LEX logo

Vážení členové a příznivci,

dne 29. října 2020 výbor Evropského parlamentu ENVI (životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) zamítl návrh na vrácení návrhu zákazu olova na mokřadech Evropské komisi k přepracování a doporučil Evropskému parlamentu omezení schválit v podobě navržené Evropskou komisí.

 

Pavel MOC: „Mokřad“ u posedu

 

Výsledek hlasování je o to smutnější, že podané námitky nebyly proti omezení jako takovému, ale pouze proti jeho nepovedené a nepoužitelné formulaci. I myslivci napříč Evropou uznávají, že určitá forma omezení olověného střeliva na mokřadech je pro ochranu životního prostředí potřebná, a pouze žádali, aby omezení byla napsána srozumitelně, použitelně v praxi a byla přiměřená sledovanému účelu. Zástupci ekologických aktivistů ve výboru tak prohlasovali doporučení schválit návrh, který ani není schopen splnit deklarovaný cíl – ochranu vodního ptactva, místo aby požadovali vrácení návrhu a přepracování do funkční podoby.

 

LEX z.s. se na této záležitosti podílel jak na mezinárodní úrovni v rámci organizace WFSA (konkrétně pak federací AFEMS, FACE, IEACS, SAAMI), tak i přímým jednáním s českými europoslanci. Zde bychom chtěli poděkovat zejména Alexandru Vondrovi a Ondřeji Knotkovi, kteří ve výboru ENVI podali a podpořili návrh na vrácení nařízení Komisi. Dále bychom rádi poděkovali českým europoslancům, kteří se na návrhu podíleli, podpořili ho, nebo mu zajistili podporu u zahraničních kolegů: Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Radka Maxová, Kateřina Konečná.

Také chceme poukázat na zajímavý manévr, který Evropská komise učinila pouhých několik dnů před hlasováním. V rámci dvou odpovědí na písemné interpelace poslanců Evropského parlamentu prohlásila, že jak definice mokřadů, tak samo nařízení mají být vykládány „v souladu s jeho účelem a principem proporcionality“ a že tento výklad by měly provádět členské státy, protože jsou nejlépe schopny vzít při výkladu v úvahu odlišnosti různých terénů na jejich území.                                                                                           

Situace se tak stává ještě více nemastnou neslanou. Na jedné straně je zřejmě lepší, že bude určování mokřadů probíhat v ČR, místo aby ho dělal úředník od stolu v Bruselu. Na druhé straně se tím řečení úředníci zbavují odpovědnosti za používání a fungování opatření, které si sami vymysleli, a přenášejí tuto odpovědnost na členské státy. Kromě toho tím vlastně vzniká pravidlo, které je napsané absolutně, ale neplatí absolutně, nýbrž podle toho, co aplikující orgán podle své úvahy považuje za přiměřené. Sousloví „právní jistota“ už v tomto případě zní spíše jako satira.

 

Rozhodnutí výboru ENVI má pouze doporučující charakter a konečné slovo má Evropský parlament, i když se stává málokdy, že by plénum hlasovalo v rozporu s doporučením výboru. Přesto budeme v naší aktivitě dále pokračovat tímto směrem a ve spolupráci se zahraničními kolegy i českými europoslanci učiníme vše, co je v našich silách.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...