LEX logo

Dne 17. května 2020 dojde k ukončení nouzového stavu, vyhlášeného kvůli epidemii koronaviru. Situace se tím částečně vrátí do původního stavu, některá opatření ale budou nějakou dobu přetrvávat. V tomto článku najdete podrobný popis nové situace.

Tento článek vychází ze stanoviska MV ČR zveřejněného dne 15.05.2020. 

Obnovuje se plynutí lhůt u povinností

Pokud vám za nouzového stavu vznikla určitá povinnost, kterou jste kvůli nouzovému stavu nesplnili (například ohlášení převodu zbraně, registrace zbraně či doručení zdravotního posudku u držitelů zbrojního průkazu skupiny D), máte dvě možnosti:

- můžete povinnost splnit do 15 kalendářních dnů od ukončení nouzového stavu, tj. do 1. června. Tím bude celá záležitost vyřízena, povinnost bude považována za řádně splněnou a není v této věci třeba činit jakákoli jiná oznámení či podání.

- pokud povinnost nestihnete splnit do 1. června (což je vzhledem k přetrvávající zdravotní situaci a některým opatřením docela dobře možné, zejména u zdravotních posudků), kontaktujte váš příslušný odbor zbraní a střeliva a požádejte je o navrácení věci v předešlý stav podle § 41 odst. 2 správního řádu. Policie vám pak určí novou lhůtu pro splnění povinnosti, která však nesmí být delší než původní lhůta předepsaná zákonem.

(Poznámka: Pokud jste nějakou povinnost splnili i přesto, že byl nouzový stav, samozřejmě ji teď nemusíte plnit znovu.)

 

Prodlužuje se platnost stávajících oprávnění

Platnost povolení k nabytí zbraní kat. B, výjimek k nabytí zbraní kat. A a zbrojních průvodních listů vydaných před vyhlášením nouzového stavu se prodlužuje o trvání nouzového stavu, tj. o 67 dnů.

Pokud byl takovýto doklad vydán za nouzového stavu, pak má standardní dobu platnosti podle zákona o zbraních, která se ale počítá od ukončení nouzového stavu, tj. od 17. května.

Příslušný útvar policie na žádost držitele takového dokladu vydá potvrzení o prodloužení platnosti, včetně vyznačení skutečného konce doby platnosti. Vydání takového potvrzení nebo požádání o něj však není podmínkou prodloužení doby platnosti, které nastává automaticky, i když držitel o vydání potvrzení nepožádá.

 

Osobní návštěva oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci se i po ukončení nouzového stavu doporučuje maximálně využívat možnosti elektronické a korespondenční komunikace (viz níže). Před osobní návštěvou příslušného útvaru policie se doporučuje nejdříve zavolat a domluvit se. Při případné osobní návštěvě je nutno dodržovat veškerá protiepidemická opatření, která jsou stále v platnosti (zakrytý nos a ústa, dvoumetrový odstup, zákaz shromažďování atd.)

 

Elektronická a korespondenční komunikace

Mnoho administrativních úkonů lze vyřídit dálkově. Je možné k tomu použít poštu, datovou schránku či email opatřený elektronickým podpisem (pozor, s koncem nouzového stavu končí i možnost činit podání také emailem bez elektronického podpisu). Příslušný formulář si můžete stáhnout, vyplnit v počítači a odeslat datovou schránkou či emailem s elektronickým podpisem, nebo můžete formulář vytisknout, podepsat a poslat poštou. Na konci tohoto článku najdete odkaz pro stažení formulářů a odkaz s adresami, e-maily a identifikátory datových schránek příslušných útvarů policie - oddělení zbraní a střeliva.

Stejně tak i policie bude zřejmě i nadále preferovat dálkový způsob vyřizování administrativy, zejména zasílání vydaných povolení a obdobných dokumentů do datové schránky, na email či poštou.

Zde připomínáme, že nákupní povolení na zbraň kategorie B v elektronické podobě (pdf) není nutné tisknout - lze ho přímo přeposlat prodávajícímu, a to i emailem bez elektronického podpisu, protože dokument má vlastní elektronický podpis (viz obrázek). Podnikatel v oboru zbraní a střeliva navíc jeho platnost ověřuje v Centrálním registru zbraní.

 

Příklad ověření elektronického dokumentu:

 

 

Formuláře ke stažení: zde

Kontakty na odbory pro zbraně a bezpečnostní materiálzde

Stanovisko MV ČR k postupu na úseku zbraní po 20. dubnu 2020zde (pdf) 

Stanovisko MV ČR k postupu na úseku zbraní a střeliva po ukončení nouzového stavu po 17. květnu 2020: zde (pdf)

 

David KARÁSEK - analytik a člen představenstva LEX z.s.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (podpis2.jpg)podpis2.jpg  270 kB

Další články