LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 80 - Zlín. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

 

Henner Radek Ing.

Jordák František Ing.

Juřenčáková Jana Ing.

Kovaříková Milena Mgr.

Kunčar Patrik Ing.

 1) Každý, kdo splní zákonem definované podmínky a je zdravotně způsobilý, má mít právo držet zbraň pro sportovní účely, výkon myslivosti a pro osobní ochranu a ochranu vlastního majetku a obydlí.

 2) Ano, držení a nošení zbraní by mělo být součástí ústavního pořádku. Tato část, by měla být vtělena přímo do Ústavy ČR. Pro tuto úpravu jsem již v Senátu hlasoval a můj názor se nezměnil.

 3) Změnou Ústavy a správnou implementací.

 4) Na bezpečnosti státu se již občané mohou podílet vstupem do aktivních záloh. Rád bych však v budoucnu podpořil úpravu, která občanům dá větší právo hájit si své obydlí. Dosavadní praxe se mi hrubě nelíbí. Není povinností zkoumat, jestli je obrana majetku přiměřená nebo ne. Slušný občan si přece nemůže nechat líbit mnohdy beztrestné řádění zlodějů. Rád bych spolupracoval na úpravě právního řádu ve smyslu "castle doctrine".

Lukáš Libor

Popelka Jan doc. RSDr. CSc.