LEX logo

Vážení členové a čtenáři, 

zřejmě už víte, že dne 03.02.2021 zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) návrh na omezení prodeje střeliva s olověnými střelami a omezení jeho používání ve venkovních prostorách. Samozřejmě se v této záležitosti aktivně angažujeme; teď vám přinášíme výtah toho, co návrh přesně obsahuje.

 

Zákaz prodeje

ECHA navrhuje zakázat prodej tří produktů: olověných broků (a nábojů je obsahujících), rybářských olůvek, a rybářských šňůr zatížených olověným drátem.

 

Broky

Zakázán má být prodej olověných broků a nábojů s olověnými broky. ECHA navrhuje ke zvážení výjimku pro střelce mezinárodních a olympijských sportovních disciplín, u kterých použití olověných broků vyžadují pravidla. V takovém případě by ale prodejce musel mít zvláštní povolení k prodeji takového střeliva a zákazník zvláštní povolení k jeho nákupu (obojí povolení by měl udělovat členský stát). Každý náboj by musel být označen nápisy „Obsahuje olovo“ a „Nepoužívat k lovu“. Zákaz má podle návrhu vstoupit v platnost za pět let od vyhlášení.

 

Olůvka

Prodej rybářských zátěží s obsahem olova 1,1 % nebo víc má být zakázán. U olůvek lehčích než 50 g má zákaz začít platit za 3 roky od vyhlášení, u těžších než 50 g za 5 let.

 

Rybářské šňůry se zátěží z olověného drátu

Prodej rybářských šňůr zatížených pomocí vpleteného olověného drátu má být zakázán s okamžitou platností.

 

Zákaz používání

ECHA navrhuje zakázat ve venkovních prostorách používání těchto čtyř produktů: olověné broky (a náboje je obsahující), jiné střely obsahující více než 1,1 % olova (a náboje je obsahující), rybářská olůvka, a rybářské šňůry zatížené olověným drátem.

 

Olověné broky

Používání olověných broků ve venkovních prostorách (tj. k lovu a na venkovních střelnicích) má být zakázáno. Pokud by byla schválena výjimka pro některé sportovní střelce (viz výše), pak by směli používat pouze na střelnicích, které k tomu mají zvláštní povolení, které každoročně recyklují olovo s alespoň 90% účinností (v praxi to znamená pokrytí celé plochy dopadiště záchytnými plachtami, nebo podobné opatření), a které zachycují povrchovou (dešťovou) vodu, kontrolují ji a v případě zvýšené koncentrace olova ji čistí. Také lze na ploše střelnice zakázat zemědělskou činnost. Zákaz by měl vstoupit v platnost za 5 let po vyhlášení.

 

Jiné střely než broky

U jiných střel než broků nemá být zakázán jejich prodej, ale pouze jejich používání ve venkovních prostorách (tj. k lovu a na venkovních střelnicích). Zákaz se má výslovně vztahovat i na jednotné střely pro brokovnice, střely pro předovky a diabolky pro vzduchovky. Výjimku mají mít střelnice, které mají pro používání takového střeliva povolení a které pravidelně recyklují olovo s alespoň 90% účinností (u běžné venkovní střelnice, kde dopadiště tvoří val, téměř nerealizovatelné). Zákaz má vejít v platnost za 3 roky od vyhlášení u střeliva se středovým zápalem o ráži 5,6 mm a více, u ostatního střeliva za 5 let.

 

Olůvka

U rybářských zátěží na bázi olova má být zakázáno i jejich používání, a to s odůvodněním, že samotný zákaz prodeje by lidé mohli obcházet tím, že by si je vyráběli sami. U olůvek lehčích než 50 g má zákaz začít platit za 3 roky od vyhlášení, u těžších než 50 g za 5 let.

Kromě toho má být s okamžitou platností zakázán jakýkoli způsob lovu, při kterém dochází k úmyslnému odhození zátěže.

 

Rybářské šňůry se zátěží z olověného drátu

Používání rybářských šňůr zatížených pomocí vpleteného olověného drátu má být zakázáno s okamžitou platností.

 

Informační povinnost

Prodejce výše uvedených předmětů musí poblíž viditelně umístit informaci:

 • „obsahuje olovo“
 • „olovo je silně jedovaté pro životní prostředí a ptáky“
 • „olovo může poškodit plodnost či nenarozené dítě“
 • „používání olověných broků/střel/olůvek bude v EU zakázáno od xx.xx.xxxx. Bezolovnaté náhrady jsou k dispozici.“

Prodejce musí tuto informaci vyznačit na každém balení střeliva.

 

Ohlašovací povinnost

Pokud členský stát povolí prodej brokového střeliva s olověnými broky vybraným skupinám sportovců (viz výše), musí Evropské komisi každý rok oznámit:

 • počet střelnic, na kterých je dovoleno používat olověné broky, a jejich umístění
 • počet střelců, kterým bylo uděleno povolení k nákupu a používání olověného střeliva
 • množství olověných broků v daném státě spotřebovaných.

 

Výjimky

Navrhovaná omezení se nemají vztahovat na:

 • střelbu uvnitř budovy (tj. vnitřní střelnice)
 • policii, armádu a bezpečnostní složky
 • ochranu kritické infrastruktury, komerčních zásilek nebo konvojů vysoké hodnoty
 • ochranu měkkých cílů a veřejných míst
 • bezpečnostní účely (security purposes)
 • technické testy a zkoušky
 • vývoj a testování materiálů a výrobků balistické ochrany
 • soudní analýzy
 • historický a jiný technický výzkum

 

Možné výjimky:

 • dobrovolný vojenský výcvik
 • sebeobrana

Členský stát má samozřejmě dovoleno přijmout přísnější omezení než uvedená.

 
Doporučení mimo rámec nařízení REACH:
 • možnost učinit školení o škodlivosti olova povinnou součástí zkoušky na lovecký lístek
 • dobrovolná vzdělávací a akční kampaň dotčených sektorů (rybolov a obchod) směrem k zákazníkům, které by měla za cíl podporovat používání bezolovnatých zátěží a recyklaci olůvek
 • možnost vybírat poplatek z rybářských lístků (navrhováno 10 eurocentů), ze které by se mohl financovat výzkum a přechod výrobců rybářských zátěží na bezolovnaté produkty, jakož i výše zmíněná dobrovolná vzdělávací a akční kampaň.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

 

 

Z hlediska procesu jsme v podstatě na začátku. Momentálně běží několikaměsíční veřejná konzultace daného návrhu. Je však nezbytné připomenout, že ECHA bude přihlížet pouze k podloženým relevantním komentářům. Zároveň nabízíme případným zájemcům, že jejich strukturované připomínky (zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) zapracujeme do připomínek LEX z.s.

 

Psychicky odolným jedincům nabízíme záznam z webináře, na kterém ECHA představila samotný návrh:

 

Letos proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ptejte se svých poslanců, kandidátů i celých stran, jak hodlají v agendě zákazu olova postupovat. A nenechte se ukolébat nic neříkajícími sliby. Chtějte vědět zcela konkrétně, co který politik v dané agendě udělal či udělá.

 

Jakub Smetánka - viceprezident LEX z.s.

 

Další články