LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 18.10.2013

Kamil Jan Svoboda

Lídr KDU-ČSL v Libereckém kraji

náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast města Liberec

Odpovědi na otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Jedná se o značně komplexní téma, které vyžaduje koordinované úsilí v oblasti prevence a represe. Tedy od výchovy dětí – potenciálních budoucích pachatelů – v rodině, až po odstrašující sankce a nastolení stavu, kdy poškozený nebude v horší situaci než pachatel (jak tomu dnes v řadě ohledů je).

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Současný právní rámec je v této oblasti víceméně dostačující, otázkou je ale posuzování dopadů takové obrany soudy.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Současný rámec je víceméně vyhovující.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Tato skutečnost KDU-ČSL mrzí, nicméně jakékoli proklamace v této oblasti by mohly být označeny za snahu o omezování kompetencí orgánů inspekce a soudů.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Zde se znovu vracíme k naší snaze zlepšit situaci poškozených respektive obětí, kteří se dnes mohou dostat do horší situace, než pachatel (včetně nákladů na průběh soudního řízení). Tato situace je pro KDU-ČSL neudržitelná a přesahuje to „pouze“ otázku sebeobrany nebo doktríny hradu. Tuto doktrínu přitom nelze chápat jako dogma, protože může být přeci jenom v některých případech zneužívána (úmyslné vlákání osoby do obydlí za účelem jejího zabití, kdy se pak argumentuje nutnou obranou).

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

KDU-ČSL si je vědoma toho, že nežijeme v ideálním světě. Jistě je lepší, když zbraně nejsou potřeba, nebo není třeba, aby byly použity v sebeobraně. Ale policisté nejsou vždy a všude na místě. KDU-ČSL je rozhodně proti vizím jakýchkoliv snah o odebírání zbraní od obyvatelstva (například na pozadí vyhlašování krizových stavů), protože z toho by profitovali jen zločinci nebo stoupenci nedemokratických politických proudů.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Rozhodně ano.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Viz výše: Tato skutečnost KDU-ČSL mrzí, nicméně jakékoli proklamace v této oblasti by mohly být označeny za snahu o omezování kompetencí orgánů inspekce a soudů.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Pravomoci nejsou tím, co by PČR dnes pálilo nejvíce, spíše je na pořadu odbřemenění od nepolicejních činností, snaha zefektivnit papírování na nezbytné minimum a zejména depolitizace sboru a zvýšení jeho odvahy řešit i kauzy, sahající do nejvyšších pater politiky a společnosti.


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 9.10.2013

Jan Jirků, MBA

KDU-ČSL

předseda MO v Jindřichově Hradci

kandidát ve volbách do Poslanecké Sněmovny 2013

Vážení

Níže vám zasílám odpovědi na dotazy z vašeho dopisu.

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Jak píšete, „malá“ násilná kriminalita je sociální jev a provází lidstvo ve větší či menší míře celou jeho historií. Pomiňme sociální rovinu. V rovině bezpečnostní hraje významnou roli počet hlídkujících policistů v ulicích. Personální audit napříč Policií ČR bezesporu přinese možnost zvýšit počet důstojně ohodnocených policistů v ulicích na místo administrativních pozic a policistů v kancelářích.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Jsem zásadním zastáncem myšlenky, že pachatel, útočník, násilník, který je původcem hrozby, nese plnou zodpovědnost za situaci a práva obránce by měla být posílena. Obrana musí být ze zásady silnější než útok. Na obránce by mělo být důsledně nahlíženo z pozice presumpce neviny, a teprve pokud policie zjistí zásadní porušení zákona, je na místě zahájit vyšetřování, zda obrana byla přiměřená. Legálně držená a nošená palná zbraň je v tomto kontextu nástroj, který narovnává nevýhodu, kterou má obránce. Zpravidla je slabší, je zaskočen a není psychicky připraven na konflikt ohrožující jeho zdraví, život nebo majetek.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Věřím, že jako celek jsou podmínky pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR přiměřené. Osobně bych doporučil pro případ povolení zbraň nosit prokázání znalosti a dovednosti v bezpečném zacházení a použití zbraně opakovaně při každém prodloužení platnosti ZP. Do budoucna by stálo za zvážení v rámci PČR vytvořit k registru zbraní digitální registr střel z těchto zbraní. Tím by automaticky byly při trestných činech vyloučeny legálně držené zbraně, případně dohledán důvodně podezřelý.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Jak jsem uvedl v odpovědi na otázku č. 2, práva obránce by měla být v zákoně posílena a měla by být důsledně aplikována presumpce neviny. Tento postup by měl být nastaven jako standardní v prováděcích předpisech Policie, Státního zastupitelství i soudů.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Ano. Castle doctrine by měla být přirozenou součástí práva na osobní vlastnictví, soukromí a další občanská práva. Podobně bych přivítal zákon na způsob Stand-yourground law.

Zbojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

. minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let

. bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)

. žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami

. žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití

. žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se

. zbraní

. psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá

. prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití

. zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)

. prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do

. stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).

Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.

Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.

Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Současnou právní úpravu považuji za dostatečnou. Pouze bych doplnil opakování prokázání znalosti bezpečné manipulace a ovládání při každém prodloužení platnosti ZP. A doporučil bych vypracovat návrh na rozšíření registru kulových zbraní o registr střel.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Kromě výše uvedených úprav by měl stát vůči zákona dbalým držitelům palných zbraní důsledně dodržovat zásadu kogentních právních úprav a nepřekračovat pravomoci a úkoly dané zákonem.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Zapojování odborníků mi orgány státní správy je jedním ze základních předpokladů demokratické společnosti.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Za předpokladu důsledné kontroly je toto pravidlo dobrým vyjádřením podpory policistům při jejich náročné profesi.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Nemyslím, že by Policie potřebovala posilovat pravomoci. Je však potřeba zlepšit podmínky pro vykonávání stávajících povinností a pravomocí policie, zejména podmínky pro práci řadových policistů.

Děkuji za příležitost vyjádřit se k tak důležité oblasti našeho života, jakou bezesporu bezpečnost je.

S pozdravem,

Jan Jirků, MBA

KDU-ČSL

předseda MO v Jindřichově Hradci

kandidát ve volbách do Poslanecké Sněmovny 2013