LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 74 - Karviná. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Halíková Milada PaedDr.

1) K držení sportovních a loveckých zbraní by měl mít přístup bezúhonný občan starší 18 resp. 20 let, samozřejmě po složení příslušných zkoušek a psychologického vyšetření. Považuji stávající právní úpravu u nás v této věci za dostačující. V případě změny zákona bych pouze zpřísnila pravidla pro nošení zbraní (vyloučit tuto možnost v případě agresivního chování, přítomnosti drog, alkoholu). Nesouhlasím se snahami Evropské komise o další regulaci týkající se legálně držených zbraní a sebeobranných prostředků.

2) Stávající legislativu v této oblasti považuji za dostačující. S evropskou směrnicí, schválenou letos v březnu, vyjádřila ČR nesouhlas. I do budoucna by podle mého názoru měly tuto problematiku řešit jednotlivé státy samostatně, vlastní legislativou. A případným změnám by měla předcházet nezbytná celonárodní diskuze.

3) Považuji za správné, že ČR se proti směrnici ohradila žalobou s tím, že EU překročila svou pravomoc, neposoudila možné dopady v jednotlivých zemích. Směrnice nevede k posílení bezpečnosti, ani k lepšímu fungování vnitřního trhu, a navíc zvýhodňuje jednu zemi – Švýcarsko – nad ostatními zeměmi. Směrnice je tedy diskriminační a měla by být zrušena.

4) Podmínky pro dobrovolnou účast občanů na zajišťování bezpečnosti státu by musely být velice přesně definovány (například povinnou účastí na výcviku, zacházení se zbraní, střelbách). V současné době se obávám možných negativních dopadů s angažováním domobrany na obraně státu, proto s ní nemohu souhlasit.

Kabourková Markéta Ing.

Karch Dušan MUDr.

Kufa Bohdan MUDr.

Matěj Jiří Ing. et Ing. Bc. MBAce

Sitko Ladislav Ing.

Světnička Karel Mgr. et Bc.

 

Vícha Petr Ing.