LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tomáš Jungwirth Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 17.10.2013

Vážený pane Blažku,

omlouvám se za pozdní odpověď. Dovoluji si jménem Strany zelených poslat vyjádření k Vašim otázkám. Tyto odpovědi vyplynuly z jednání naší odborné sekce a v té souvislosti bych Vás rád požádal o jejich zařazení namísto v současnosti zveřejněných odpovědí Miroslava Hudce.

Předem děkuji a zdravím,

Tomáš Jungwirth

mediální tým SZ

Odpovědi na otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Základem ochrany před kriminalitou je prevence a vhodná sociální politika (viz http://www.zeleni.cz/program-dustojny-zivot-v-moderni-spolecnosti/ [5]). V oblasti zajišťování pořádku vidíme prioritu v budování prestiže policejní profese a vytváření podmínek pro efektivní ochranu veřejnosti při zachování individuálních občanských práv.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Současný stav je přiměřený z hlediska možnosti získat zbraň. Ale je nepřiměřený z hlediska dovozování odpovědnosti nosit zbraň. Je například žádoucí, aby osoba pod vlivem alkoholu, která bude mít u sebe zbraň, o právo nosit zbraň na čas přišla. Je to obdobné, jako s právem řídit auto. Právo nosit zbraň sebou musí klást zvýšené nároky na chování a jednání oprávněného.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Místo omezování možnosti získat zbrojní průkaz chtějí zelení spíše požadovat zvýšenou odpovědnost držitelů zbrojních průkazů (viz výše). Za bezúhonnou bychom ale nechtěli považovat osobu odsouzenou za úmyslný trestný čin proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující určitou délku (např. 3 roky, v současnosti je to 5 let). Cílem je zkrátka nedávat zbrojní průkaz násilníkům, zvláště těm, kteří páchají trestné činy se zbraní.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Institut nutné obrany doznal velmi pozitivního vývoje s ohledem na práva napadeného bránit se. Současný stav je nesrovnatelné lepší oproti stavu v devadesátých letech a dále se zlepšuje. Nesouhlasíme s tím, že dochází ve velké míře ke kriminalizaci lidí jednajících v nutné obraně. Tak tomu opravdu bylo před deseti lety. Současný stav (až na excesy v jednotkách případů) považujeme za odpovídající spravedlivé a demokratické společnosti.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Taková úprava je přijatelná jen za velmi omezených podmínek, pokud se bude toto pravidlo vztahovat na „obydlí“ (obdobně jako porušování domovní svobody). Nelze jej však rozšiřovat například na pozemek. Podmínkou též je, aby se toto pravidlo vztahovalo tolika na osoby vniknuvší do obydlí násilím nebo lstí. Nesmí se vztahovat například na hádky s osobou, kterou obránce do svého obydlí sám pozval.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Bezpečnostní politika státu by na soukromé držitele palných zbraní neměla spoléhat. Povinnost státu zajistit bezpečnost svých občanů nemůže být takto nahrazována. Základem je prevence a efektivní bezpečnostní sbory.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Zelení jsou pro participativní demokracii ve všech formách a jednoznačně podporujeme zapojení zájmových sdružení do připomínkového procesu.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Požadavek současného zákona o Policii ČR "dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní" považujeme za správný. Policisté mají ve vztahu k občanům celou řadu silných pravomocí, které musí být doprovázeny striktní ochranou před jejich zneužitím. Současné fungování GIBS však považujeme za ukázku neobjektivní a politicky manipulované instituce. A to jak ve vztahu k šikaně slušných policistů, tak ale i ve vztahu ke krytí trestné činnosti policistů. Objektivní a profesně kvalitní útvar nezávislý na Ministerstvu vnitra, který se bude zabývat trestnou činností policistů, bude zárukou i výše zmíněné zásady „podporuj svého šerifa“. Česká republika takový útvar však nemá a v minulosti ani nikdy neměla.


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 14.10.2013

Miroslav Hudec

Strana zelených

kandidát do PSP ČR v Libereckém kraji

Odpovědi na otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Důsledným postihem sebemenšího přestoupení zákona, tzv. nulovou tolerancí s tím, že nepodporuji peněžní tresty (pro bohaté jsou směšně malé a tedy neúčinné, z chudáků nevynutitelné). Účinnější je trest obecně prospěšných prací, v případě nenastoupení vězení, 1 den za každou neodpracovanou hodinu. Například by tento trest byl účinný pro zbohatlíky, kteří se nedávno v luxusních autech proháněli přes přísně chráněné oblasti NPŠ. A také pro policejního důstojníka, který jim měl měl zajišťovat ochranu.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Nebudu, nejsme na Divokém Západě, kriminalitu to nesníží, jen přibude machrování se zbraní a počty nešťastných událostí. DRŽME SE STŘEDOEVROPSKÉ TRADICE, posilujme vážnost policie a její pravomoci.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ano, z důvodů bezpečnosti. Protože množství zbraní v populaci nezvyšuje úroveň bezpečnosti a navíc vyvolává psychózu ohrožení. Každý uchazeč o zbrojní průkaz by měl projít důkladným psychologickým vyšetření, a ta vyšetření by se měla každoročně opakovat, protože zdravotní i psychický stav lidí se mění, a není dobré nechávat zbraně v rukou duševně chorých.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

O to nevím. Každý, kdo použije zbraň, použije ji na vlastní riziko a jako DOSPĚLÝ A SVÉPRÁVNÝ ČLOVĚK přijímá všechna rizika, včetně toho, o kterém mluvíme. Z podezření, že zbraň použil neoprávněně, se prostě musí očistit před nezávislým soudem.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Určitě ne. Jsme v Čechách a česká vyčůranost může být velmi nebezpečná. Příkladně: pozvu si si svého nepřítele domů a před domem ho zastřelím pod záminkou neoprávněného vniknutí na pozemek. Opakuji. Nejsme v Americe, nikdy Amerikou nebudeme. Chovejme se i v bezpečnostní oblasti jako Středoevropané. Chtějme, aby policie a další orgány činné v trestním řízení, konaly, jak konat mají. LAICKÉ KUTILSTVÍ SE ZBRANÍ V RUCE JE VELMI NEBEZPEČNÉ. Což nestačí, kolik myslivců se ročně navzájem nešťastnou náhodou postřílí?!

Zdraví

M.Hudec