LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 65 - Šumperk. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Adámek Miroslav Mgr.

Brož Zdeněk Mgr. Bc.

1) Jsem přesvědčen, že současný český zákon o zbraních je dobrý a dostačující z hlediska práva na držení i z hlediska regulace držení zbraní.

2) Dosavadní úpravu považuji za dostatečnou, osobně necítím potřebu měnit v této věci ústavu ani ústavní zákony.

3) Pokud je směrnice legislativně špatná ( a takové signály jsou a byly zmíněny i při projednávání na senátním výboru), je třeba se bránit oficiální cestou a směrnici třeba řešit i žalobou (v současné době se podle mých informací již děje). Také by bylo dobré zapojit typickou českou chytrost a případné vady a nedostatečné vymezení některých pojmů ve směrnici  přetavit při implementaci do našeho práva v náš prospěch. Implementaci je také třeba provést tak, aby naše současná úprava práva nošení zbraně neutrpěla. Vidím v tom principiální obranu proti případnému stupňování požadavků na další omezování ze strany EU v budoucnosti, se kterými bych zásadně nesouhlasil.

4) Občané takovou možnost mají, armáda nabízí možnou angažovanost členstvím v armádní záloze, včetně pravidelných cvičení se zbraněmi. Velmi si vážím všech, kteří se takto připravují. Myslím, že tato oblast je velmi dobře legislativně ošetřena (úpravy zákona prošly nedávno Senátem) a zájemcům vytváří velmi dobré podmínky pro účast v armádních zálohách.

Pokud bychom měli pocit, že je ohrožena vnitřní bezpečnost země, tak po doložení patřičných důkazů budu první, kdo bude propagovat nárůst výdajů na posílení řad policie, která má ze zákona vnitřní bezpečnost zajistit.

5) Nebojme se, všechno dobře dopadne!

Galuszková Dana MUDr. Ph.D., MBA

Hauzner Tomáš Ing.

1) Zákon o zbraních, který máme nyní v ČR je vynikající. S ničím nehýbat. Já i manželka jsme dlouholetí držitelé ZP, vlastníme zbraně a jsme opravdu se současnou podobou  spokojeni.

2) Nutně nemusí, stávající právní úprava vyhovuje, kdyby to však byla nutnost, kterou se lze bránit nesmyslnému EU nátlaku, tak nechť je toto právo zakotveno v ústavě.

3) Viz ad 1,2.  Zjednodušeně - ignorujme ten nesmysl.

4) Proč ne? Vypadat by to mělo třeba jako ve Švýcarsku. Kdo absolvuje výcvik a není psychopat, nechť má potřebnou zbraň doma k dispozici.

5) Snad jen miřte přesně

Rulíšek Vladislav Ing.

Ťulpík Josef Ing.

1) Povolení držet zbraň by se podle mne mělo co nejvíce blížit například povolení řídit automobil. Pokud občan splní zdravotní podmínky, nebude pachatelem závažných trestných činů, prokáže znalost legislativy a bude umět se zbraní zacházet, měl by mu stát umožnit si ji pořídit a nosit.

2) Podle mého názoru je zahrnutí práva na držení a nošení zbraně do ústavy jen symbolické. Z textů, které jsem měl možnost na toto téma číst, nevyplývá zásadní změna oproti současnému stavu. Za zásadní považuji ono samotné právo, nikoliv formu, jakým bude zapracováno do legislativy.

3) To je těžká otázka. Norma umožňuje udělování výjimek, což sice není příliš systematické, ale mohlo by to České republice získat trochu času na vyjednání změny evropské směrnice.
 
4) Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a věřím, že to tak zůstane i do budoucna. Rozhodně nejsem příznivcem jakékoliv formy ozbrojené domobrany. Bezpečnost je především věcí státu, na to si jej ze svých daní platíme. Zájemci, kteří se chtějí dobrovolně zapojit do činnosti ozbrojených složek, mohou využít nabídku české armády a zapojit se do aktivních záloh.  
V této souvislosti ovšem považuji za důležité jasné stanovení hranic nutné obrany. Pokud někdo zaútočí na vás nebo na vaše blízké, musí být zákon jednoznačně na vaší straně. A to i v případě, že jste držitelem zbraně.

5) Říká se, že štěstí přeje připraveným. Řada lidí je zvyklá, že vše potřebné sežene v nejbližším supermarketu, případně že stačí někam zatelefonovat a všechny jejich problémy se vyřeší. My, lidé z hor, jsme zvyklí trochu více spoléhat sami na sebe.
Z toho vychází i mé přesvědčení, že bychom měli být připraveni na situace, kdy živelná pohroma či jiná mimořádná situace způsobí, že se o sebe musíme alespoň po nějaký čas spoléhat sami na sebe. Skauti ví, o čem mluvím. Každý by měl umět rozdělat oheň v přírodě a zvládnout si připravit jídlo pro sebe a svou rodinu. Každý by si měl někdy vyzkoušet přenocovat mimo svůj pohodlný domov. A kdo má zájem, měl by dostat možnost naučit se zacházet se zbraní, případně ji sám vlastnit. Že u toho musí splnit zcela konkrétní nároky dané zákonem, je samozřejmé. Ale to právo má mít.