LEX logo

Obsah

Vážení členové a příznivci,

jako tradičně Vám přinášíme odpovědi kandidátů či politických subjektů do blížících se voleb do Evropského parlamentu.

 

Námi zaslaná otázka

"Během následujícího funkčního období Evropského parlamentu bude pravděpodobně probíhat další novelizace evropské směrnice o zbraních. Jaké změny budete navrhovat a prosazovat?"

(Council Directive of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons (91/477/EEC) ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/2017-06-13

 

1 KAN Klub angažovaných nestraníků

Vážení,

KAN (Klub angažovaných nestraníků) dlouhodobě přistupuje k otázce držení a příslušným předpisům s pochopením pro vlastníky zbraní. Naší případnou snahou v Evropském parlamentu bude upravit evropské normy regulující tuto oblast tak, aby se vemi přiblížily filizofii, pravidlům a ustanovením našich tuzemských předpisů, které považujeme za velmi dokonalé. Jen kontroly způsobilosti držet a používat zbraně by se měly zkvalitnit, což spočívá hlavně v tom, aby tyto kontroly prováděli skutečně kvalitní a odpovědní lidé.

Jiří Domlátil, předseda KAN

2 SNČR Strana nezávislosti České republiky

Vážený pane Smetánko,

posílám jménem Strany nezávislosti České republiky svou odpověď lídra a předsedy strany na Vaši otázku:

Můj postoj je konzistentní už dlouhé roky. Už v roce 2016 jsem ve Sněmovně řekl v příslušném výboru, jehož jednání se účastnil zástupce Evropské komise Alain Alexis, následují: „Musím konstatovat, že při slovech pana Alexise jsem si připadal, jak kdyby k nám do České republiky přijel zástupce protektora. Je mi velmi smutno ze slov, která používá, když je na půdě českého parlamentu a hovoří o věcech jako zakážeme, povolíme, omezíme, případně poskytneme překlenovací období. Uráží mě, když zástupce Evropské komise přijede na půdu českého parlamentu a snaží se obhájit, útokem na nejnižší pudy v podobě telefonátů či zpráv matek a otců norské tragédie a jejich obětí, plošné zásahy do svobody občanů této země. Česká republika má podle mého soudu jeden z nejlepších zákonů na světě, pokud jde o držení zbraní civilisty. Je velmi těžké, dostat se ke zbrani v České republice, pokud ji chcete držet legálně. Je velmi snadné, po celém světě, dostat se ke zbrani, která je nelegální. Místo odzbrojení občanů členských států Evropské unie ozbrojte Němce, Francouze a Brity a bude daleko více bezpečí ve státech Evropské unie.“

Od té doby jsme svědky jen slepého nacházení nějaké české uličky, jak nařízení obejít. Hrbíme hřbet, jako bychom neměli žádnou čest a hrdost. Českou republiku nečeká ve vleku síly hlasovacího práva velkých států v EU nic jiného, než další a další zpřísňování pravidel. To vše podle jejich, nikoliv našeho vzoru. Odmítám hrbit hřbet. Narodil jsem se v této zemi a vyrůstají tu společně s námi tři naši synové. Jsem bezúhonný a netrestaný občan této země. Je mi smutno z té části střelecké komunity u nás, která si stále myslí, že hledání české uličky je a bude nějakým řešením. Nebude. Jediným řešením je vystoupení České republiky z Evropské unie. Myslíte si, že je to bláhové a naivní? Kromě střelců jsou tu nově třeba rybáři a řidiči, na které už dochází také. Na řadu přijdou další zájmové a profesní skupiny lidí v této zemi. Samozřejmě, že jako poslanec Evropského parlamentu nikdy nezvednu ruku pro jakékoliv zpřísnění dosavadního tragického nařízení. Zároveň ale tvrdím, že v socialistické EU se prostě nenajde většina takových, jako jsme my. A že naše 3 % hlasovací síly pro Českou republiku nemají šanci něco změnit. Proto zas a znovu budu stát na náměstích v této zemi a budu nahlas říkat a prosazovat „Vystupme z EU!“. A dodávám, že čím dříve přestane střelecká komunita strkat hlavu do písku a pochopí, že jsme byli před EU a budeme i po ní, a že je čas narovnat záda, tím lépe pro Českou republiku a bezpečí lidí, kteří tu žijí.

S úctou

František Matějka

předseda strany

Strana nezávislosti České republiky

3 CESTA CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Pánové z Lexu, srdečně Vás zdravím,
s jistým sentimentem vůči veškeré práci, které svého času vyvinul můj zesnulý otec jakožto Váš bývalý předseda.

Samozřejmě, že víme, že Unie kormidluje směrem k zotročení obyvatel.
Samozřejmě, že právo na držení legální zbraně je v souladu se svobodou jednotlivce a společnosti.
Řeknu Vám to ještě jinak: budu rád, když budeme vzájemně ve spojení, abychom v případě mého zvolení či v případě našeho budoucího působení v PSP mohli s Vaší pomocí zastávat kvalifikovaná stanoviska.

Pokud by pro Vás tato odpověď nebyla dostačující, klidně se na mne můžete obrátit přímo, telefonicky či e-mailem.

Srdečně Vás zdravím,

Antonín Baudyš jr.

4 NÁR.SOC. Národní socialisté

Zatím bez odpovědi.

5 ODS Občanská demokratická strana

Dobrý den, moc děkujeme za Vaši otázku.

Odpověď Jana Zahradila:

"Celá věc je velmi jednoduchá. Směrnice neměla být nikdy přijata, a tudíž nesouhlasím ani s tím, aby byla zaváděna do našeho právního řádu. Česká legislativa v této oblasti je vynikající a mohla by být vzorem pro ostatní evropské státy. Proto v Evropském parlamentu nepodpoříme nic, co by šlo jakkoli nad rámec naší právní úpravy."

S pozdravem,

Jan Křelina

Mluvčí ODS v Evropské parlamentu

6 "EU TROLL" ANO, vytrollíme europarlament

Zatím bez odpovědi.

7 ČSSD Česká strana sociálně demokratická

Odpověď přijata dne 18.5.:

Dobrý den,

Posílám odpověď za ČSSD, konkrétně od lídra kandidátky Pavla Poce.

Kandidáty za sociální demokracii do Evropského parlamentu zavazuje desatero, v němž mimo jiné slibují, že budou prosazovat zájmy českých občanů a České republiky. A to samozřejmě platí i v případě novelizace směrnice o zbraních. Nepřipustíme, aby se právo na zbraně v ČR omezilo. Ostatně česká legislativa by mohla být inspirací pro ostatní: Je přísná, ale umožňuje mít zbraně těm, kteří splňují podmínky.


Poslanci Evropského parlamentu zvolení za ČSSD budou v případě novely směrnice o zbraních prosazovat především efektivnější kontrolu obchodu s nelegálními zbraněmi a mnohem těsnější spolupráci mezi členskými státy EU v této oblasti. To by významně přispělo k boji proti terorismu a má to mnohem větší smysl než omezování individuálních majitelů zbraní.

Hezký den, Barbora Kalatova
Tisková mluvčí ČSSD

Odpověď přijata dne 18.5.:

Dobrý den, jako kandidát ČSSD do EP bych Vás chtěl ujistit, že pokud získám tolik preferenčních hlasů, že se stanu poslancem EP, nikdy nezvednu ruku pro omezení práv legálních držitelů zbraní v ČR. (Pokud hlasy nedostanu, nezvednu ji také, ale nebude to mít takový vliv... ) V rámci strany (ČR) budu podporovat také ústavní zakotvení práva bránit Českou republiku i se zbraní v ruce, jak jsem ostatně jako hlavní předkladatel novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky činil již v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně.
S pozdravem
Ing. Roman Váňa

8 RDS Romská demokratická strana

Zatím bez odpovědi.

9 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

Vážený pane viceprezidente,

níže najdete odpověď KSČM na Vaši otázku týkající se směrnice o držení zbraní. Odpovídala za celou KSČM Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně a vedoucí kandidátka KSČM pro volby do Evropského parlamentu.

S pozdravem

Filip Zachariaš
asistent Ing. K. Konečné, poslankyně EP

Směrnice o držení zbraní, která se projednávala v končícím volebním období, byla jednou z ukázek selhání české vlády (konkrétně tehdejšího ministra vnitra M. Chovance), neboť mohla výrazně zasáhnout do její podoby, případně ji úplně zastavit. Za zájmy českých držitelů zbraní se pral zejména můj kolega z KSČM MUDr. Jiří Maštálka. Jsme toho názoru, že česká legislativa je dostatečně přísná a považujeme za iracionální, že v důsledku útoků psychicky vyšinutých jedinců mají být postiženi všichni držitelé zbraní. Procento trestných činů, které jsou spáchány legálně drženými zbraněmi, je velmi nízké, a tak nevidíme důvod, proč by měli být postihováni právě držitelé legálních zbraní. Naopak jsme pro velmi tvrdé postihy černého obchodu se zbraněmi. Tento názor budeme prosazovat i v nadcházejícím volebním období v Evropském parlamentu.

10 DSSS+NF DSSS - Za národní suverenitu!

Vážený pane inženýre,

děkuji za Váš e-mail i za dotaz, ke kterému uvádím:

Naše politická strana by v případě volebního úspěchu prosazovala zmírnění směrnice o zbraních tak, aby každý občan, který splní zákonné podmínky, měl možnost legálně držet zbraň k obraně svojí osoby i svého majetku.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

11 SPRRSČ M.Sládka Sdružení pro republiku-Republ.str.Českosl.M.Sládka

Zatím bez odpovědi.

12 ND+Rozumní ROZUMNÍ a ND - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO

Dobrý den,
za naše volební uskupení Rozumní a Národní demokracie - č.12 pro letošní volby do Evropského parlamentu - jsem jako stínový ministr vnitra a současně kandidát č.3 na kandidátce, dostal k zodpovězení Vaši otázku :
"Během následujícího funkčního období Evropského parlamentu bude pravděpodobně probíhat další novelizace evropské směrnice o zbraních. Jaké změny budete navrhovat a prosazovat?"

Naše pozice (nejen pro tyto volby) :
Legislativní úpravu řešící problematiku zbraní má Česká republika jedinečnou a doslova by nám ji měl závidět celý svět a učit se od nás. Naprosto odmítáme jakékoliv úpravy, tím méně pak směřující k faktickému odzbrojení všech slušných obyvatel naší země. Jakékoliv snahy o negativní zásah do naší legislativy (včetně povinného přejímání evropských úprav) bude hlasitě a argumentačně neustále odmítán a všichni naši zvolení zástupci budou hlasovat proti těmto snahám. Držení zbraní a jejich schopnost je bezpečně ovládat a mít právní znalost o jejich možném zákonném použití, je ideálním stavem z pohledu bezpečnosti země a je žádoucí, aby tuto možnost mohla využívat doslova široká veřejnost.

Pro úplnost dodávám, že člen vaší organizace je i na naší volební kandidátce.

Přeji Vám hezký den.

Pavel OPL
Policejní rada
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
Policejního prezídia ČR, v.v.
a
Policejní rada
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
služby kriminální policie a vyšetřování, v.v.

13 PB Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Vážený pane Smetánko, naše politická strana, kandidující v těchto volbách pod svým oficiálním názvem Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA  a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá  o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7 bojuje už dlouhou řadu let za stejný model, jaký platí už stovky let v USA: Každý občan, který nepředstavuje bezpečnostní riziko, má právo vlastnit a nosit zbraň.

Nad to prosazujeme švýcarský model armády, kde každý občan projde krátkou povinnou základní vojenskou službou a odchází do zálohy s kompletní výstrojí a výzbrojí, pokud samozřejmě nepředstavuje bezpečnostní riziko. Každý Švýcar má tedy doma samopal. Švýcarská vláda si je této skutečnosti dobře vědoma a podle toho se ke svým občanům chová a ne jako u nás. Ozbrojen tedy ve Švýcarsku není stát proti svým vlastním občanům, jak je tomu u nás a v celé Evropě, ale naopak svobodní občané na obranu svých svobod a práv! Podrobnosti najdete zde: www.cibulka.net.

Doufáme, že stanovisko naší politické strany zveřejníte bez cenzurních zásahů, za což vám předem moc děkujeme. Chtěli bychom vás ještě požádat o zaslání odkazu na naši zveřejněnou odpověď, abychom to mohli dál šířit.

S pozdravem vše dobré všem dobrým a Zlé pryč!

Petr Cibulka

14 NE-VOLIM.CZ NE-VOLIM.CZ

Zatím bez odpovědi.

15 PROČ Pro Česko

Zatím bez odpovědi.

16 Vědci Vědci pro Českou republiku

Vážený pane viceprezidente,

naše odpověď je tato:

Nesouhlasíme se zpřísňováním právní regulace držení zbraní. Budeme proto proti všem změnám, které budou držení zbraní zpřísňovat.

S pozdravem

---
Prof. Ivan Holoubek,
lídr hnutí Vědci pro Českou republiku

17 ČSNS+PatriotiČR PATRIOTI PRO NEUTRALITU

Zatím bez odpovědi.

18 JSI PRO? JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucn.

Zatím bez odpovědi.

19 PRO Zdraví PRO Zdraví a Sport

Zatím bez odpovědi.

21 MZH Moravské zemské hnutí

Zatím bez odpovědi.

22 ČS Česká Suverenita

Odpověď přijata dne 18.5.:

Dobrý den,
z pověření předsedkyně strany Česká Suverenita, paní Jany Volfové, vám zasílám stanovisko strany k Vaší otázce.

Jsme přesvědčeni o tom, že Zákon o zbraních a střelivu platný v ČR, patří jako jeden z mála v naší legislativě k zákonům velmi zdařilým, komplexním a nejlepším na světě, co se týče možnosti získání zbrojního průkazu a následnému pořízení zbraně, jakož i k pravidlům držení a nošení. Nevidíme žádnou potřebu omezovat držitele ZP a majitele zbraní, natož umožnit systému jejich obtěžování a omezování v parametrech kapacit zásobníků, vojenského původu zbraní atd., jak to nesmyslně navrhuje evropská směrnice. Teroristické činy, na které má údajně restriktivní směrnice býti reakcí, nebyly spáchány legálními zbraněmi, ale jen a pouze zbraněmi nelegálními, ovšem nelegální zbraně směrnice absolutně neřeší a tudíž neplní smysl a účel vyhlášený autory směrnice. Z našeho pohledu by bylo naprosto nejlepší celou směrnici zrušit.
Vzhledem k tomu, že přístup českých europoslanců a úředníků nám znemožnil odmítnout směrnici jako celek, a budeme pravděpodobně přinuceni ji skutečně implementovat do našeho právního řádu, považujeme za prioritní cíl restrikce určené směrnicí co nejvíce omezit a změkčit, aby se občanů, držitelů ZP a majitelů zbraní dotkla co nejméně.
Jsme přesvědčeni o tom, že zbraň v rukou bezúhonného občana je přímým ukazatelem skutečné demokracie a svobody, neboť je důkazem toho, že se vládnoucí garnitura svých občanů nebojí a důvěřuje jim.
Bohužel stávající pohled na věc od dnešních evropských politiků je evidentně zcela opačný.

pokud lze definovat konkrétní návrhy, zmíníme alespoň některé:
1) zrušení návrhu na omezení kapacity zásobníků
2) zrušení návrhu na omezení vlastnictví zbraní vojenského původu a zbraní jim podobných
3) zrušení nesmyslného návrhu na zákaz používání olověných broků
4) naopak bychom byli pro povolení držení automatických zbraní
5) zastáváme názor, že lze i na celoevropské úrovni prosazovat zásadu "Můj dům-můj hrad", a tedy povolit obranu vlastního domova za použití palné zbraně, dle vzoru zákona nedávno schváleném v italském parlamentu
6) zrušení povinnosti registrovat zbraně stávající kategorie "D"

S pozdravem a úctou,
Marek Vokšay, kandidát pro volby do EP

23 TUJKA TVŮJ KANDIDÁT

Zatím bez odpovědi.

24 Hlas HLAS

Zatím bez odpovědi.

25 Svobodní+RČ Svobodní, Liberland a RČ - ODEJDEME BEZ PLACENÍ

Vážení,

níže si dovolujeme zaslat odpověď na Váš dotaz:

"Během následujícího funkčního období Evropského parlamentu bude pravděpodobně probíhat další novelizace evropské směrnice o zbraních. Jaké změny budete navrhovat a prosazovat?"

(Council Directive of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons (91/477/EEC) ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/2017-06-13

Naše odpověď:
Vzhledem k vývoji posledních let je více než pravděpodobné, že protizbraňové iniciativy budou nabývat na síle. Je také zřejmé, že se tyto aktivity nebudou týkat jen střelných zbraní ale i dalších prostředků sebeobrany jednotlivce. Dokud bude ČR součástí EU, je náš postoj jednoznačný. Jakékoliv návrhy směrnic v této oblasti odmítat (pokud by se nejednalo o uvolňující směrnici, ale to je sci-fi).  Po zkušenostech z předchozích let jsme si plně vědomi toho, že jen prosté hlasování "proti" nestačí. Jsme proto připraveni aktivně spolupracovat se všemi podobně smýšlejícími europoslanci i zástupci organizací hájících právo na sebeobranu.


Vít Jedlička, lídr kandidátky Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ

Miroslav Vopat, expert na zbraňovou legislativu, Svobodní

 

S pozdravem  a přáním hezkého dne

Republiková kancelář, Svobodní

26 TOP+STAN STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09

Vážený pane inženýre Smetánko,

v případě, ze v příštím volebním období dojde k otevření evropské směrnice o zbraních (bude to záležet na Komisi, která má výlučné právo legislativní iniciativy), budu prosazovat zrušení zákazu některých typů poloautomatickych zbraní, zrušení sankce odejmutí zbrojního průkazu za držení vysokokapacitních zásobníků a zrušení povinnosti registrace poplašných a signálních zbraní a reprodukcí některých historických zbraní. Všechny uvedené zákazy a povinnosti považuji za neopodstatněné a přehnaně omezující pro legální držitele zbraní či zájemce o jejich držení.

Děkuji za Váš zájem
Se srdečným pozdravem
Jiří Pospíšil

27 Piráti Česká pirátská strana

Regulace na úrovni EU by měla primárně řešit příčiny problémů, a to směrnice ve stávajícím znění nesplňuje. Při snaze předcházet teroristickým útokům totiž nemá smysl postihovat zákona dbalé občany, kteří navíc musí splňovat velmi přísné podmínky. Rozhodně tedy nepodpoříme její další zpřísňování a to ani formou úpravy dodatku č.1 (především lze očekávat snahu o rozšíření kategorie A o další typy zbraní), ani formou zpřísnění formulací samotné směrnice. Nepřejeme si , aby směrnice určovala práva občanů držet a nosit zbraň na základě typu zbraně. Toto právo je v ČR založeno na bezúhonnosti, spolehlivosti a způsobilosti žadatele i držitele ZP, dlouhodobě se tento systém ukazuje jako nejefektivnější a měl by být zachován.

Problematika zbraní, bezpečnostního materiálu a vnitřní bezpečnosti států EU je rozsáhlá a komplikovaná. Toto téma bude vždy vyžadovat debatu jednak s odbornou veřejností a organizacemi, které ji zastupují, jednak s odpovídajícími institucemi na úrovni ČR, zejména s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Už nyní ale můžeme uvést, že bychom přinejmenším rádi odstranili zjevně nekoncepční části směrnice, jako například zatřídění zbraní podle kapacity zásobníku, nejasná ustanovení či nepřiměřené restrikce, tedy právě ty části směrnice, jimž se nyní ČR snaží čelit žalobou u Evropského soudního dvora. Ideálně bychom chtěli dosáhnout úpravy směrnice do podoby, kdy bude obsahovat pouze to, co je v ní přínosné a co reflektuje dobré zkušenosti z české implementace, zejména:

 • jednotné postupy pro značení zbraní,
 • jasně definované závazné postupy pro znehodnocení zbraní nevratným způsobem,
 • jednotná pravidla pro obchod se zbraněmi a pro sledování přeshraničního pohybu zbraní mezi státy EU,
 • jednotná pravidla pro obchod se zbraněmi se státy mimo EU, tak aby nedocházelo k vývozu zbraní do zemích kde probíhají nebo hrozí válečné konflikty,
 • jednotný způsob evidence držení civilních zbraní a evidence zbrojních oprávnění,
 • jasně daná a transparentní pravidla pro sdílení informací z těchto evidencí, konrétně o zbraních zcizených a ztracených, o zamítnutých žádostech o zbrojních oprávnění apod., tedy informací, jejichž sdílení je skutečně přínosem pro vnitřní bezpečnost jednotlivých států i EU jako celku.

S přáním krásného dne,

Markéta Gregorová

28 SPD Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Odzbrojování Evropanů pod taktovkou Evropské komise probíhá cíleně a dlouhodobě. Už zakázali dovoz puškohledů, zakazují olověnou munici a teď omezují i zbraně včetně jejich maket. Zřejmě se máme stát snadnou kořistí pro teroristy všeho druhu, jiné vysvětlení nemám. Současná směrnice je diskriminační paskvil, který vůbec nemá vliv na terorismus, ale jen obtěžuje slušné občany zodpovědně plnící si své povinnosti. Proto budu usilovat o revizi současné směrnice a její přiblížení k české legislativě, která je naprosto dostatečná a kvalitní.

S úctou

PhDr. Jan Hrnčíř, kandidát do EP za SPD
 

Vážení,
pokud se mne týká hlasoval bych proti novelizaci a snažil se přesvědčit kolegy z ENF, abychom společně dosáhli zrušení této "směrnice", protože je to v zájmu všech občanů.

S pozdravem

Ing. H. Blaško
 
 
Odpověď přijata dne 19.5.:
 
ODZBROJOVACÍ SMĚRNICI je třeba ne měnit, ale zcela zrušit.

ČR má nejkvalitnější zbraňovou legislativu na světě. Nepotřebujeme, aby nám do ní Francouz zasahoval. (Francie navrhla a prosadila onu Odzbrojovací směrnici) Pokud vím, žádný teroristický útok ve Francii stejně nebyl spáchán legálně drženou zbraní. Proč tedy brát řádným občanům právo bránit svou rodinu se zbraní v ruce?

Proto je třeba být jednotný napříč politickým spektrem v podpoře vlády ČR a sehnat podporu pro ČR v EP také u našich spojenců – Salvini, Le Pen, Wilders a dalších a ukončit soudní žalobu ČR proti EU.

https://gunlex.cz/clanky/tiskove-zpravy/3440-lex-z-s-k-stanovisku-generalni-advokatky-k-zalobe-ceske-republiky-proti-evropske-smernici-o-zbranich

Místo Odzbrojovací směrnice navrhuji skutečný „Evropský zbrojní průkaz“:

Jedeme na dovolenou s českým řidičským průkazem českým autem. Na to jsme zvyklí. Co takhle, kdybychom jeli na dovolenou s českým zbrojním průkazem a českou pistolí?

PODPORUJI MAJITELE LEGÁLNÍCH ZBRANÍ, protože vím, že jsou zodpovědní a sami se ve svém volném čase a na své náklady dále vzdělávají např ve společnosti http://kops.cz/ na kurzu „Základy legálního držení zbraně“ a také vím, že legální držitel zbraně představuje zvýšení bezpečnosti ve svém okolí.

S pozdravem,

--
Bc. Robert Vašíček
kandidát číslo 7 na kandidátní listině SPD ve volbách do Evropského parlamentu

29 ANS ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Zatím bez odpovědi.

30 ANO ANO 2011

Vážený pane Smetánko,

děkuji za zaslaný dotaz. Níže Vám zasílám svou odpověď k položené otázce:

Při samotné přípravě zbraňové směrnice, ani při jejím finálním schvalování nedodala Evropská komise jakékoli hodnocení toho, jak se směrnice dotkne dnešních držitelů zbraní a v čem je bude omezovat. Dokonce ani nebyla schopna přesně říci, kolika lidí v Evropě se vlastně dotkne. Osobně jsem byla velmi hlasitým kritikem takového postupu, považuji ho za naprosto bezprecedentní a nepřijatelný. Celý proces byl řízen politicky, nikoli věcně.

Svoji pozornost v tomto směru bychom proto měli upřít k polovině září 2020. Tehdy bude muset (podle článku 17 Směrnice) Komise vyhodnocení dopadů již přijímané směrnice předložit. Bude to také šance vést diskuzi k možnosti předložení některých úprav, například i pro kategorizaci palných zbraní. Osobně jsem připravena se o to minimálně pokusit.

Kategorizace palných zbraní je podle mne jeden ze základních bodů, kde zbraňová směrnice zcela překročila přípustnou mez. V rámci legislativních úprav proto bude mým cílem otevřít diskuzi o schválené kategorizaci zbraní, zejména pak v kategoriích nově nepovolených pro civilní držení A6-A7-A8. Zde dle mého názoru došlo k naprosto neadekvátním zásahům do práv držitelů zbraní, nevidím důvod pro omezení držení tohoto typu zbraní a bude mým cílem dosáhnout původního stavu, kdy bylo možné ty to typy zbraní vlastnit i civilním držitelům.

Za druhý velmi problematický považuji bod kombinující kategorii zbraně na základě její délky a počtu nábojů v připojeném zásobníku. Zde by mělo dojít ke zrušení toho opatření, případně k navýšení počtu možných nábojů směrem nahoru. Z hlediska možnosti držení některých typů zbraní jsem také pro revizi článku 6 směrnice, který upravuje možné výjimky pro držení zbraní tak, aby lépe odpovídal potřebám české střelecké veřejnosti. Jeho současné znění sice reflektuje realitu ně kterých jiných členských států, nám však situaci velmi neusnadňuje.

Toto jsou za mne ty hlavní body, které by bylo vhodné v rámci nadcházejícího zhodnocení účinnosti směrnice znovu otevřít. Každopádně tak jako u přípravy a schvalování vlastní směrnice budu velmi ráda za jakékoliv vstupy z vaší strany a vzájemnou spolupráci.

S pozdravem,

Dita Charanzová

31 ADS Agrární demokratická strana

Zatím bez odpovědi.

32 Moravané Moravané

Dobrý den,

reaguji na Váš mail a zasíláme vyjádření strany Moravané k danému tématu. Text byl předložen kandidátem do EP panem Ondřejem Hetmánkem, odborníkem na zbraně, a po úpravě odsouhlasen předsednictvem strany Moravané k zaslání jako stanovisko strany Moravané.

Obecně budeme prosazovat takové změny a řešení, které budou garantovat právo držet a nosit zbraň všem svéprávným a bezúhonným občanům států EU, a to jako právo nárokové, nikoliv podmíněné svévolí státních orgánů. Držet a nosit zbraň chceme udržet aspoň na úrovni stávající legislativy České republiky, která je dlouhodobě odborníky považována za jednu z nejvyváženějších na světě, protože velmi dobře vyvažuje nezadatelné právo svobodných občanů na vlastnictví prostředků sebeobrany a na druhou stranu ochranu společnosti jako celku před zvůlí jednotlivců. Tudíž z hlediska kategorií zbraní se jedná o možnost držet a nosit zbraně kategorie B dle stávajícího zákona, ať už se jedná o samonabíjecí krátké či dlouhé zbraně i konvertované ze zbraní automatických. Nebudeme se ale ani bránit diskuzi o možnosti nárokového nabývání a držení zbraní samočinných, protože z hlediska jejich účinku a „nebezpečnosti“ nevidíme velké rozdíly oproti zbraní samonabíjecím. „Nebezpečnost“ uvádíme v uvozovkách protože ve skutečnosti je každá zbraň nebezpečná jen tak, jak je nebezpečný a (ne)odpovědný jejich držitel a spoušť zbraně nikdy netahá za prst uživatele, ale vždy naopak. Naše strana je obecně ostražitá vůči celoevropské integraci a legislativě a domníváme se, že EU nemá právo zasahovat do vnitřních věcí suverénních států, nesdílíme koncept omezené či „sdílené“ suverenity prosazované i za minulého režimu. Proto požadujeme návrat EU před lisabonskou smlouvu a odmítáme zasahování EU do legislativy členských států EU, zvláště pokud se to dotýká tak citlivých oblastí jako je bezpečnost a základní lidská práva, jímž je i vlastnictví, v tomto případě zbraní. Tudíž odmítneme, pokud naše požadavky nebudou na celounijní úrovni akceptovány, jakékoliv zasahování do vnitřních věcí v rámci ČR nebo i jen Moravy. Jsme totiž strana vlastenecká, hájící práva svébytného moravského národa, jejímž strategickým cílem je obnova moravské státnosti na základě práva na sebeurčení a historického státního práva, a vytvoření autonomní moravské republiky v rámci reformované ČR na Českou a Moravskou Federativní Republiku. Naše požadavky budeme prosazovat na úrovni EU či budoucí ČMFR, pokud je však tyto politické entity budou odmítat, pak pro nás bude dostatečné prosadit své požadavky a přístupy i jen na naší vlastní autonomní úrovni – Moravské Republiky, jejíž vytvoření je smyslem existence naší strany.

Děkuji za spolupráci.

Přeji klid a mír

Tomáš Ingr

předseda strany Moravané

lídr kandidátky do EP

33 NÁRODOVCI PRVNÍ REPUBLIKA

Dobrý večer.

Naše hnutí vidí v rámci EU jediné možné řešení a tím je CZEXIT. V EP nic řešit nelze, jelikož poslanec EP nemá možnost navrhovat zákony, může pouze hlasovat o tom, co EK do EP pošle. 

Naše hnutí striktně odmítá implementaci EU zákona o zbraních. Odmítáme, aby naší zemi EU diktovala jak moc můžeme, či nemůžeme dovolit našim lidem nosit zbraně. 

Mám rád tento výrok: Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.

Pokud budeme mít tu možnost, vždy se budeme prát za právo Čechů na nošení zbraně ke své ochraně a k ochraně svého majetku. 

Výnos o odzbrojení českého civilního obyvatelstva už tu ze strany "západu" jednou byl, a to 01.08.1939. Rozdíl je snad jen v tom, že teď člověku nebude za držení zbraně hrozit trest smrti. -v tuto chvíli samozřejmě ještě nejde o celkové odzbrojení, ale je to přesně to, k čemu chce EU dojít tzv. salámovou metodou.

S pozdravem Matouš Bulíř.

34 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Dobrý den,

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je proti připravovanému omezovaní držení legálních zbraní a střeliva, které navrhuje Evropská komise.

za DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT Jiří Anderle, předseda

35 BOS BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

V souladu s programem politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA, v němž hraje významnou roli spoluzodpovědnost občanů za zajišťování bezpečnosti na úrovni státu, regionu, bydliště i vlastní rodiny, budeme v rámci EP prosazovat následující změny:

 • revizi a podstatné zjednodušení směrnice EP a Rady EU 2017/853 tak, aby její text odpovídal původnímu záměru, tj. úpravě vnitřního trhu EU se střelnými zbraněmi, včetně odstranění všech neodůvodněných ustanovení, jejichž cílem je ovlivňování a omezování národní suverenity zemí EU v oblasti zbraňové legislativy a národních zvyklostí,
 • odstranění těchto omezení rovněž z novelizované směrnice 91/477/EHS z roku 1991,
 • implementaci zákazu držení a nabývání palných zbraní kategorie A (ve smyslu omezení zavedených opravou, uvedenou v Úředním věstníku L 254 z 20.9.2016 na str. 32 - 2008/51/ES) a B osobám bez státní příslušnosti k některé členské zemi EU a občanům členských zemí EU, jejichž souhrnná doba státní příslušnosti k členské zemi (členským zemím) EU je kratší než 10 let,
 • odstranění všech ustanovení směrnice 91/477/EHS z roku 1991, která jsou v rozporu s bodem 1. článku 2 Směrnice: „Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týka­jících se nošení zbraní, lovu nebo sportovní střelby za použití zbraní zákonně nabytých a držených v souladu s touto směrnicí.“
 • V článku 6 Směrnice odstranit bod 1., resp. v jeho znění výslovně uvést, že se jedná o zbraně, jejichž držení je povoleno výhradně ozbrojeným silám, policii nebo orgánům veřejné moci.

Budeme prosazovat legalizaci institutu „domobrana“ jako součásti dobrovolného vojenského výcviku, aby bylo umožněno občanům, splňujícím požadavky českého zákona o zbraních, držení zbraní kategorie A v souladu se zněním bodu (16) směrnice EP a Rady EU č. 2017/853.

Obecně budeme usilovat o omezení pravomocí EU svévolně regulovat a měnit platnou národní legislativu ve smyslu omezování práva občanů (nejen) ČR na vlastnictví zbraní kategorie A (ve smyslu omezení zavedených opravou, uvedenou v Úředním věstníku L 254 z 20.9.2016 na str. 32 - 2008/51/ES) a B, a zavádění restriktivních opatření ve snaze odzbrojit občany a zabránit jejich výcviku v zacházení se zbraněmi v rozsahu, nezbytném pro obranu státu a ochranu života a majetku sebe a svých blízkých.

Budeme rovněž prosazovat tvrdě restriktivní omezení vlastnictví palných zbraní všech kategorií imigrantům do EU ze zemí mimo Unii, a to po definovanou dobu (časově i chováním) od okamžiku získání státní příslušnosti (občanství) členského státu EU. To ale bude třeba ještě vyprecizovat, včetně seznamu „rizikových“ zemí.

Ing. Jaroslav Štefec, CSc.

poradce hnutí BOS pro oblast bezpečnosti

36 NEZ+Soukromníci Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prof. spol.

Na začátek bych rád poznamenal, že dosavadní trend politiky EU trvalým odbouráváním práv a svobod občanů nejen v oblasti nabývání, držení a používání legalně držených zbraní je dále neakceptovatelný.  Tento trend je potřeba co nejdříve zásadně změnit. Česká republika je jedním ze států, jehož občané mají již negativní zkušenosti s obdobnými trendy z minulosti a jsem přesvědčen, že převážná část občanů České republiky si nepřeje být dále členem takové Evropské unie ve které se odbourávají základní práva a svobody. Z tohoto pohledu jsou současné volby klíčové.  EU je nutné zásadně změnit z důvodu zachování bezpečnosti všech občanů. 

Nedílnou součástí cíleného programu demontáže naší společnosti je proces odzbrojení evropské populace, kdy pod maskou boje proti terorizmu administrativa EU likviduje či  omezuje možnost legálního  nabývání, držení a používání  zbraní bezúhonnými,  zákona dbalými občany kteří si zbraně pořizují z mnoha důvodů a to počínaje z důvodu sběratelství, přes zájmovou sportovní činnost, výkon práva Myslivosti, až po  osobní ochranu svou, své rodiny a svých dalších nejbližších milovaných osob.

Všichni pochopitelně vědí, že terorizmus není páchán legálně drženými zbraněmi. Pro splnění takového zadání jako je odzbrojení zákona dbalých, bezúhonných občanů je ale každá záminka dobrá.

Vládnoucí EU garnituře je přirozeně zcela jedno, že se takto dopouští porušování „své“ Listiny základních práv Evropské unie (2012/C 326/02) zejména HLAVA II, Článek 6, Právo na svobodu a bezpečnost a HLAVA III, Článek 21, Zákaz diskriminace, kdy zavádí směrnice takové, které upřednostňují jednu skupinu osob (osoby páchající trestnou činnost) před bezúhonnými osobami (zákona dbalými osobami).  Je zcela pochopitelné, že osoby, které mají v úmyslu páchat trestnou činnost s (jakokoliv) zbraní se  žádnými podobnými zákazy vázáni necítí a konec konců, do dnešní doby nejsou známá žádná podstatná nařízení nebo směrnice, které by se dostatečně a efektivně zabývaly řešením nelegálních zbraní.

Dalším důkazem snahy o uvedení obyvatelstva Evropy do stavu naprosté bezbrannosti je schválení usnesení EP ze dne 12.12.2019, kdy schválil zprávu  Zvláštního výboru pro terorismus (2018/2044(INI)) ze dne 21.11.2018 (Zpravodaj: Monika Hohlmeier – německá europoslankyně a Helga Stevens – belgická europoslankyně) kde na stránce  51, bod 194. vybízí členské státy, aby zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného důvodu, zakazujícího především nejnebezpečnější nože,  jako jsou zombie nože nebo motýlkové nože a aby tato opatření prosazovaly i v prostředí internetu. Pokud tento trend půjde takovýmto tempem, tak za chvíli budou navrhovány zákazy nošení nožů typu „rybička“ s odůvodněním  možných teroristických činů s těmito noži.

Tato „zatím“ poslední snaha o odbouráváním práv a svobod občanů je navíc přímým útokem na občany České republliky. Naše legislativa je totiž jediná, která tuto problematiku  z důvodu naprosté nesmyslnosti a neopodstatněnosti nijak neřeší. I relativně svobodné Slovensko v zákoně o přestupcích sankcionuje viditelné nošení chladné zbraně pokutou do 500 EUR. Skauti mají prostě všude v Evropě  (zatím) mimo ČR  smůlu.

Nový Evropský parlament musí prosadit, aby jakékoli návrhy směrnic, nařízení a doporučení (zejména takové odborné problematiky jako jsou zbraně, ale třeba i automobily a doprava obecně)  byly nejdříve dostatečně připomínkovány odbornou veřejností ve všech jednotlivých státech EU, aby se předešlo v dalších eventuálních novelizacích takovým demagogickým excesům jakým je současná směrnice o zbraních. Česká republika je podle Global Peace Index sedmou nejbezpečnější zemí na světě a drží se tedy mezi elitou světové bezpečnosti. Díky tomuto hodnocení by měla být v EU Česká republika vzorem pro ostatní země a není možné, aby zástupci jiných zemí v EU České republice prezentovali jejich názory v problematice zbraní a bezpečnosti, jako ten nejlepší. Zvláště ne europoslanci, kteří nemají profesně s touto problematikou vůbec nic společné.

I v oblasti zbrojní  legislatvy má Česká republika Evropské unii, resp.  jejím členům co nabídnout od sebe k okopírování. Má nejlépe profesionálně propracovaný systém evidence legálních zbraní v evropě. Cetrální registr zbraní (CRZ) je jedinečným, dosud nepřekonaným, nástrojem evidence legálních zbraní ve světě a to díky zejména vysoce profesionálnímu přístupu příslušných odpovědných pracovníků Ministerstva vnitra ČR a odborné veřejnosti jako je například Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva a LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní.

Stejně tak bych se velmi rád v případě zvolení angažoval do zamezení dalšího nesmyslného zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní a zákazu používání olova jako závaží používaného při rybolovu. Tento zákaz je nelogicky opírán o ekologické důvody. Poté co nebude možné např. v lese používat olovo ve střelách nebo při rybolovu z ekologických důvodů, tak se tímto lesem, nebo okolo lesa / řeky, postaví za podpory EU dálnice a nečistoty z této dálnice budou daleko škodlivější než olovo samotné.

Závěrem bych chtěl upozornit na skutečnost, že výše uvedené záměry, které mám v plánu v EU, v případě zvolení europoslancem, prosazovat rozhodně nebudou tzv. „procházkou růžovým sadem“ a to zejména, že se jedná o velmi specifickou odbornou oblast, mnoha neznalými občany zavrhovanou.  Samozřejmě úspěšnost prosazení změn závisí i na výsledku voleb do europarlamentu ve všech jednotlivých státech EU a tedy jeho složení po těchto volbách.

 

Zpracoval:

Jiří Šebesta

Místopředseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva

Kandidát č. 10

na kandidátce č. 36, Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev

37 ESO Evropa společně

Zatím bez odpovědi.

38 KOAL KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

Zatím bez odpovědi.

39 KDU-ČSL Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová

Vážený pane Smetánko,

Ještě jednou Vám jménem pana europoslance děkuji za e-mail.

Co se týká problematiky novelizace zbraňové směrnice, pan Zdechovský bude svůj postoj zakládat na jeho dosavadním přístupu (viz. http://zdechovsky.eu/novinky/vyjadreni-k-evropske-smernici-o-zbranich). Bohužel zatím nemáme žádné konkrétní informace k samotné novelizaci, a tak je těžké podat vám konkrétní odpověď na to, co bude naši prioritou. Vždy se však řídíme zásadou jednoduché legislativy, která nepředkládá zbytečné administrativní či praktické překážky pro uživatele.

Pan Zdechovský společně se skupinou poslanců (včetně celé KDU-ČSL), předkládal pozměňovací návrhy:

• Zrušení omezení držení vysoko-kapacitních zásobníků společně s poloautomatickými zbraněmi

• Odstranění nových kategorií poloautomatických zbraní nepovolených pro civilní držení

• úprava nadměrně striktních podmínek pro udělení výjimek sportovním střelcům k držení některých typů zbraní

• úprava v kategorizaci poloautomatických zbraní, které jsou podle směrnice zakázané pro civilní držení

• požadavek na co nejrychleji přijatou úpravu harmonizovaných pravidel pro deaktivaci zbraní

• odstranění tzv. švýcarské výjimky pro držení poloautomatických zbraní

• vyjmutí historických zbraní a jejich napodobenin z působnosti směrnice

• lékařské prohlídky jakou součást způsobilostních podmínek pro zbrojní průkaz

Pan Zdechovský se snaží své postoje vždy formovat na základě diskuzí s odborníky a i u směrnice o zbraních hledal racionální řešení k původně nepřijatelné podobě směrnice. Jsou to právě i lidé z LEX, se kterými p. Zdechovský konstruktivně problematiku řešil.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přeji krásný den,

Aneta Bartošová

Asistentka poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského

40 APAČI 2017 Alternativa pro Českou republiku 2017

„Alternativa pro Českou republiku 2017“ obdržela od spolku LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. výše uvedenou otázku.

„Alternativa“ je politické hnutí, na jehož kandidátce se sešlo několik dalších politických subjektů a iniciativních jedinců, kteří se již dlouhodobě zajímají a aktivně vstupují do politiky, a to na nejrůznějších úrovních. „Alternativu“ můžeme charakterizovat jako hnutí všeobecně na pravicové části politického spektra, tedy jejím základním, ba přímo úhelným pohledem je pohled osobní svobody, se kterou je úzce svázána osobní zodpovědnost. Mezi členy, příznivci, spolupracovníky je řada držitelů zbrojních průkazů, a to jak členů mysliveckých spolků, tak osob, které drží zbraň pro obranu své osoby a majetku. Je proto přirozené, že základním postojem „Alternativy“ je velká nelibost nad jakýmkoliv omezováním držení zbraní. „Alternativa“ považuje za absurdní proklamované tvrzení Evropské unie, že zásahy do držení zbraní, a to až na úroveň odzbrojení obyvatelstva, se zvýší bezpečnost v Evropě. „Alternativa“ je přesvědčena o naprostém opaku. Je to právě držení zbraní řádnými občany České republiky a celé Evropské unie, které zajistí Evropě bezpečnost.  Teroristé a kriminální živly, stejně jako pytláci zejména v Africe, se po legalitě zbraní nikdy neptají – prostě si je opatří na černém trhu.

Nelze přehlédnout, že příslušná směrnice Evropské unie č. 91/477PEHS byla přijata dne 18. 6. 1991, tedy dalece před vstupem České republiky do Evropské unie. Už tehdy byla výsledkem vypjaté touhy EU regulovat vše a za všech okolností, bez ohledu na zájmy občanů zemí Evropské unie i Evropské unie samotné. Nicméně v této podobě je, s výhradou, že vůbec existuje, akceptovatelná. Jakákoliv její novelizace je pro „Alternativu pro Českou republiku 2017“ nepřijatelná.

Důvod pro tento postoj je poměrně jednoduchý: ať by došla jakékoliv novelizace, důvodem by bylo politické rozhodnutí současné garnitury vedení EU, směřující k omezení práva na držení zbraní. Pro takovouto celoevropskou regulaci naprosto není důvod. Navíc náš zákon o zbraních a střelivech je propracován a lze jej považovat za zcela dostatečný, ba dokonce si myslíme, že by v řadě aspektů mohl být dalším zemím Evropské unie vzorem.  V oblasti zbraní a střeliva jde EU naprosto špatnou cestou. Na místě by byla reflexe na vývoj v této oblasti, jako je technika nočního vidění a nové druhy nábojů, které jsou lepší na příklad pro lov zvěře, stejně jako používání tlumičů při lovu. Na tento technický pokrok přes to, že uvedená směrnice je stará téměř 30 let, Evropská unie zcela rezignovala. Místo toho se v dnešní době, kdy se stále opakují teroristické vraždy po celém světě, rozhodla pro omezování držení zbraní a vymezování tak zvaných zakázaných druhů zbraní a 
střeliva. Výsledkem bude ovšem omezení budoucích obětí teroristických útočníků, nikoliv teroristů. Evropská unie tak bude mít přímou zodpovědnost za smrt a zranění těch, ze kterých se stanou nevinné oběti.

Se vší důrazností uvádíme, že v oblasti zbraní a střeliva je nutno naslouchat odborníkům a nikoliv politikům.  Proto se budeme snažit zamezit jakékoliv novelizaci dané směrnice. Při eventuálním hlasování pak budeme při dílčích návrzích hlasovat tak, aby dopady na Českou republiku byly co nejmenší.

za Alternativu pro Českou republiku 2017

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

JUDr. Richard Novák