LEX logo

 

Vážení členové, vážená střelecká veřejnosti,

rádi bychom Vás informovali o vývoji ve věci kontrol SKPV prováděných na základě automatizovaných hlášení o transakcích na úseku zbraní a střeliva. Jak asi tušíte, celá tato akce vznikla jako důsledek tragické prosincové masové vraždy v Klánovickém lese a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

 

Celý mechanismus byl od počátku postaven tak, že Centrální registr zbraní vygeneroval hlášku o transakcích, které vykazovaly předem nastavenou podmínku (množství střeliva; věk držitele; doba, po kterou je vlastníkem ZP a podobně). Následně byl daný seznam předán místnímu pracovišti OSZBM (dle bydliště držitelů). Toto pracoviště provedlo vyhodnocení daného seznamu na základě svých znalostí o daných držitelích. Již proškrtaný seznam předalo pracovníkům SKPV), kteří dostali za úkol fyzické prověření daných držitelů a daných transakcí.

Jak někteří z Vás sledovali ve veřejném prostoru, různé útvary, respektive regiony k tomu přistupovaly různě a systém v průběhu času probíhal poměrně bouřlivým vývojem. Od telefonických výzev pracovníků SKPV přes návštěvy doma či v zaměstnání, až po zasílání dokumentů datovými schránkami s různým stupněm procesní kvality.

LEX z.s. a jeho vedení od začátku konali v dané věci proaktivně. Sbírali jsme a průběžně sbíráme příběhy vás občanů držitelů, kteří měli s tímto systémem kontrol zkušenost. Získané příběhy jsme si ověřovali, abychom vyloučili nepochopení, či případnou provokaci třetí strany. Obratem po zjištění těchto faktů jsme vstoupili v jednání s náměstkem policejního prezidenta pro SKPV brig. gen. Mgr. Tomášem Kubíkem a zároveň jsme v této věci komunikovali i s ředitelem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál plk. Mgr. Milanem Prchalem i s pracovníky Odboru bezpečnostní politiky Mgr. Milenou Bačkovskou a Mgr. Ing. Janem Bartoškem. S dotyčnými jsme průběžně konzultovali dané případy a ukazovali na nedokonalost nastavení tohoto systému, která pokud by byla zachována, by mohla nenávratně poškodit dlouhodobě budovanou důvěru mezi legálními držiteli zbraní a státem (v tomto případě zastoupeným příslušnými útvary Policie ČR). Tato vzájemná důvěra je dle našeho názoru jedním z hlavních pilířů k tomu, aby byl odhalen případný a opravdu nebezpečný pachatel.

Jakkoliv nás od počátku netěšil nastavený přístup, který mnohdy nesl znaky procesní a právní nedokonalosti a z vnějšího pohledu to vypadalo tak, že každým nákupem se legální držitel stává podezřelým, tak se myslím i díky našemu obvyklému přístupu podařilo dosáhnou posunu, kdy analytická nadstavba CRZ bude sice zachována, ale následná vyhodnocení a procesy budou přenastaveny. A to tak, aby zaprvé nedocházelo ke zbytečnému zatěžování pracovníků SKPV, kteří mají jistě důležitější věci na práci než obvolávat slušné zákona dbalé občany, kteří splnili přísné podmínky zákona o zbraních, a za druhé, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktování dotyčných držitelů.

Kromě toho nabádáme všechny zainteresované, aby pro označení daných transakcí používali slovo „neobvyklé“ či „nadstandardní“ (nebo obdobné neutrální slovo) a nikoliv negativně zabarvené slovo „podezřelé“. A to i s ohledem na nešťastnou medializaci daného tématu, kde to vypadá, že legální držitelé jsou podezřelí.

 

Jinak řečeno procesní přenastavení by tedy mělo velmi rychle přispět k uklidnění všech zúčastněných. Velice děkujeme všem držitelům, kteří se s námi podělili o svůj příběh a díky kterým jsme mohli do této situace získat potřebný detailní vhled. Zároveň děkujeme všem výše zmíněným představitelům státu za důvěru, s kterou s námi toto komunikovali, a především děkujeme vedení Policie ČR, které opakovaně trpělivě vyslechlo všechny naše námitky a sesbírané příběhy. Jsme přesvědčeni, že i díky tomuto přístupu se podařilo najít takovou cestu, která nebude zatěžovat ani držitele, ani státní aparát.

Pokud by se objevily pokusy o obdobné kontroly ze strany SKPV byť i ze služební horlivosti, i nadále prosíme žadatele, kteří by byli dotčeni takovým nestandardním přístupem PČR, aby se na nás se svými příběhy obraceli. A to ideálně na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a uvedli tam co nejlépe svůj příběh a pokud budou ochotni, tak i telefon, abychom s nimi mohli případně komunikovat ohledně doplňujících dotazů.

 

V úctě všem zainteresovaným

Ing. Jakub Smetánka MPA – viceprezident a člen představenstva LEX z.s.