LEX logo

"Průbojná střela – jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely."

říká definice průbojné střely podle novely zákona o zbraních a střelivu. Vzhledem k tomu, že tuto formulaci lze vykládat i takovým způsobem, že by se do definice vešly i diabolky, jsem raději poslal dotaz Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka:

Dobrý den,

rád bych vás požádal o výklad nové definice průbojné střely, zejména pak o bližší vysvětlení termínu "průbojný účinek\". Tento termín není v zákoně nikde definován, a při jeho nejširším chápání (schopnost střely proniknout překážkou) by do kategorie průbojného střeliva spadalo téměř cokoli.

s pozdravem

David Karásek 

Odpověď:

Dobrý den,

definice je nutné číst celé - za větou začínající slovem "nebo" je středník. A to, co je za středníkem se vztahuje právě k této větě. Lapidárně řečeno - střela musí mít tvrdost jádra vyšší než je 250 HB, aby byla průbojná a tím pádem se mohla ucházet o průbojný účinek. To, co je za slovem "nebo" se tam dávalo jen proto, aby alespoň někde se napsalo, že mohou být i střely s kombinovaným účinkem... Ale jinak stále platí § 3 odst. 3.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Štěpánek

-------------------------------------------

(§3 odst.3: V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (§74 odst. 6).8) Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.)

 

Další články

  • Iniciativa A je neformální sdružení, které si dalo za cíl připomenout pozapomenuté hrdiny druhého odboje. Karel Polata, Jaroslav Čvančara a Vlastislav Janík vyhledávají v historických záznamech...

  • Finsko je druhá nejozbrojenější země Evropy - má kolem 40 zbraní na sto obyvatel. Je to pravděpodobně dáno místní tradicí lovu a také soběstačnosti v obraně – ačkoli se finské ozbrojené síly účastní cvičení...

  • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

  • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

  • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.