LEX logo

Jelikož se v médiích začínají šířit určité fámy ohledně pozice České republiky ve vztahu k návrhu Evropské směrnice o zbraních, cítíme povinnost tyto fámy vyvrátit.

Někteří politici tvrdí, že na posledním jednání Evropské rady (schůze stálých zástupců v Bruselu) zástupci České republiky souhlasili s navrhovanými omezeními legálního držení zbraní. Není to pravda, zástupci České republiky hlasovali proti návrhu a své námitky nechali oficiálně zaprotokolovat.

Obdobně se objevují názory, že za současnou situaci kolem evropské směrnice o zbraních je odpovědné ministerstvo vnitra, které prý nedokázalo pro naši pozici získat podporu většiny států. Ačkoli je LEX spolek apolitický, proti tomuto se musíme důrazně ohradit. Známe situaci kolem této záležitosti a víme, jak se jednání ve skutečnosti odehrávala.

Viděli jsme technické a faktické podklady pro tato jednání, připravené ministerstvem vnitra. Potvrzujeme, že z odborného hlediska byly úplné a bezchybné.

Kromě technických a expertních jednání byla vedena také jednání politická. Jejich směr byl již předem určen skutečností, že omezení legálního držení zbraní kromě Komise požadovaly také velké západní státy, které svým občanům ohroženým terorismem potřebovaly ukázat, že dělají něco pro jejich ochranu.

Pro nizozemské předsednictví tedy bylo směrodatné politické zadání; máme například potvrzeno z více nezávislých zdrojů, že během jednoho jednání předsedající Holanďan pronesl větu „v kontextu poloautomatických zbraní se prostě musí něco zakázat“. Také Komise vytvářela na státy obrovský nátlak neformálními i formálními prostředky - při posledním jednání například hrozila, že nebudou-li schválena omezení legálních zbraní, přinutí Radu procedurálním postupem (požadavkem jednomyslného hlasování) k přijetí původní verze Komise, která byla ještě mnohem horší (registrace maket atd.).

Pro zajímavost můžeme předložit dokument, který byl rozesílán zástupcům členských států den před posledním hlasováním. Jde o oznámení zástupcům členských států, že Německo, Francie, Itálie a Španělsko se shodly na požadavku zákazu některých legálních zbraní, a to takovým způsobem, aby se mu žádný stát nemohl vyhnout. Zároveň požadují, aby ze Směrnice byly odstraněny technické specifikace pro správné znehodnocování zbraní, což byla jedna z mála částí návrhu, který měl skutečný bezpečnostní význam. Tento dokument nebyl zveřejněn, ale jeho pravost máme potvrzenu z několika nezávislých zdrojů.

Proti tomuto nátlaku na přijetí omezení legálních zbraní v Radě zpočátku existovala tzv. blokační menšina (návrh nemůže být schválen, pokud jsou proti alespoň čtyři státy, mající dohromady 30 % obyvatelstva EU). Tato blokační menšina se skládala zejména ze států Visegrádské čtyřky, Skandinávie a Pobaltí, a vznikla právě díky aktivitě zástupců ČR.

Komisi a nizozemskému předsednictví se však podařilo tuto koalici rozbít tím, že některým státům nabídly výjimky a jiné výhody, výměnou za přeběhnutí na její stranu. V situaci, kdy už bylo zřejmé, že zbývající státy už je možné přehlasovat, se všechny zbývající státy kromě České republiky vzdaly, námitky stáhly a omezení práv svých občanů přijaly.

 Potvrzujeme tedy, že experti a diplomaté České republiky učinili v Radě pro odvrácení těchto omezení vše, co bylo možné učinit, a že podle našeho názoru přijetí těchto omezení v Radě nemohli zabránit. Tato omezení požadovaly vlivné západní státy z politických důvodů - potřebovaly zákaz „něčeho“, který by mohly prezentovat svým občanům jako opatření pro jejich ochranu.

David Karásek
mluvčí LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (NP _FR-DE ES IT REview of the Firearms directive  FV.docx)NP _FR-DE ES IT REview of the Firearms directive FV.docx  24 kB