LEX logo

V souvislosti s tím, jak si nový zákon o zbraních razí cestu legislativním kolečkem se začaly množit otázky a spekulace na téma budoucího zakotvení zbraní kategorie flobert dle chystané budoucí podoby zákona. Protože kolem toho koluje řada nejasností a spekulací, je načase si na některé pasáže řádně posvítit.

  

Foto: ALFA limited edition model 641 ráže 6 mm ME-Flobert  |  zdroj: ALFAPROJ s.r.o. (děkujeme za poskytnutí)

 

 Členové LEX z.s. obdobu tohoto článku již našli v bulletinu a teď chceme s ním seznámit i širší střeleckou veřejnost.

O jakém zákoně se nyní bavíme?

V květnu 2023 schválila vláda návrh nového zákona o zbraních ve znění připomínek Legislativní rady vlády. Jedná se o návrh, který věcně vychází z tzv. Maxinovely (na jejíž přípravě se spolupodílíme od samého začátku – tedy zhruba od roku 2018). Tedy celkové rekodifikace zákona o zbraních, která byla chystána v průběhu jednání o směrnici a která nakonec vlivem vnějších okolností (mimo jiné zamítnutí žaloby českého státu na platnost směrnice) nebyla projednána a místo toho bylo k implementaci nezbytných změn využito tzv. Mininovely, která vstoupila v platnost v únoru 2022.

Tento nový zákon o zbraních nyní leží v poslanecké sněmovně před prvním čtením (zatím nebyl na další schůzi zařazen, neb se momentálně ve sněmovně jedná o konsolidačním balíčku, rozpočtu atd.)

Jedná se o zákon psaný na „zelené louce“. Tedy nejde o novelizaci ale o nový moderní a přehledný zákon. Kostra současného zákona o zbraních je z přelomu tisíciletí a některé pasáže již jsou těžce kompatibilní se souvisejícími moderními předpisy (NOZ, elektronické komunikace, správní řád, atp.) K samotnému návrhu zákona se ještě vrátíme, protože momentálně probíhají diskuze nad případnými parciálními změnami a jednání, která by tyto změny měla zakotvit. Dnes si ale posvítíme na speciální kategorii zbraní a sice na flobertky.

Flobertky

Flobertky budou nově (bude-li tento zákon řádně projednán) podléhat té kategorii zbraní, které odpovídají svou funkcí. (Samonabíjecí, samočinná, jednoranná atp.). Vzhledem k tomu, že jsme se v éteru doslechli věci typu, že „LEX nic neudělal“, případně „že nás LEX nezachránil“, tak je na místě zde uvést trošku kontextu. Tento posun jsme při přípravě tisku několikrát rozporovali. Bohužel zde taháme za konec šňůry, jehož délka je limitně blízká nule.

Dne 27. října 2021 vydala Evropská komise zprávu o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555. Předně se pojďme podívat co o flobertkách říká bod 3.1.2 zmíněné zprávy:

3.1.2 Palné zbraně na malorážní střelivo typu Flobert

Střelivo typu Flobert a související zbraně byly vyvinuty v 19. století pro účely střelby ve vnitřních prostorech. Vystřelují perkusní zápalky, v nichž je obsažen malý projektil a malé množství střelného prachu. Střelivo typu Flobert se vyznačuje relativně nízkým tlakem a relativně nízkou úsťovou rychlostí a v současné době je propagováno jako střelivo do palných zbraní pro cvičnou střelbu na terč.

Někteří výrobci palných zbraní v několika členských státech EU začali vyrábět určité modely palných zbraní v ráži střeliva typu Flobert. Na základě informací a zpráv poskytnutých vnitrostátními donucovacími orgány a Europolem existují v zásadě dva typy palných zbraní, které jsou schopné vystřelovat střelivo typu Flobert. V „klasickém provedení“ podle standardů původních verzí palných zbraní typu Flobert nelze vnitřní mechanismus a konstrukci hlavně upravit pro použití jiných, výkonnějších ráží.

V „moderním provedení“ se většinou jedná o pušky, brokovnice, samopaly a krátké palné zbraně, jejichž vnitřní mechanismus je stále schopen vystřelovat náboje o ráži 9 mm nebo náboje podobného kalibru. V takovém případě je upravena pouze hlaveň, a to tak, že dovnitř původní hlavně se nainstaluje vložná hlaveň, která je zúžena tak, aby byla vhodná pro střelivo typu Flobert ráže 4 nebo 6 mm, a je přivařena k původní hlavni v místě ústí hlavně.

Opožděné nebo nesprávné provedení směrnice o palných zbraních ve vnitrostátním právu vedlo k tomu, že se palné zbraně letální ráže zařazené do kategorie B nebo C někdy přeměňují na ráži střeliva typu Flobert, a to v členských státech, kde tyto typy palných zbraní stále podléhají ohlášení či dokonce méně omezujícím podmínkám.

Posouzení hrozeb závažné trestné činnosti a organizovaného zločinu v EU z roku 2021 a několik zpráv agentury Europol zdůraznilo hrozbu nezákonné přeměny „moderního provedení“ palných zbraní typu Flobert, což vedlo k tisícům případů zabavení v celé Evropské unii.  

Podle směrnice o palných zbraních jsou tyto zbraně palnými zbraněmi, neboť kapsle představují druh okamžitého uvolnění chemické energie. Ani definice palné zbraně, ani různé kategorie nezmiňují velikost ráže či úsťovou energii; pro určení, zda je zbraň ráže střeliva typu Flobert palnou zbraní, nebo do které kategorie patří, jsou tedy tyto vlastnosti irelevantní.

Komise vyzývá všechny členské státy, aby v tomto ohledu ve vnitrostátním právu řádně provedly směrnici o palných zbraních a řádně klasifikovaly zbraně, které jsou schopny vystřelovat střelivo typu Flobert, jako palné zbraně podle přílohy I směrnice o palných zbraních.

Proč to Evropskou komisí pálí? Uvedeme si do očí bijící příklad. Bohužel se našli v evropském hospodářském prostoru vykutálení obchodní/výrobci, kteří vzali například ostrý Glock ráže 9 mm, vteřinovým lepidlem (nebo obdobnou „trvale nevratnou“ úpravou) do hlavně dali flobertkovou vložku a prodávali to volně jako housky na krámě. Asi netřeba přílišné představivosti, aby každého napadlo, že v západních demokraciích to byly přesně tyto kousky, které byly zachycovány v rámci kriminálních aktivit v bankách, benzínkách, atp. Nebo i jen „posbírány“ v rámci nějakého toho rozkrytí organizované skupiny.

V posledních pár letech kvůli tomu do ČR dokonce zavítalo několik hostů ze zahraničí (zpravidla na úrovni úředníků ministerstva vnitra či policie). Dlužno podotknout, že LEX na některých těchto jednáních participoval. Například zástupce velvyslanectví Velké Británie, kteří se zajímali o naši legislativní úpravu jsme na půdě britského velvyslanectví přesvědčili, že naše právní úprava je nad míru kvalitní a podpořili jejich dialog s patřičným odborem MVČR, MPO a PČR (ano, občas jdou některé věci přes nás dříve než přes oficiální místa). Díky těmto bilaterálním jednáním se většinou daří dané experty uklidnit a předejít mezinárodnímu skandálu. I když je trošku smutné, že úřady jednoho nejmenovaného ostrovního státu nejsou schopny plošně monitorovat importní poštovní zásilky a tak přijedou „Čechům vysvětlit“, že by bylo nejjednodušší, kdyby si Česká republika sama zakázala prodej těchto zbraní.

Na druhé straně je pak ale také třeba připomenout, že v předminulém volebním období připravila vláda kvůli této legislativní „díře“ návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní. Mimo jiné například následující ustanovení:

Některé další technické požadavky na palné zbraně kategorie D

§ 7
Palná zbraň uvedená v § 7 písm. b), c), f) a k) zákona o zbraních nesmí obsahovat hlavní části zbraně použitelné ve zbrani kategorie A, B nebo C a nesmí obsahovat upravené hlavní části zbraně kategorie A, B nebo C.

Bohužel díky řevu nejmenované části střelecké veřejnosti nebyl tento tisk nikdy projednán, protože se prý jednalo o „implementaci oklikou“ a porušení „ústavnosti“. Pochopitelně můžeme nyní jen spekulovat, zda by takové nařízení pomohlo udržet dosavadní režim flobertek či nikoliv. To už se nedozvíme. Na druhé straně je občas žádoucí si připomínat takové historické milníky. Občas si vzpomenu na klasika: „A komu tím prospějete, co? Druhé straně?“

Nicméně mléko již bylo rozlito a dnes jsme v situaci, kdy EK ve své (výše citované) zprávě jednoznačně konstatovala, že zbraně flobert nejsou speciální kategorií a je tedy nutné je posuzovat jako jakoukoliv jinou palnou zbraň.

Až tedy vám někdo bude na sociálních sítích slibovat, že to zařídí, nebo prohlašovat vzletné fráze typu „neimplementovat, neimplementovat, neimplementovat“, tak jeho sliby konfrontujte s realitou.
Jak se dá „neimplementovat“, to jsme si již v souvislosti se zbraněmi vyzkoušeli. A tehdejší vláda byla v této věci výrazně odvážnější.

Ale abych tuto pasáž nekončil pesimisticky. Pokud flobertky chcete, tak si je kupte. Teď. Za působnosti tohoto zákona. I nový zákon o zbraních bude mít přechodná ustanovení (tedy pasáž zákona, kterou hlídáme snad úplně nejvíc).

Ano. V blízké budoucnosti to budou mít flobertky těžké. Nicméně zatím platí současný zákon. Takže kdo flobertku potřebujete, tak si jí kupte. Kupte jí manželce. Kupte jí do střeleckého klubu (Pochopitelně flobertky uvedené na trh po dni 1.2.2023 jsou již zbraně kategorie C-I, takže je třeba do 10 pracovních dnů ohlásit nabytí či převod, přičemž flobertky uvedené na trh před tímto datem mají stále status zbraní kategorie D).

A až někde někdo bude halasit, že se jedná o zpřísnění a že se nesmíme nechat omezovat a že on to zařídí, tak se ho v klidu a zcela otevřeně (a ideálně veřejně) zeptejte, jak že to hodlá zařídit.

 

Ing. Jakub Smetánka MPA - viceprezident LEX z.s.

 

 

Další články