LEX logo

Z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra jsme obdrželi tuto aktuální informaci:

Prvního července tohoto roku nabývá účinnosti novela zákona o zbraních. (Účinnosti nabývá zákon č. 170/2013, kterým se mění zákon 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů). Ačkoliv hlavním důvodem přijetí této novely je zavedení Centrálního registru zbraní, ve kterém budou evidovat své zbraně podnikatelé v oboru zbraní a střeliva, přináší novela řadu změn i pro držitele zbrojních průkazů.

Důležité změny pro držitele zbrojního průkazu

Platnost zbrojního průkazu se prodlužuje z 5 na 10 let (u již vydaných dokladů skončí platnost po té době, na jakou byl vydán. V případě žádostí o vydání zbrojního průkazu podaných do 30.6.2014 bude žadateli vydán zbrojní průkaz na 5 let, u žádostí podaných od 1.7.20414 bude vydán doklad s dobou platnosti 10 let)

 • držitel zbrojního průkazu skupiny D předkládá posudek o zdravotní způsobilosti po 5ti letech od vydání dokladu (i v případech, že byl ZP vydán před 1. 7. 2014)
 • policie může poslat držitele zbrojního průkazu na lékařskou prohlídku, má-li důvodné podezření, že došlo ke změně jeho zdravotního stavu, jež by mohl způsobit ztrátu zdravotní způsobilosti
 • zrušení povinnosti být držitelem loveckého lístku při žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C
 • zavedení možnosti přebíjet náboje pro vlastní potřebu i držitelem ZP skupiny E
 • zrušení povinnosti hlásit vývoz a zpětný dovoz zbraně a střeliva
 • možnost držitele zbrojního průkazu vzdát se zbrojního průkazu nebo některé skupiny
 • zrušení povinnosti hlásit změnu bydliště a vyměnit zbrojní průkaz
 • oprávnění nosit zbraň kategorie B se nebude zaznamenávat do zbrojního průkazu
 • přestupek spočívající v řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog bude mít vliv na spolehlivost

Zavedení možnosti udělení výjimky na noktovizory pro myslivce

Pro účely lovu bude možno používat zakázaný doplněk zbraně, a to zaměřovač konstruovaný na principu noktovizoru. Novela umožňuje pro jeho nabytí vlastnictví, držení a nošení udělit výjimku příslušným orgánem Policie ČR. Po udělení výjimky a za dodržení zákona o myslivosti bude možné tyto zaměřovače použít pro bezpečný lov zvěře v noci.

Dochází ke zvýšení správních poplatků

Přijetí žádosti o vydání:

zbrojního průkazu (za každou skupinu) 700 Kč
zbrojní licence  (za každou skupinu) 1500 Kč
průkazu zbraně 300 Kč
povolení ke zbrani kategorie B 200 Kč
výjimky ke zbrani kategorie A 1000 Kč

I nadále zachovány slevy u změny jména, nového ZP, u zbraní myslivců a sportovních střelců

„Amnestie“ na nelegální zbraně

Vyhlašuje se tzv. „amnestie“ na nelegálně držené zbraně. Lidé tak budou mít možnost v období od 1. července do 31. prosince 2014, odevzdat na Policii ČR nelegálně držené zbraně a střelivo, a to bez hrozby postihu za přestupek podle zákona o zbraních, resp. trestný čin nedovoleného ozbrojování.

Zároveň zákon umožňuje, aby ten, kdo dané zbraně či střelivo doposud nelegálně držel, požádal o vydání dokladů k jejich legálnímu držení. Tento postup je možné využít též v případě, že osoba v současnosti drží zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů bez platné výjimky, a tedy nelegálně.

Odstávka policejního systému D- zbraně

V souvislosti s přechodem na Centrální registr zbraní a nutností převést data dojde od 23.6. 2014 do 30.6. 2014 k odstávce policejního systému registrovaných zbraní D – zbraně. Přepážky služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR budou v úředních dnech otevřeny, příslušné útvary budou standardně přijímat veškeré žádosti, ale tyto žádosti nebude možno vyřídit na počkání. Veškeré žádosti budou vyřízeny po 1.7. v zákonem stanovených termínech.

Další články

 • Finsko je druhá nejozbrojenější země Evropy - má kolem 40 zbraní na sto obyvatel. Je to pravděpodobně dáno místní tradicí lovu a také soběstačnosti v obraně – ačkoli se finské ozbrojené síly účastní cvičení...

 • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

 • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

 • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.

 • Omluva slovenské společnosti AFG za obsah článku Nadílka z Bruselu.