LEX logo

Dne 17. 10. 2012 byla Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána ochranná známka Občanského sdružení LEX. Je v kombinované podobě text + barevné logo.

Registrovaná je pro tyto třídy (oblasti činnosti):

(41) výchova, vzdělání, zábava, sportovní a kulturní aktivity

(45) právní služby, bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců, osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců.

Nyní máme právo uvádět logo LEX s grafickým symbolem ®.

Výpis z národní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví: ÚPV-ČR číslo spisu 494593

Ke stažení:

Logo LEX 600x400 jpg 16kB

Logo LEX® 600x400 jpg 17kB