LEX logo

Minulý čtvrtek (23.11.2023) projednal výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh nového zákona o zbraních (sněmovní tisk 465). Je to ten zákon, o kterém již delší dobu publikujeme a na jehož přípravě se (i za naší účasti) pracuje poslední cca 4 roky. Takže pojďme zrekapitulovat, v jakém místě legislativního procesu se nacházíme.

Ilustrační obrázek - jednání výboru PSP

(foto: psp.cz - výbor pro bezpečnost)

Zákon tedy projednal výše zmíněný garanční výbor, jehož zasedání jsme byli přítomni. Nyní bude zákon (na základě rozhodnutí organizačního výboru) zařazen do druhého čtení v rámci některé z budoucích schůzí poslanecká sněmovny. V rámci druhého čtení mohou poslanci načítat k návrhu pozměňovací návrhy. Stejně tak mohl garanční výbor načíst tzv. „výborový pozměňovací návrh“. O všech těchto pozměňovacích návrzích se bude hlasovat ve třetím čtení na plénu sněmovny.

V minulých několika týdnech jsme aktivně komunikovali se zpravodajem zákona a s dalšími členy výboru pro bezpečnost a snažili jsme se je přesvědčit, aby takový výborový pozměňovací návrh vznikl a doladil některé pasáže, které i přes jinak kvalitní návrh zákona, považujeme za problematické.

Bohužel i přes tuto naši značnou aktivitu, se kterou pomáhá řada členů LEX, se nepodařilo dosáhnout výborového pozměňovacího návrhu. Přikládáme to tomu, že poslanci výboru pro bezpečnost neměli možnost toto téma předestřít včas koaliční radě (K5), která dle koaliční smlouvy „dává palec“ na všechny případné poslanecké změny vládních návrhů.

Nicméně jak bylo naznačeno výše, pozměňovací návrh je ústavní právo každého poslance. Proto se nadále budeme snažit získat podporu v rámci koalice i opozice pro projednání, načtení a následné schválení předmětných pozměňovacích návrhů v rámci druhého a třetího čtení zákona.

Ing. Jakub Smetánka MPA - Viceprezident LEX z.s.

Další články