LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Otto Jarolímek mailto:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 16.10.2013

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

Strana soukromníků ČR

Liberecký kraj

Odpovědi na otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Především je nutno každý takový případ řešit "kriminalisticky" s cílem dosáhnout co nejvyšší objasněnosti u těchto trestných činů. Napadení občana a krádež na soukromém majetku (i jeho poškozování) je nutno posuzovat jako závažný trestný čin bez ohledu na výši způsobené škody. Současnou praxi, kdy Policie ČR většinu těchto případů pouze zaprotokoluje a poté nechá uběhnout zákonnou lhůtu k jejich odložení, považujeme za skandální. Ke zvýšení bezpečnosti občanů by samozřejmě přispěla i širší zákonná ochrana jejich práva na účinnou obranu (viz též následující odpovědi).

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Jednoznačně ano. Podpoříme zákonnou ochranu účinné obrany jakýmikoli dostupnými prostředky, tj. i použitím střelných zbraní (ale i prostředků bojových umění atp.). Pojem "přiměřená obrana" považujeme za nesmyslný.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ne. Stávající podmínky pro získání zbrojního průkazu považujeme za poměrně rozumné.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Toto lze ošetřit jedině legislativně, tj. úpravou příslušné zákonné normy. Takovouto změnu bychom určitě podpořili.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Jednoznačně ano. Vlastník má právo chránit svůj majetek jakýmikoli dostupnými prostředky, tj. i využitím různých nástrah či pastí.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Přiznám se, že této otázce úplně nerozumím. Potřeboval bych ji trochu deailněji zformulovat.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

V rámci procesu připomínkování určitě ano.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Postavení amerického přímo voleného šerifa nemá v českém právním řádu obdoby. U policistů zvyšení jejich "imunity" jednoznačně odmítáme, neboť by zákomitě vedlo k jejímu zneužívání. V této oblasti si USA za vzor příliš neberme, neboť i tam dochází poměrně často k různým "přehmatům".

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Jednoznačně ne. Někde by stálo za úvahu spíše omezení jejích pravomocí, např. u dopravní policie (viz aktuální kauza týkající se odebírání mobilních telefonů řidičům).