LEX logo

Opět je vše jinak. Novela, která se měla schvalovat až před vánoci byla náhle schválena minulý pátek.

Informace zatím máme kusé a paragrafové čtení k dispozici není. Co ale víme nyní se dá shrnout do několika vět.

Za prvé novela byla schválena překvapivě rychle. Jaký vliv na to má povolební situace a možná nestabilita koaliční vlády těžko soudit. Schválení novely prosadil ministr vnitra Mudr.etJUDr. Langer.  Dokonce prý i poslanecké "zlepšováky" byly rázně utnuty.

Za druhé, Sdružení LEX jednalo jak s MVČR, tak i s jednotlivými výbory parlamentu a naše připomínky se setkaly s kladným ohlasem. Z toho lze usuzovat, že byly resp. alespoň ta nejdůležitější část vtělena do novely. O tom by svědčil i fakt, že pro něj hlasovali především koaliční poslanci. Připomínkami exministra Bublana a jeho souputníků se prý novelu "vylepšit" nepodařilo. Alespoň tak...

Ovšem není třeba jásat předčasně. Novela v druhém čtení nebyla zbavena všech chyb a nedostatků. Tempo s jakým byla schválena svědčí o tom, že ne všechny chyby se podařilo prodiskutovat a změnit.ěpodobně zůstaly.

Z informovaného zdroje se nám podařilo zjistit, že aktuální novela by neměla mít negativní dopad na majitele zbraní a ani by prý neměla předtavovat další zátěž pro prodejce či provozovatele střelnic.

Z toho plyne, že se odpovědným místům podařilo vyplodit výtvor, který sice nikoho výrazně nepoškodí, ale také ničemu nepomůže.

Škoda, šlo udělat více.

Stanislav Gibson, Sdružení LEX

Další články

  • Iniciativa A je neformální sdružení, které si dalo za cíl připomenout pozapomenuté hrdiny druhého odboje. Karel Polata, Jaroslav Čvančara a Vlastislav Janík vyhledávají v historických záznamech...

  • Finsko je druhá nejozbrojenější země Evropy - má kolem 40 zbraní na sto obyvatel. Je to pravděpodobně dáno místní tradicí lovu a také soběstačnosti v obraně – ačkoli se finské ozbrojené síly účastní cvičení...

  • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

  • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

  • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.