LEX logo

Volební kampaň do Dolní komory parlamentu ČR se dostává do horké fáze. Proto se i LEX rozhodl zapojit do kampaně.

Možná si řeknete proč? Vždyť se jedná o odložené volby a na naše otázky politici odpověděli již na podzim minulého roku a od té doby se nic nezměnilo.

Právě proto pošleme všem kandidujícím stranám stejné otázky a bude nás zajímat, nakolik se jejich názory změnily.

První nám odpověděla Dělnická strana sociální spravedlnosti vedená panem Vandasem. Tady se sluší smeknout, neboť jsme odpovědi obdrželi ještě dříve, než jsme je stačili rozeslat.

Odpovědi vypracoval pan Tomáš Vandas za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti - www.dsss.cz

DĚLNICKÁ STRANA sociální spravedlnosti

1.

Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou ?

Policie musí především sloužit občanům a dbát na jejich bezpečí. Policisté musí být zejména v ulicích a ne na služebnách. Ze strany soudů se musí zlepšit vymahatelnost práva. Soudy musejí být rychlé, přísné a spravedlivé. Není pravdou, že máme špatné zákony, jen je státní orgány neumí (anebo nechtějí) plně využívat. Požadujeme znovuzavedení trestu smrti. Za brutální vraždy, vraždy na dětech a starých lidech musí následovat trest nejvyšší.

2.

Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Je nezadatelným a nezpochybnitelným právem každého člověka bránit svůj život a majetek i se zbraní v ruce. Podmínky k nošení a používání zbraně musí být jasně zákonem určeny. Zdravý, bezúhonný člověk má právo na zbraň. Musí se však důsledně dbát, aby zbrojní průkaz nedostal člověk nesplňující zákonné podmínky. Prověřování a testy by měly být přísnější, než je tomu u řidičského oprávnění.

3.

Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Musí se dbát na to, aby všichni zainteresovaní plnili správně své povinnosti. Aby se nic nedělo formálně, papírově. K tomu musí sloužit důsledné sankce za porušení zákona. Pokud si každý bude důsledně plnit své povinnosti, tak není na stávající úpravě co měnit.

4.

Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde to zjevně není nutná)?

Politici nemohou ovlivňovat rozhodování soudů a práci policie. Mohou ale navodit takovou celospolečenskou atmosféru, na základě které by policie a soudy jednaly v mezích zákona tak, aby napadený nestál před soudem a útočník se netěšil na odškodné za újmu na zdraví.  Kdo někoho napadne s úmyslem mu ublížit na životě a majetku, nesmí počítat s falešnou humanitou zákonodárství. Jediné s čím musí počítat je přísný trest.

1.

Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní ?

Bezpečnost státu musí být postavena na třech pilířích. Moderní armáda, neúplatná policie nepodléhající politickým tlakům a rychlé soudy držící se pouze litery zákona. Pokud tyto pilíře budou pevné, tak zákona dbalý soukromý držitel zbraně může mít svou zbraň jen ke své ochraně a ke sportovním aktivitám.

2.

Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Samozřejmě. Je to nutné a prospěšné. Legislativci musí úzce spolupracovat s těmi, kdo problematice rozumí, celoživotně se v ní vzdělávají. Jejich spoluprací se vyprodukují kvalitní zákony, které se nebudou muset novelizovat a budou srozumitelné a jasné.

3.

Souhlasíte s systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Policista se musí řídit zákona a vnitřními předpisy.  Musí však cítit podporu svých nadřízených. Když bude policista vědět, že za ním nadřízení stojí, že neobětují na oltář falešné humanity se zločinci, tak bude ve svých zákrocích a práci jistější a výkonnější. Policista nesmí při zásahu přemýšlet, co se stane, když na pachatele vystřelí, jestli to kázeňsky neodnese. Kdo poruší zákon, musí nutně počítat se zákrokem policie. Policisté nesmějí být popotahováni za svoje zákroky. Když nedělám nic nezákonného, tak proti mně policista nezasáhne.

4.

Jste pro zvýšení pravomocí policie a pokud  ano, v jakých oblastech a proč?

Ne. Stačí, když se budou dodržovat a vymáhat zákony související s prací policie.