LEX logo
28. duben 2018

Je tomu již drahných dvacet let, kdy vznikl LEX coby dříve sdružení, nyní spolek, hájící práva řádných a slušných majitelů zbraní. V onom mýtickém roce 1998 se toho ale událo mnohem více. Příběh, který vám budu vyprávět, mi neřekl T. Taxis Taylor, ale sám život.

Dnes bych vám proto rád pověděl příběh toho, kdo byl celou dobu s námi a zažil celou dosavadní historii, takříkajíc „z první ruky“. Někoho, kdo byl i na současné valné hromadě, ačkoliv ho tam nikdo neviděl, někoho, kdo tam bude i příště, budeme-li právo na vlastnictví zbraní hájit minimálně se stejným nadšením a vytrvalostí.

číst dále...
4. leden 2017

Čas trhl oponou a změněn svět. Asi tak by se stručně slovy nesmrtelného Shakespeara dal charakterizovat letošní rok. Změnilo se doslova všechno. Z regionálního spolku čítajícího cca 2000 spřízněných duší se stal globální hráč té tzv. „zlé zbrojní lobby“ čítající dnes skoro 5000 aktivních členů. Ano, hovořím o LEX...

číst dále...
1. červenec 2015

Dne 11. a 25. května 2015 podepsali Ing. Tomáš Trávníček a Friedrich Gepperth na základě půlročního jednání a již probíhající kooperace memorandum o spolupráci mezi LEX a Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V (BDS).

číst dále...
5. únor 2015

Podle statistiky Policejního prezídia ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se počet držitelů zbrojních průkazů meziročně nemění. Ke dni 31.12.2014 vlastnilo zbrojní průkaz celkem 292 283 osob, což je pouze o 693 osob méně než na začátku roku.

číst dále...
7. únor 2014

Dnešního dne byla vyhodnocena soutěž pro členy LEX o.s. o tři volné vstupenky na veletrh IWA 2014, které nám věnovala společnost ALSA PRO s.r.o., za což děkujeme.

číst dále...
3. únor 2013

Vážení členové, příznivci občanského sdružení LEX o.s. a podporovatelé civilního držení zbraní k obraně, sportu, myslivosti, výkonu povolání i ke sběratelství, oznamujeme Vám, že od neděle 3. 2. 2013 bude spuštěn kanál našeho sdružení na serveru YouTube. Na tomto kanálu Vám budeme pravidelně přinášet videa týkající se problematiky civilního držení zbraní, sebeobrany se zbraněmi,...

číst dále...
18. prosinec 2012

V letech 1990 - 1996 našem území stále ještě platil zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, byť částečně novelizovaný v tom smyslu, aby byl přístup ke zbraním umožněn širšímu okruhu osob za splnění určitých zákonných podmínek. Na vydání zbrojního průkazu však stále nebyl právní nárok. Od 1. 3. 1996 byl tento zákon nahrazen novým zákonem  č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který byl nejpropracovanějším právním předpisem v dějinách právní úpravy na úseku zbraní a střeliva v českých zemích, a který byl i zároveň velmi liberální vůči držitelům zbraní. Zavedl mimo jiné...

číst dále...
4. listopad 2012

Dne 17. 10. 2012 byla Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána ochranná známka Občanského sdružení LEX. Je v kombinované podobě text + barevné logo. Registrovaná je pro tyto třídy (oblasti činnosti): (41) výchova, vzdělání, zábava, sportovní a kulturní aktivity (45) právní služby, bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců, osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců. Nyní máme právo uvádět logo LEX s grafickým symbolem ®.

číst dále...