LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 77 - Vsetín. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Bazalková Dáša

Čunek Jiří

Fojtíček Zbyněk

1) Především ochranu slušných, dle zákona prověřených lidí, kteří mají obavu o svoji rodinu, zdraví, život, majetek a to za předpokladu dodržování všech právních norem vázajících se na problematiku držení zbraní a jejich používání.

2) Ochrana všeho co jsem uvedl v první otázce, by mělo být součástí ústavního pořádku už proto, že majetek, zdraví, život tvoří celek, tedy společnost, stát, a to musí být chráněno zákonem. Je to naše bohatství.

3) Ze svých hodnot a zásad v tomto případě bychom neměli polevovat. EU je v současné době instituce, která potřebuje celkovou rekonstrukci a to včetně pohledu na problematiku držení a používání zbraní. Myslím si, že náš zákon o nošení zbraní je vcelku dobře propracován a není třeba na něm nic měnit. Sám jsem byl držitelem střelné zbraně a přísnost tohoto zákona mě odradila držet zbraň, proto jsem zbrojní průkaz zrušil. Tím nechci říct, aby se zákon zmírnil, ale ani zpřísnil. Jak jsem uvedl dle mého názoru je dostačující a s možným zpřísněním by docházelo jen k většímu počtu nelegálně držených zbraní. Tento nešvar však nelze stoprocentně vymýtit a nevyřeší ho žádný zákon.

4) Tady v tomto případě si myslím, že máme profesionální bezpečnostní složky, které jsou na vysoké úrovni a není třeba řešit nějakou domobranu. V případě, možného konfliktu a chtění dobrovolníků se angažovat v obraně státu, musela by taková složka být organizována tak, aby podléhala nadřazené státem zřizované složce, která by dobrovolníky měla na starost, ale jak jsem uvedl, nejsem zastáncem vzniku takovýchto aktivit.

Koňařík Miroslav

Kořenek Petr Mgr.

Vraj Radek Ing.