LEX logo

Vážení přátelé, množí se nám dotazy na novelizaci zákona o přezkušování zbraní.

Proto jsem se spojil s Ing. Štěpánkem, ředitelem Státního ústavu pro zkoušení zbraní a sttřeliva (SÚZZS). Ten mi k tomu řekl asi toto: Požadavek na periodické zkoušení zbraní nevyšel ai z MV ani z SÚZZS, ale z Hospodářské komory ČR, potažmo tedy z ministerstva obchodu a průmyslu (důvod mi uniká- S.G).

Ing. Štepánek tento nápad nepodpořil, protože na to nemá ani lidské, ani technické zdroje a s tímto nápadem se neztotožňuje. Předchozí necituji, pouze uvádím, co si pamatuji. Do Parlamentu jde tato novelizace bez tohoto požadavku !

Jako dovětek bych si dovolil - i já jsem zastáncem svobody slova. Některé články na internetu a diskuse jsou však dosti dětinské a nebojím se říci pitomé. Napadat Ing. Štěpánka bez jakýchkoliv relevantních informací je laciné a hloupé. Myslím si, že by byla na místě omluva.

Stanislav Gibson

Odkaz na původní zdroje:

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2009112905

http://forum.mujglock.com/dfens-stat-chce-pravidelne-prezkusovat-zbrane-t5420.html

http://www.strelectvi.cz/forum/stat-chce-pravidelne-prezkusovat-zbrane-t11841.html

Další články

  • Iniciativa A je neformální sdružení, které si dalo za cíl připomenout pozapomenuté hrdiny druhého odboje. Karel Polata, Jaroslav Čvančara a Vlastislav Janík vyhledávají v historických záznamech...

  • Finsko je druhá nejozbrojenější země Evropy - má kolem 40 zbraní na sto obyvatel. Je to pravděpodobně dáno místní tradicí lovu a také soběstačnosti v obraně – ačkoli se finské ozbrojené síly účastní cvičení...

  • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

  • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

  • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.