LEX logo

Od nakladatelství Economia jsme dostali několik otázek, týkajících se Marii Butiny – bývalé prezidentky ruského sdružení na ochranu práv majitelů zbraní „Pravo na oružje“. Slečna Butina byla v pondělí zadržena v USA a obviněna z neregistrovaného lobbingu (nikoli špionáže, jak se občas mylně uvádí). Otázky nakladatelství Economia se týkaly návštěvy slečny Butiny v České republice v r. 2013 a její účasti na valné hromadě našeho sdružení.

Zde přinášíme naši reakci.


Nejprve předmětný email pana redaktora:

Dobrý den,

potřebuji odpovědi na pár otázek ohledně valné hromady LEX z konce roku 2013.

1) Proč jste pozvali paní Marii Butinu, kdo vás seznámil?
2) Věděli jste o jejím napojení na ruskou vládu?
3) Překvapilo vás, když ji americká prokuratura obvinila ze spiknutí?
4) Jak velkou roli hraje Rusko v rámci celosvětového hnutí na podporu osobních zbraní?

Děkuji za odpovědi

Lukáš Prchal
Economia, a.s.


1) Proč jste pozvali paní Marii Butinu, kdo vás seznámil?
Když jsme zjistili, že v Rusku bylo založeno občanské sdružení obdobného zaměření jako LEX – Pravo na oružje (Právo na zbraň), kontaktoval jeden z našich členů slečnu Butinu coby představitelku sdružení. V roce 2013 jsme ji pozvali jako zahraničního hosta na valnou hromadu LEX, kde promluvila o podobě zbrojního zákona a možnostech sebeobrany podle legislativy Ruské federace. Takovouto mezinárodní spolupráci považujeme za normální a stejný způsobem jako slečnu Butinu jsme v minulých letech kontaktovali a pozvali představitele obdobných sdružení ze Slovenska, Německa, Finska a naposledy Švýcarska.

2) Věděli jste o jejím napojení na ruskou vládu?
Nikoliv. Slečna Butina se zmínila, že jejich sdružení má podporu jednoho ruského senátora. Více nám nebylo známo – neptali jsme se, protože nás to nezajímalo. Že občanská sdružení mají podporu politických osobností, to je poměrně běžné, nicméně význam této podpory zřídkakdy přesahuje rámec vnitrostátní politiky.

3) Překvapilo vás, když ji americká prokuratura obvinila ze spiknutí?
Jistě, známe ji jako aktivistku za občanské právo na držení a nošení zbraní a na sebeobranu a není nám známo, že by činila cokoli protizákonného.

4) Jak velkou roli hraje Rusko v rámci celosvětového hnutí na podporu osobních zbraní?
Není nám známo, že by existovalo nějaké celosvětové hnutí na podporu osobních zbraní. Zřejmě nejbližší by mohlo být Světové fórum pro střelecké aktivity (WFSA - http://wfsa.net/members/), jehož je LEX členem, avšak Pravo na oružje nikoli. Není nám známo, že by se ruský stát či kterákoli jeho složka ve věci civilního držení zbraní angažovala na mezinárodní úrovni.

 

Představenstvo LEX z.s.