LEX logo

Vážení čtenáři, přinášíme vám ucelený přehled, jaké střelecké aktivity můžete v tuto chvíli, tedy za nouzového stavu, provozovat.

Tento článek se průběžně mění podle vývoje situace a dostupných informací.

Poslední aktualizace: 30.4. 2020 23:00

Pro informace stran úřední agendy ve věci zbraní a střeliva vás odkážeme na náš přehledový článek zde: Administrativa v záležitostech zbraní a střeliva za současného nouzového stavu od 20.4.2020

Tento článek vychází především z aktualizovaného harmonogramu uvolňování, který dne 24. 4. 2020 zveřejnila vláda.

 

 

Je možná individuální střelba na vnitřní střelnici?

Jedná se o uzavřené sportoviště/provozovnu. Tedy jejich otevření při splnění dalších podmínek je možné na základě podlahové plochy (viz níže).

Je možná individuální střelba na venkovní střelnici?

Ano.

(Citace z přílohy usnesení vlády ze dne 14. dubna 2020 č.413 Praha 10. dubna 2020 Č. j.: MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN:

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek: − nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, − společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, − nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly splněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.)

Je možná střelecká soutěž?

Ne. Kulturní, sportovní a společenské akce (do 100 osob) budou dle harmonogramu uvolňování možné až od 25. 5. 2020.

Je možná individuální účast na hromadné/organizované předváděčce zbraní?

Pokud již provozovna splňuje ostatní podmínky, tak je to možné při zachování rozestupu 2m a řízení fronty zákazníků. (viz zde)

Je možný trénink družstev, sportovních klubů a podobně?

Od 24. 4. 2020 je možné sportování do počtu 10 osob. Při zachování rozestupů 2 m. (více zde)

Od 11. 5. 2020 je možné sportování do počtu 100 osob. Při zachování rozestupů 2 m. (více zde)

Je možná účast/pořádání střeleckých kurzů?

Vzhledem k tomu, že tyto kurzy probíhají na vnitřních či vnejších sportovištích, tak platí stejná opatření jako v předchozím bodě.

Je možná individuální střelba ze zbraní, se kterými se nemusí na střelnici?

Po splnění ostatních zákonných podmínek ano.

Tedy například střelba z airsoftové zbraně, či z mechanické zbraně na soukromém pozemku se souhlasem majitele při zachování ostatních podmínek ano.

Stejně tak je to možné formou individuální střelby na komerční venkovní (luko)střelnici.

Je možná organizovaná střelba ze zbraní, se kterými se nemusí na střelnici? (například airsoftovou bitvu?)

Jedná se o shromáždění osob na veřejně přístupném místě. Tedy od 24. 4. 2020 je to možné do počtu 10 osob. Při zachování rozestupů 2 m.

Od kdy a za jakých podmínek můžu otevřít prodejnu se zbraněmi a střelivem (doplňky atp)?

Záleží na podlahové ploše a umístění provozovny.

Provozovny do 2 500 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2, mohou být otevřeny od 27. 4. 2020.

Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech, mohou být otevřeny od 11. 5. 2020.

Provozovatel může podlahovou plochu snížit vymezením (například páskou).

Preventivní požadavky ke všem povoleným provozovnám - Podmínky:

Dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy), na místě dostupná dezinfekce rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník), manipulace personálu v rukavicích, rukavice i pro klienty na vyžádání.

Od kdy a za jakých podmínek můžu otevřít vnitřní střelnici?

Záleží na podlahové ploše prodejny viz předchozí odpověď.

 

 

 

 

Další články