LEX logo

 Pro všechny střelce LOSích disciplín jsme ve středu 9. srpna 2023 odpoledne spustili nový web. Najdete ho na adrese www.loslex.cz. Nový web bude zajišťovat celou agendu spjatou se závody LOS jak pro pořadatele, tak i pro střelce. Od vypsání závodů a registrace střelců do nich na straně jedné až po zobrazování výsledků závodů a žebříčků poháru na straně druhé. Pro všechny závody počínaje novým ročníkem LOSu od 1.9.2023 tak nový systém nahrazuje doposud používaný kalendář na webu https://los.zbranekvalitne.cz.

 

 Proč vlastně budovat úplně nový web?

Starý web není vůbec špatný a jeho autor MarK na něm odvedl obrovský kus práce, za který mu patří obrovský dík. Troufnul bych si říct, že bez něj by LOS nejspíše nebyl tam, kde dneska je. V posledních několika letech se ale pravidla LOS i organizace závodů samotná posunula o notný kus dál a bylo zapotřebí aby nový web tyto změny reflektoval. Z důvodů MarKova vlastního dlouhodobého pracovního vytížení nebylo možné tyto změny provést na webu starém.

Na tomto místě je potřeba zmínit, že náš nový web ještě stále není ve své finální podobě. Usilovně na něm pracujeme a každých pár dní publikujeme tu menší, tu větší změny nebo opravy, mnohé z nich implementované na základě zpětné vazby uživatelů a pořadatelů.

Jaké jsou tedy hlavní změny oproti starému systému?

Prvním a zásadním požadavkem bylo, aby se nový web zobrazoval dobře a použitelně nejenom na počítačích, ale i na většině soudobých mobilních zařízení. Webové rozhraní proto je (až na malé výjimky, které ještě doladíme) responzivní a čitelné i na vašem mobilním telefonu. Uživatelům jsme dali možnost přepínat mezi světlým (které je výchozí) a tmavým tématem zobrazení.

Každý střelec teď musí mít vytvořený vlastní uživatelský účet, kterým se bude do závodu registrovat. Střelecké výsledky jednotlivců se v novém v systému párují na základě tohoto účtu a ne jen podle jména, jak se to dělo dřív. V situaci, kdy se ve výsledcích závodu lišilo jméno (stejného) střelce od výsledků již dříve naimportovaných (ať už dílem překlepu při registraci nebo prostě proto, že sám střelec se registroval jednou jako „Jan“, podruhé jako „Jenda“), bylo zapotřebí administrátora, aby takové výsledky manuálně spojil v databázi. V minulosti se také mnozí střelci do závodů registrovali pod různými pseudonymy, z osobních nebo profesních důvodů chtěli zachovat svou internetovou anonymitu. Takovým pseudonymům bychom se chtěli v našem systému vyhnout. Náhodný návštěvník webu, který není přihlášený uživatelským účtem, tak sice může otevřít stránku s probíhající registrací do závodu a prohlédnout si propozice závodu, uvidí dokonce i počty registrací ve squadech a jednotlivých divizích. Jména registrovaných střelců jsou ale pro takového návštěvníka anonymizována. Snažíme se tím snížit dohledatelnost vašeho jména na internetu a položit překážku lidem a robotům s nekalými úmysly.

Součástí registrace do systému je i zvolení uživatelského jména. Uživatelské jméno, takzvaný „LOS alias“, je unikátní pro každého uživatele. Inspirací nám byl podobný alias u závodů IPSC. Tento LOS alias může střelec použít stejně jako svou emailovou adresu k přihlášení do systému, my jej pak v systému používáme k identifikaci a rozlišení střelců. Volbu svého LOS aliasu si před registrací dobře rozmyslete, změna vašeho aliasu v systému bude vyžadovat zásah administrátora a rádi bychom, aby takové změny byly spíše výjimečné. LOS alias nerozlišuje velikost písmen.

Systém už také reflektuje všechny nové (i staré „nové“) divize, které znají pravidla LOS. Od ročníku 2021 poháru LOS je to divize Optik (Opt), pravidla LOS platná pro ročník 2024 závodů (tedy od 1.9.2023) zavádějí i nové divize Kompaktní pistole (KPi) a Osobní obranná zbraň (PDW/PCC). Pravidla samotná prodělala před novým ročníkem celkový facelift a povídání o nich je na jiný, samostatný článek. Ten proto také najdete někde v tomto bulletinu.

Registrace do závodů v divizi Optik má svou malou zvláštnost, proto ji zde také zmíním. Ačkoliv je divize Optik ve výsledcích hodnocena jako jednotná skupina a stejně tak na ni hledí i pravidla LOS, v registračním formuláři najdete na výběr divize jako „Optik/Pistole“ nebo „Optik/Malá pistole“. Chtěli bychom do Vás, střelců, tímto způsobem získat statistická data o tom, jakými zbraněmi v divizi Optik střílíte abychom měli spolehlivé podklady, pokud bychom se někdy v budoucnu rozhodovali o dalších úpravách pravidel třeba právě v divizi Optik.

Každý uživatel webu si může do svého profilu vyplnit informace, které se mu později předvyplní do registračního formuláře. Je to především číslo zbrojního průkazu, členové LEX si můžou do jednoho z políček opsat ze zadní strany členské kartičky i svůj kontrolní kód členství. Tento kód NENÍ členské číslo! Je to osm znaků (číslice a písmena) na konci odkazu https://k.gunlex.cz/<znaky> a velikost písmen se zde již rozlišuje. Pořadatel závodů na první pohled na stránce správy závodu uvidí, jestli jste členem LEX i informaci, je-li vaše členství k datu závodu platné. Informaci o platnosti svého členství samozřejmě uvidí i každý uživatel, jak ve svém uživatelském profilu, tak i u podrobností každé jednotlivé registrace do závodu. Zelená „fajfka“ značí úspěch, červený křížek existující členství, které již ale není platné, žlutý vykřičník pak značí, že se informaci nepodařilo ověřit. Buď proto, že byl zadán neexistující ověřovací kód, nebo zcela nesprávná hodnota. Už teď víme, že někteří závodníci si do profilu zadali místo ověřovacího kódu své členské číslo.

Jednou z dalších výhod registrace do závodu spjaté s uživatelským účtem je možnost zobrazit si zpětně podrobnosti své registrace a především její úprava. Pokud chtěl v minulosti střelec změnit squad ve kterém střílí, měl možnost napsat pořadateli, který jej přesunul. Mnohem častěji ale střelec sám zrušil svou registraci a udělal si novou, ve squadu nebo divizi dle svého přání.

Spoustu změn přinesl systém i pro pořadatele závodů. Rozhodli jsme se zásadním způsobem zjednodušit přístup k vypisování a správě závodů. Aby se z uživatele stal pořadatel, je zapotřebí aby ho některý z administrátorů přidal do pořadatelské skupiny. Každý člen takové pořadatelské skupiny má pak oprávnění jejím jménem vypisovat nové závody, případně spravovat závody už vypsané. Na stránce pro správu registrací může pořadatel potvrdit jednotlivým závodníkům přijetí startovních poplatků poslaných předem na účet, přesouvat registrované mezi squady, zobrazit podrobnosti registrací, nebo manuálně přidávat nové střelce do registrací – například závodníky, kteří se předem nepřihlásili do závodu přes web a registrují se tak až na místě. (I takoví závodníci ale musí mít účet vytvořený na webu, bez něj nemůžou být započítáni do soutěže.) Pro pořadatele, kteří dělají prezenci na místě před závodem je tu i možnost postupně si odškrtávat příchozí závodníky na seznamu registrovaných.

Jak jsem již psal v úvodu tohoto článku, doba se pohnula a s ní i organizování závodů LOS. Většina pořadatelů dnes už pro zapisování hodnocení na závodech používá aplikaci PractiScore. PractiScore sám hlídá, aby před uzavřením hodnocení závodníka na stagi byla správně vyplněna všechna nutná data – čas i zásahy. Odbourala se tím většina rizik spojených s papírovými scoresheety – možnost ztráty nebo záměny scoresheetu s hodnocením, neúplného nebo nečitelného zápisu hodnocení na scoresheetu, případně třeba překlep statistika při ručním přepisování hodnocení do výsledkové listiny v Excelu. Hlavním podporovaným formátem práce s výsledky na webu proto budou právě soubory pro PractiScore. Doposud bylo pro převedení výsledků závodu zapsaného v PractiScore do výsledkové listiny v Excelu nutné používat externí webovou aplikaci kolegy Martina Vařáka. Protože Martin je součástí týmu, který pro vás nový LOSí web programuje, tuto funkcionalitu jsme implementovali přímo do webového systému.

Veškerá nutná aktivita pořadatele se tímto tedy smrskává na „pouhou“ registraci závodníků, export souboru se seznamem závodníků (ráno) před závodem, synchronizací výsledků z aplikací Practiscore jednotlivých pořadatelů a po skončení závodu pak nahrání souboru s finálními výsledky zpátky do našeho systému. Výsledky závodu tak mohou být principiálně zobrazeny na webu v rámci minut od dostřílení posledního závodníka. Pořadatelé, kteří chtějí závodníkům předložit výsledky v papírové podobě budou mít možnost výsledný žebříček s pořadím střelců z webu přímo vytisknout (toto je jedna z funkcionalit, kterou v době psaní tohoto článku stále vyvíjíme).

Pro případ nepředvídaných problémů bude na webu zachována možnost exportu a následného importu Excelového souboru. Ten bude proti Excelovým souborům, který si pamatujete z webu ZbraněKvalitně mírně upraven tak, aby obsahoval nové údaje nutné pro správný import dat do nového systému – především tedy LOS alias. Tento formát souboru ale vyžaduje pečlivější kontrolu před importem a spolu s tím i nutnost větší kontroly zadaných dat pořadatelem.

Co tedy na závodníky a pořadatele na webu ještě čeká?

Na vývoji pracujeme dnem i nocí (doslova) a máme naplánovanou spoustu dalších funkcionalit, které chceme do webu zapracovat. Několik z nich jsem vybral, zdaleka ale nejde o všechny:

  • Jednou z prvních funkcí, které jsou v plánu pro vývoj, je generování QR kódu pro platbu startovného v případě, že pořadatel umožňuje platbu startovného předem na účet. Ani QR kód ale neodbourá nutnost manuálního potvrzení platby pořadatelem, vlastníkem účtu, na který platby přicházejí.
  • Filtrování seznamů závodů. Protože jsme nový web chtěli a museli zveřejnit dostatečně včas na to, aby se mohli závodníci začít registrovat do prvních závodů nového ročníku v souladu s pravidly měsíc předem, některé z funkcí jsme odsunuli „na později“. Jednou z nich je i stránkování a filtrování závodů podle typu, místa konání, podobně jako to je na webu ZbraněKvalitně.
  • Komentáře pod závody. Od začátku vzniku nového webu jsme věděli, že nechceme a nebudeme se snažit nahradit zavedené fórum ZbraněKvalitně s celou jeho komunitou. Vědět, co jsme na závodech udělali špatně (nebo třeba i dobře) je důležitá věc, proto jedním z dalších modulů na vývoj budou i uživatelské komentáře pod závody.
  • Registrace na závod v zastoupení. Nezřídka se stává, že na závody jezdí pohromadě celá skupina střelců, která chce střílet pohromadě v jednom squadu. Pro registraci na starém webu za tímto účelem obvykle skupina zdobrovolnila jednoho ze závodníků, který po otevření registrace zapsal všechny kolegy naráz do stejného squadu. Uživatelské účty jednotlivých střelců ale takový postup komplikují. Přehlašovat se mezi účty jednotlivých kamarádů je nepraktické a navíc, jak by vám řekl kterýkoliv IT bezpečák, sdílet hesla svých účtů je bezpečnostní riziko. Další z připravovaných funkcí je proto registrace v zastoupení – zjednodušeně řečeno povolíte v nastavení svého účtu kamarádovi, aby vás na závod mohl registrovat on.
  • Upozornění na uvolnění místa v závodě – Chtěli jste na závod, ale on už je plný? Nevadí, náš hlídací pes na vás zaštěká ve chvíli, kdy v závodě uvolní místo.
  • Nástěnka uživatele. Uživatelská nástěnka, kde uživatel uvidí všechny své stávající (a možná i minulé) registrace na závody, prolinky na výsledky, statistiky a další.
  • Modul pro správu rozhodčích – LOS už není úplně malou disciplínou a rozhodčích je spousta. Proto je potřeba mít v tom přehled. Ať už pro ředitele LOSu, aby věděl, kolik nás rozhodčích vlastně má, nebo kolik adeptů aktuálně čeká na školení. Taky pro pořadatele, aby dokázali oslovit certifikované rozhodčí v případě, že třeba zrovna na jejich závodě nějací chybí.
  • Rozšířené popisy střelnic, souřadnice, mapový náhled a další.
  • Notifikace od pořadatelů či administrátorů. Funkcionalita, která dá pořadatelům možnost jednoduše oslovit střelce v případě nutnosti. Zrušení závodu, organizační změna a podobně.

Jak vidíte, práce je tedy před námi ještě více než dost, ale výsledek bude určitě stát za to. V případě, že byste někde na webu narazili chybu, kterou jsme při testování možná přehlédli, máte nějaký dotaz, chcete se stát pořadatelem závodů nebo už pořadatelem závodů jste a potřebujete poradit, nebojte se napište nám dotaz na email admin(štrůdl)loslex(tečka)cz.

 

Pěkný den a pevnou mušku přeje

David Klementa - administrátor a rozhodčí