LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 21.10.2013

Václav Srb

Předseda Koruny české

Dobrý den, je možné, že v záplavě práce, kterou s kampaní máme, jsme Vám omylem neodeslali již dávno vypracované odpovědi. Je-li tomu tak, moc se omlouváme a prosíme o dodatečné zařazení. Odpovědi vypracoval ing. Arch Jan Bárta, náš člen, předseda o.p.s. Radetzky a člen předsednictva Klubu za starou Prahu, držitel znraně

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou

„malou“ i násilnou kriminalitou?

informováním občanů jak se chránit, zpřísněním a zejména urychlením trestů a informační kampaní, která „naznačí“, že mnoho občanů má střelnou zbraň a je tudíž loupení rizikové povolání

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

podporujeme principiálně každé oslabení vazby občanů na státní byrokracii, tedy i právo za definovaných podmínek zbraň legálně vlastnit i nosit, i v souladu se zákonem se bránit za použití takto držené zbraně.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

stávající zákonná úprava plně dostačuje

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

v této zemi nic nejde bez zákona; nezbývá než upravit předpisy a stanovit, že sebeobrana násilně napadeného se zásadně nevyšetřuje vazebně (nebo v tomto smyslu)

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

určitě ano; neohlášená cizí osoba nesmí vstoupit ani na pozemek, natož do domu. Pokud se cizí osoba jeví jako útočník a neuposlechne výzvy k opuštění pozemku, je majitel oprávněn použít důrazných prostředků.

Zbojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

• minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let

• bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)

• žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami

• žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití

• žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se

zbraní

• psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá

• prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)

• prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).

Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.

Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.

Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Současný zákon pokládám za vyhovující. Snad jen dvě drobnosti-k lékaři před zkouškou odborné způsobilosti, přesněji specifikovat nejen druh, ale i typ zbraní při praktické části zkoušky odborné způsobilosti.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem

k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

V bezpečnostní politice státu se touto problematikou nezabýváme. Na základě Vašeho dotazu si uvědomujeme, že by bylo možno např. uložit majitelům palných zbraní uložit povinnost dostavit se při mobilizaci apod – nemáme promyšleno.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Připomínkování zákonů má svá pravidla, která umožňují zákonodárci sestavit pracovní týmy již při tvorbě zásad, i paragrafovaného znění. Takže ANO.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Každý zákrok palnou zbraní je nutno důkladně šetřit, i u policisty. Je ovšem celý proces možno zjednodušit a řešit mimosoudně (kázeňsky) apod. Vzhledem k úrovni české policie (s výjimkou specializovaných útvarů) bychom ponechali současnou úpravu.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Policie má pravomoci dostatečné, otázkou je jejich využívání a kvalita policistů. Není nutno zvyšovat pravomoci.