LEX logo

Otázka:

Stanovisko k rozsahu povinnosti držitele zbrojního průkazu oznámit použití zbraně podle § 29 odst. 1 písm. m) zákona o zbraních

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Praha 17. července 2014

Stanovisko k rozsahu povinnosti držitele zbrojního průkazu oznámit použití zbraně podle § 29 odst. 1 písm. m) zákona o zbraních

Ustanovení § 29 odst. 1 písm. m) zákona o zbraních uvádí:

„Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.“

Nedodržení této povinnosti je považováno za přestupek podle § 76a odst. 4 písm. c) zákona o zbraních.

K této problematice uvádíme, že použitím zbraně se v zákoně o zbraních rozumí použití zbraně k jejímu funkčnímu účelu, tedy ke střelbě (k tomu srov. třeba § 28 odst. 5 zákona o zbraních). Povinnosti podle citovaného ustanovení tedy podléhá vedle použití zbraně ke střelbě na útočníka (nutná obrana), či např. na zvíře (krajní nouze), i použití zbraně k tzv. varovnému výstřelu. Naopak případy, kdy je zbraně užito k hrozbě nebo třeba k úderu, povinnosti ohlášení tyto způsoby jejího „použití“ policii nepodléhají.

Současně však upozorňujeme, že je-li zbraně užito zvláště v rámci nutné obrany, byť k jejímu použití ke střelbě nedojde, může obránci často vniknout povinnost oznámení daného protiprávního jednání, proti kterému např. hrozba zbraní směřovala, podle jiných právních předpisů, typicky podle trestního zákoníku (§ 368, který vymezuje skutkovou podstatu trestného činu Neoznámení trestného činu). Ohlášení pak samozřejmě není vyloučeno (naopak je jednoznačně vhodné) ani v jiných případech, kdy bylo držitelem zbrojního průkazu zbraně užito, aniž by však došlo ke střelbě, bylo-li jím takto odvraceno protiprávní jednání, jehož objasnění či prověření (popř. vyšetřování) policii přísluší.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Oznamovaci povinnost pri pouziti zbrane.pdf)Oznamovaci povinnost pri pouziti zbra  35 kB

Další články

  • Iniciativa A je neformální sdružení, které si dalo za cíl připomenout pozapomenuté hrdiny druhého odboje. Karel Polata, Jaroslav Čvančara a Vlastislav Janík vyhledávají v historických záznamech...

  • Finsko je druhá nejozbrojenější země Evropy - má kolem 40 zbraní na sto obyvatel. Je to pravděpodobně dáno místní tradicí lovu a také soběstačnosti v obraně – ačkoli se finské ozbrojené síly účastní cvičení...

  • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

  • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

  • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.