LEX logo

"Průbojná střela – jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely."

říká definice průbojné střely podle novely zákona o zbraních a střelivu. Vzhledem k tomu, že tuto formulaci lze vykládat i takovým způsobem, že by se do definice vešly i diabolky, jsem raději poslal dotaz Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka:

Dobrý den,

rád bych vás požádal o výklad nové definice průbojné střely, zejména pak o bližší vysvětlení termínu "průbojný účinek\". Tento termín není v zákoně nikde definován, a při jeho nejširším chápání (schopnost střely proniknout překážkou) by do kategorie průbojného střeliva spadalo téměř cokoli.

s pozdravem

David Karásek 

Odpověď:

Dobrý den,

definice je nutné číst celé - za větou začínající slovem "nebo" je středník. A to, co je za středníkem se vztahuje právě k této větě. Lapidárně řečeno - střela musí mít tvrdost jádra vyšší než je 250 HB, aby byla průbojná a tím pádem se mohla ucházet o průbojný účinek. To, co je za slovem "nebo" se tam dávalo jen proto, aby alespoň někde se napsalo, že mohou být i střely s kombinovaným účinkem... Ale jinak stále platí § 3 odst. 3.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Štěpánek

-------------------------------------------

(§3 odst.3: V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (§74 odst. 6).8) Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.)

 

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...