LEX logo

Vážení přátelé, důležitá valné hromada je za námi.

Stručně si dovolím informovat, že VH LEXu 2011 se skládala ze tří bloků:

1) Veřejný blok s hosty

Sestával z přivítání a promluvy prezidenta, ředitele a členů představenstva LEXu. Dále se konala diskuse s hosty (zástupci MVČR, TOP09 a Koruny České).

2) Blok pouze pro členy - schvalování nových stanov.

Tvorba nových stanov byla motivována vytvořit nový přehledný základní dokument našeho sdružení, který bude reflektovat naše potřeby do budoucna. Vycházelo se z návrhu pánů Hoffmana a kolektivu. Návrh po dlouhé a věcné diskusi doznal určitých změn. Finální podoba stanov je v jiném příspěvku.

3) Blok pouze pro členy - volba nových členů představenstva a kontrolní komise

Kandidáty do orgánů LEXu znáte z bulletinu a z diskusního fóra, takže telegraficky:

Novými členy představenstva byli řádně zvoleni tito:

  •  Jan Korecký
  • Josef Bílek
  • David Karásek

 Členy kontrolní komise byli zvoleni:

  • Ludmila Potůčková
  • Pavel Faltýsek
  • Přemysl Hoffman

 Vítězům gratulujeme a jejich profily zveřejníme na těchto stránkách do konce týdne.

Tímto bych také chtěl z osobních důvodů požádat o strpení se zveřejněním zápisu z VH. Ten bude k dispozici jakmile se k tomu dostanu. Jinak kopii ručně psaného originálu zápisu obdržel každý člen představenstva a kontrolní komise.

Příští týden by také měl být hotový listopadový bulletin pro členy LEXu, kde se vše dozvíte "i s chlupama".

Tomáš Trávníček

člen představenstva LEXu