LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 8.10.2013

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Pokračováním v opatřeních, které navrhuje současný ministr vnitra Pecina, t.j. navýšení počtu příslušníků policie, postupné navyšování jejich platů a odměn, zvýšení míry pořádkové a hlídkové služby, podporou prevence. Česká policie potřebuje zastavit neustálé reformy, potřebuje kontinuitu v prioritách, které musí garantovat strany celého politického spektra.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Možnost sebeobrany je daná zákonem, sporný je někdy její výklad při konkrétním případě. Základním problémem je, že v naší právní úpravě je poměrně významná ochrana zdraví a života pachatele a nutná sebeobrana je definována jen na trvaní útoku. Je zřejmé, že v této oblasti musí dojít k novelizaci zákona a hlavně k přesným a jasným podmínkám, za kterých je možné použít zbraň.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ne, současná právní úprava je dostatečná, jde jen o to, aby byla uplatňována stejně přísně na celém území ČR.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Toto je možné zabezpečit jen novelizací zákona a přesným vymezením podmínek použití zbraně. Soudy a státní zástupci musí vždy postupovat podle platného zákona.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Americká legislativa a americké tradice pro nošení a používání zbraně je odlišná od evropské a naší právní úpravy. Proto si myslíme, že je nepřenosná do našeho právního systému. Podle našeho názoru by útočník při vniknutí do bytu, domu měl plně nést riziko ohrožení svého zdraví a života ze strany majitele, který se brání.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákonu dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Pokud máte na mysli vznik občanských milicí, tak takovou aktivitu nebudeme podporovat. Naši plnou podporu však mají všechny aktivity občanů, kteří se dobrovolně zapojí do armádního výcviku a v rámci svého volného času, popřípadě dovolené se věnují výcviku pod dohledem armádních instruktorů.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Ano, zapojení těchto sdružení by bylo přínosem.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Policista není popotahovaný za zákroky proti skutečným pachatelům. Ale vyšetřit sporné případy je vždy důležité, protože i policista je člověk a může se dopustit omylu.

4) Jste pro zvýšení pravomocí policie, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Jsme pro důsledné uplatňování současných pravomocí.

Pěkný den,

Mgr. Vladimír Kruliš

místopředseda strany

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

Loretánská 179/13

118 00 Praha 1

tel.: +420 724 444 576

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.spoz.cz