LEX logo
23. červenec 2012

Střelba v kině v americkém státě Colorado opět rozvířila debatu o regulaci zbraní. Dvanáct mrtvých a 58 raněných je rozhodně tragédie, jakých je málo. Jelikož pachatel použil legálně nabytých a držených zbraní, opět ozvaly hlasy o potřebě větší regulace za účelem zabránění, nebo alespoň ztížení podobných incidentů.

číst dále...
18. duben 2012

Dne 5.4. se v areálu květnické střelnice Parabellum sešli zástupci sdružení Lex a Legis Telum, aby podepsali memorandum o navázání spolupráce (viz níže). Pozvání přijali a zúčastnili se také zástupci České zbrojovky, muničky Sellier&Bellot, Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, a Českomoravské myslivecké jednoty. Po přečtení a podpisu memoranda, které podepsali předseda Legis Telum...

číst dále...
5. duben 2012

Dne 5. dubna 2012 bylo v Praze formálně podepsané Memorandum o navázání spolupráce mezi občanskými sdruženími LEX a Legis Telum. Obě občanská sdružení jsou ve svých zemích lídry v obhajobě práv legálních vlastníků zbraní. Vstupem České a Slovenské republiky do EU se obě naše země staly členy vyššího nadnárodního celku.

číst dále...
31. březen 2012

Dne 4. dubna 2012 v 11:00 hodin se uskuteční v bratislavském hotelu Matyšák na Pražské ulici tisková konference občanského sdružení Legis Telum – združenie vlastníkov strelných zbraní při příležitosti podpisu memoranda o mezinárodní spolupráci s občanským sdružením LEX občanské sdružení.  Dne 5. dubna 2012 v 13:30 hodin se uskuteční..

číst dále...
26. březen 2012

V pátek 23. března 2012 proběhl ve střelnici Trigger Service v Brně odborný seminář na téma „Neletální zbraňové systémy“. Při této příležitosti se současně konala finální schůzka představitelů LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní a Legis Telum – združenie vlastníkov strelných zbraní, k závěrečné organizaci podpisu bilaterálního memoranda. Cílem této finální schůzky bylo...

číst dále...
29. únor 2012

U příležitosti semináře věnovaného balistické ochraně se v pátek 17. února 2012 ve střelnici Trigger Service v Brně, sešli zástupci občanského sdružení LEX (Česká republika) a Legis Telum (Slovenská republika), ke krátké organizační schůzce, věnované společnému memorandu. Cílem bylo seznámit koordinátory obou sdružení v zájmovém i občanském rozsahu a připravit...

číst dále...
8. únor 2012

Co má sdružení, které si klade za cíl "Hájit práva majitelů a držitelů zbraní" společného s myslivostí? Velmi mnoho. Myslivci tu byli, jsou a budou. Žijeme v kulturní krajině a pokud ji chceme udržet v dobrém stavu, musí se o zvěř v lesích a na polích někdo starat.

číst dále...
15. říjen 2011

Své kandidatury do představenstva LEXu a kontrolní komise oznámili následující lidé. K volbě dojde na Valné hromadě LEXu dne 5.11. 2011 Zde je jen jejich jméno. Kompletní kandidátku, včetně diskuse s jednotlivými kandidáty najdete na diskusním fóru LEXu...

číst dále...
16. září 2010

Ze statistického hlediska tvoří již nyní kriminalita s legálně drženou zbraní zlomky promile celkové násilné kriminality - viz. graf na konci článku. Nebezpečnost legálních zbraní je pro naši společnost nižší než nebezpečí, které představují automobily, alkohol, tabák, voda, nože, chemikálie...

číst dále...
8. září 2010

Sdružení LEX lituje obětí Bratislavského masakru, který nemá v této zemi obdoby a vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým. I přes veškerou bolest nesmíme zapomínat, že se jedná o selhání jedince, nikoliv systému držení a nošení zbraní. Proto reagovat zbrkle a neuváženě, například v podobě novely zbrojního zákona s drastickými dopady, znamená trestat především ty, kteří na masakru nenesou žádnou vinu - slušné občany vlastnící zbraně. Nesmíme zapomínat, že...

číst dále...