LEX logo

Na tiskové konferenci ze dne 14. 1. 2013 bylo prezentováno vyhodnocení vývoje bezpečnostní a dopravní situace v Olomouckém kraji za rok 2012. Dále byly prezentovány činnosti Odboru cizinecké policie, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a Oddělení psychologických služeb.

por. Bc. Josef Bednařík

14. ledna 2013

URL | http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-za-rok-2012.aspx

Na uvedené stránce naleznete odkazy na jednotlivé prezentace, ze kterých si dovolujeme upozornit na zajímavě zpracovanou prezentaci (včetně podrobných statistických údajů) Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - KŘP Olomouc, přestože se nemůžeme zcela ztotožnit s jejím úvodem:

»Z času na čas se v médiích objeví zpráva o řádění nějakého maniaka, který bez zjevného důvodu usmrtí střelnou zbraní větší počet nevinných lidí. Takovéto události se stávají po celém světě a mnohá místa jako například Dunblane, Littleton, Tasmania, Erfurt, Emsdetten Winnenden a naposled i Rio de Janeiro nabyla v tomto kontextu ve veřejném povědomí neblahé pověsti.

Tyto události, které jistě přitahují všeobecnou pozornost, však v sobě skrývají i skutečnost, že soukromě drženými zbraněmi jsou zabíjeni lidé takřka každodenně. Incidenty se zbraní končící smrtí dokonce v některých amerických státech statisticky překonávají počet usmrcených při automobilových nehodách. Úmrtí v důsledku použití zbraně můžeme v zásadě rozdělit do tří oblastí, na nešťastné náhody, sebevraždy a úmyslná zabití.

Zdá se, že existuje jakýsi vztah mezi mírou dostupnosti zbraní a pomyslnou daní, která je za tuto dostupnost vybírána v podobě úmrtí; čím snazší je možnost pořídit si zbraň, tím větší je i riziko, že bude užita k usmrcení člověka.

Argumenty vznášené na tomto poli jsou v každém případě kontroverzní. Například Spojené státy mají poměrně benevolentní přístup k zákonům vztahujícím se k pořizování zbraní avšak zároveň i pozoruhodně vysoká čísla zachycující počet úmrtí způsobených zbraní. Obhájci regulace zbraní tak neustále tvrdí, že by jistě ubylo osudových neštěstí způsobených zbraní, kdyby existovaly přísnější zákony pro jejich pořizování, a často uvádějí následující příklad:

Města Seattle v americkém státě Washington a Vancouver v kanadské provincii British Columbia jsou od sebe vzdálena pouhých 200 kilometrů. Struktura a množství obyvatel, životní styl a kriminalita co do počtu bytových krádeží, loupeží a přepadení jsou v obou městech více méně stejné, ale riziko, že zde bude člověk zavražděn zbraní, je v Seattlu pětkrát vyšší. Zastánci kontroly zbraní tuto příznivější situaci ve Vancouveru zdůvodňují přísnými kanadskými zákony v dané oblasti.

Obhájci zbraní, jako například vlivná americká Národní asociace střelných zbraní (National Rifle Association) na druhé straně užívají slogany typu „Potírání zločinu, nikoliv kontrola zbraní" (Crime kontrol - not gun kontrol), nebo „Zbraně nezabíjejí lidi, jsou to zase jen lidé, co zabíjejí jiné lidi" (Guns don't kill people - people kill people) a poukazují na to, že ruční zbraně jsou dobrým prostředkem pro sebeobranu, že vlastnictví střelných zbraní je ústavním právem bez něhož by třeba násilník atakující ženu nemohl slyšet varování typu - „přestaň, nebo budu střílet" a že některé nechvalně známé osobnosti z dějin jako například Adolf Hitler, Mao-Tse Tung, Pol Pot a Josef Stalin byly zastánci kontroly zbraní.

V České republice stejně jako v jiných evropských státech podléhá držení a výroba zbraní řadě zákonu a nařízení, jejichž cílem je ochrana občanů a zájmu státu při zachování jistého stupně svobody zacházení se zbraněmi a při možnosti jejich využití k soukromým a komerčním účelům. Dohled a dozor nad dodržováním části těchto zákonů včetně výkonu správních činností je svěřen Policii České republiky, konkrétně pak odborům služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, které jsou součástmi jednotlivých krajských ředitelství policie…«

URL | http://www.policie.cz/soubor/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material-ppsx.aspx

Ing. Miloslav Brunn - člen představenstva LEX o.s.

Další články