LEX logo

 

Vážení členové a příznivci,

rádi bychom vás všechny touto cestou požádali o vyslovení podpory níže uvedené petici. Je to právě měsíc a den od lidské tragédie, která nás všechny hluboce zasáhla. S oběťmi i pozůstalými upřímně soucítíme, zároveň však musíme vyslovit důrazný nesouhlas se způsobem, jakým se mnohá média i osobnosti snaží zneužít této tragické události.

 

 

Je pochopitelné, že společností proudí rozjitřené emoce – jak by taky ne. Případy jako tento jsou u nás naprostou výjimkou, zcela se vymykající rámci běžného každodenního života. A to je přesně ten bod, který je potřeba si uvědomit – byl to exces. Případy jako tento zde nemáme na denním pořádku, což vypovídá o celkově dobrém a dostatečném fungování systému jako celku. Pokud by tomu tak nebylo, není pochyb, že takovýchto případů by bylo mnohem více. Chceme-li srovnávat funkčnost systémů, porovnejme například počty případů, kdy jsou opakovaně zadrženi řidiči motorových vozidel, často i pod vlivem návykových látek, s platným zákazem řízení. Tam lze jednoznačně hovořit o nedostatečné funkci systému.

Žádný systém nebude nikdy stoprocentně spolehlivý, to je potřeba si přiznat. Už jen z toho důvodu, že vždy pokrývá jen ty, kteří se jím rozhodnou řídit a dodržovat zákony a pravidla. Neustálá volání po omezování legálního držení zbraní nikterak neomezují nelegální trh a nelegální držitele, kteří, pokud bychom se měli někoho bát, jsou pro nás zajisté v obecné rovině bezpečnosti tou opravdovou hrozbou. I dobrým a robustním systémem dokáže někdy projít člověk, který by jím projít neměl. Ať už mu k tomu pomůže náhoda, nebo třeba inteligence, plánování, peníze…Někdy třeba i kombinace více faktorů, jak tomu – zdá se – bylo nyní. Pořád jde ale o ojedinělý případ, který právě svojí výjimečností jen potvrzuje funkčnost systému samotného.

Vyšetřování prosincového případu stále ještě probíhá, postupně vyplouvají na veřejnost další a další upřesňující informace. Apelujeme tedy na všechny, aby nepodléhali vlivům emocí při návrzích opatření. Impulzivní nesystémové jednání bez hlubší znalosti problematiky a pochopení návazností a souvislostí může vést spíše k destabilizaci systému samotného. Mají-li být provedeny změny v systému, a to nejen v zákoně o zbraních, ale i dalších odvětvích, která s celou problematikou souvisí (jako například zdravotní dokumentace a komunikace mezi lékaři), je potřeba nejprve provést důkladnou analýzu případu. Navržené odborně zvážené změny pak musí zasahovat problematická místa, na kterých došlo k selhání, nikoli plošně postihovat něco, co příčinou per se jednoznačně nebylo. Musí být též zváženy dopady navrhovaných změn, a to v širokém spektru působnosti, jelikož mohou mít dosah i daleko mimo zaměřenou problematiku.

Pokud tedy souhlasíte, připojte prosím svůj podpis k této petici, která není emotivním výkřikem, nýbrž naopak požaduje uvážené a odborně vedené jednání postavené na faktech.

Zatím bylo získáno necelých 12 tisíc podpisů, což ani zdaleka neodpovídá velikosti střelecké komunity v České republice, a proto vás žádáme, abyste pro tuto petici zkusili získat co nejvíce petentů prostřednictvím svých sportovních střeleckých klubů, svazů a asociací, mysliveckých spolků a sběratelských organizací, optimálně zveřejněním výzvy na webových stránkách, sociálních sítích a zasláním jednotlivým členům.

Třetí čtení vládního návrhu zákona o zbraních a střelivu (sněmovní tisk č. 465) bylo zařazeno na pořad 87. schůze Poslanecké sněmovny a bude projednáno v nejbližších dnech či týdnech, kdy hrozí, že poslanci pod zvyšujícím se tlakem médií mohou podlehnout a doplnit návrh zákona o nepromyšlená a nesystémová opatření týkající se povinných psychotestů či omezení nabývání některých typů zbraní.

Proto je žádoucí podpořit tuto petici právě teď!

NE panice a neuváženým krokům v návaznosti na tragédii 21.12.2023 - Petice.com

 

 Představenstvo LEX z.s.

Další články