LEX logo

Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze (začínající dne 21.1.2020) do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv. „mininovelu“. Tato novelizace je reakcí na evropskou směrnici o zbraních a rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tzv. mininovela (sněmovní tisk 92) řeší některé otázky s tím spojené, zejména rekategorizaci zbraní.

V této věci je nutno připomenout a zdůraznit, že mininovela jde do jednání spolu tzv. „nadstavbovým zákonem" (sněmovní tisk 669) schváleným Vládou dne 6.1.2020 (stanovisko vlády) , na kterém jsme v rámci přípravy vládního návrhu intenzivně pracovali i my a který mimo jiné umožňuje v rámci střeleckého bezpečnostního výcviku učinit z některých zbraní a jejich držitelů tzv. „stanovenou zálohu státu“, tedy zbraně důležité pro vnitřní a vnější bezpečnost státu, což je oblast, která podle Lisabonské smlouvy nepodléhá evropské regulaci. V případě schválení obou těchto zákonů tedy práva bezúhonných držitelů nebudou omezena, ale naopak budou zajištěna i do budoucna.

Tyto dva na sebe navazující zákony považujeme za přiměřené k řešení současné situace, proto jejich přijetí podporujeme.

LEX z.s.