LEX logo

Upozornění: Krátké zprávy nemusí vždy vyjadřovat postoje a stanoviska LEX.
Jedná se povětšinou pouze o krátké zprávy z médií, internetu a jiných zdrojů, na které chceme upozornit.

Dne 19. listopadu 2018 přijala Evropská rada dokument „Zpráva Evropskému parlamentu a radě - body EU strategie proti nelegálním zbraním – „Zabezpečení zbraní, ochrana občanů“.

Celý dokument jsme proto pročetli a zkonzultovali s odborníky. V zásadě se skutečně jedná o koncepci boje proti nelegálním zbraním, zejména proti pašování zbraní z vnějšku EU (zejména Balkánu, Blízkého východu a severní Afriky), ztrátám z vojenských skladů, či „odklonu“ zbraní vyvážených do zahraničí. Evropská komise ve zprávě informuje Parlament a Radu o zamýšlených krocích, zejména zdokonalení spolupráce bezpečnostních složek členských států s Europolem a bezpečnostními složkami států mimo EU, odkud pocházejí (či kde končí) nelegální zbraně.

Nicméně při důkladném čtení nás na straně 6 chytila za oko následující pasáž:

„EU bude dále řešit nelegální výrobu zbraní a střeliva. Metody nelegální výroby se stále vyvíjejí a 3D tisk může usnadnit jejich využití. Zahrnují nelegální opravy znehodnocených zbraní, novovýrobu, nelegální úpravy poplašných zbraní či flobertek pro ostré náboje, nelegální úpravu střeliva a nelegální používání přebíjecích nástrojů.“

Zejména poslední bod je značně problematický, protože přebíjení nábojů je mezi sportovními střelci i lovci velmi rozšířené a Komise má neblahé sklony řešit podobné problémy plošnou restrikcí. Dokument sice žádnou nenavrhuje, nicméně je nutno podotknout, že k ní Komise zatím ani nemá mandát. To se ovšem může změnit, proto budeme tuto záležitost sledovat a o potenciálních rizicích změn vás informovat.

 

 

Monitoring médií

  • 08.12.2019 Omezení držení zbraní: soud EU zamítl žalobu ČR
  • 07.12.2019 Soud EU zamítl žalobu proti zbraňové směrnici
  • 04.12.2019 Soudní dvůr Evropské unie zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní
  • 24.07.2019 Petice o právu na držení zbraní
  • 28.04.2019 Vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti držitele nebo žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání

Další články

  • Začátkem tohoto týdne jsme si přečetli, jak se Soudní dvůr EU staví ke směrnici o zbraních, k pravidlům evropské legislativní tvorby i k otázce bezpečnosti a jak si s žalobními důvody České...

  • Dnes 3.12.2019 byl uveřejněn zamítavý rozsudek ve věci žaloby Česká republika vs Evropský parlament, Rada Evropské unie podané dne 9. srpna 2017 proti novelizovanému znění směrnice Evropského...

  • Už je tomu sedm let, kdy Emil Markup s pár přáteli začal pořádat závody na motivy Lidové obranné střelby pro příslušníky aktivních záloh Armády ČR. Šlo mu hlavně o to, že armádní výcvik ve střelbě,...

  • Dne 25.11.2019 se v Bruselu konal pracovní workshop členských organizací Světového fóra střeleckých aktivit (WFSA), kterého se zúčastnili členové představenstva LEX David Karásek – autor „Analýzy...

  • Francie byla jedním ze států, který při projednávání zbraňové směrnice nejvíc tlačil na omezení samonabíjecích zbraní, zásobníků a podobně. Je zajímavé se podívat, která z navrhovaných omezení již...