LEX logo
19. říjen 2012

Z našeho Bullet-Inu č. 09/2012: Stále se snažím proniknout do problematiky držení a nošení zbraní v okolních státech a do spolupráce s nimi. Se Slovenskem je již vše základní vyřešeno, a proto jsem využíval častější návštěvy za střeleckou komunitou do Polska a Rakouska. Nejvíce jsem se setkal se střelci v Polsku.

číst dále...
29. květen 2012

Máme pro vás dvě důležité zprávy: 1) Dne 21.5. 2012 schválilo MVČR, odbor všeobecné správy, oddělení sdružování, změnu stanov LEX občanského Sdružení pod č.j. VS/1-1/35903/98-R. Stanovy i s razítkem MVČR si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci "Stanovy".

číst dále...
24. duben 2012

Dne 23. dubna 2012 zástupci LEXu a Svazu branně-technických sportů  České republiky podepsali memorandum o navázání spolupráce a zároveň se LEX stal kolektivním členem SBTS, která bude zaštiťovat disciplínu LOS. Za LEX podepsali memorandum a dohodu o kolektivním členství prezident Ing. Blažek a víceprezident Ing. Trávníček, za SBTS pak výkonný předseda Antonín Cibulka a tajemník JUDr. Vladimír Frič.

číst dále...
8. únor 2012

Co má sdružení, které si klade za cíl „Hájit práva majitelů a držitelů zbraní“ společného s myslivostí? Velmi mnoho. Myslivci tu byli, jsou a budou. Žijeme v kulturní krajině a pokud ji chceme udržet v dobrém stavu, musí se o zvěř v lesích a na polích někdo starat.

číst dále...
20. prosinec 2011

Na Valné hromadě 2011 dostalo představenstvo od členů za úkol vytvořit, projednat a schválit návrh organizačního řádu sdružení. Autorem organizačního řádu je pan Přemysl Hoffman, který do něj rovněž zapracoval všechny námitky a připomínky. Návrh Organizačního řádu schválilo představenstvo LEXu dne 19. 12. 2011 v poměru 5 pro, 1 proti, 1 nehlasoval (dovolená mimo republiku).

číst dále...
15. listopad 2011

Přinášíme vám protokol z Valné hromady LEXu 2011. Zveřejňujeme jej bez příloh, neboť nové stanovy zde již jsou a prezenční listinu považujeme za důvěrný dokument. Protokol z Valné hromady Sdružení LEX ze dne 5. 11. 2011 Datum Konání: 5. 11. 2011 Místo konání: Praha 7, Kulturní dům Vltavská, malý zasedací sál Začátek: 9:00. 

číst dále...
9. listopad 2011

Vážení přátelé, důležitá valná hromada je za námi. Stručně si dovolím informovat, že VH LEXu 2011 se skládala ze tří bloků: 1) Veřejný blok s hosty - sestával z přivítání a promluvy prezidenta, ředitele a členů představenstva LEXu. Dále se konala diskuse s hosty (zástupci MVČR, TOP09 a Koruny České). 2) Blok pouze pro členy - schvalování nových stanov.

číst dále...
9. listopad 2011

Jedním z hlavních bodů Valné hromady LEXu v roce 2011 bylo schválení nových stanov reflektujících naše aktuální a budoucí potřeby. Zde předkládáme výsledek. Změna stanov - návrh Stanovy Sdružení LEX zaregistrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 29. 4. 1998 pod číslem VS/1-1/35903/98-R. I.

číst dále...
19. říjen 2011

Z několika důvodů musím reagovat na otevřený dopis pana Pekaříka. Jako jeden ze zakládajících členů Lexu beru tento dopis tak, že je směřován (kromě jiných) na mě. Jako další důvod proč jsem se rozhodl reagovat, je ten, že nemám rád takovéto nakládání s fakty. Některé jsou zcela opominuty, jiné špatně interpretovány a s ostatními se zachází typem – já to tvrdím, proto je to pravda.

číst dále...