LEX logo

Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo orgánu státní správy myslivosti. Lze to zhruba přirovnat k situaci, kdy by vám stavební úřad v rámci stavebního povolení určil, jaký dům si máte postavit.

Tato změna byla navíc protlačena přímo do třetího čtení ve formě tzv. přílepku, aniž by odborná veřejnost dostala možnost se k tomu jakkoli vyjádřit.

Českomoravská myslivecká jednota vznesla proti tomuto návrhu protest, nejen pro nestandardní způsob jeho prosazování, ale také proto, že představuje zcela zásadní zásah do práv majitelů honiteb – například jim má odebrat právo rozhodovat o způsobu hospodaření v honitbě, ale zároveň jim ponechává finanční odpovědnost za škody, které tímto hospodařením vzniknou. Tím je fakticky činí hmotně odpovědnými za následky rozhodnutí učiněného úřadem.

Českomoravská myslivecká jednota se v minulosti zásadně zasazovala a zasloužila o ochranu práva na držení zbraní k legálním účelům, přičemž nehájila pouze právo na držení loveckých zbraní, ale i všech ostatních.

LEX z.s. se proto z výše zmíněných důvodů připojuje k protestu proti této změně i způsobu jejího prosazování.

Za LEX z.s.

David Karásek, člen představenstva

 

Tisková zpráva Českomoravské myslivecké jednoty:

http://cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Urednici-maji-od-stolu-rozhodovat-o-mnozstvi-zvere.aspx

Více informací v časopisu Svět myslivosti:

http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/cmmj-v-poslanecke-snemovne-se-rozhoduje-o-nas-bez-nas