LEX logo

 

Ve středu 7.11. došlo v kalifornském městě Thousand Oaks k tragédii, při které duševně vyšinutý pachatel zastřelil dvanáct obětí včetně jednoho policisty. Pachatel byl příslušník námořní pěchoty trpící posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a použil legálně drženou pistoli Glock s nelegálně drženým zásobníkem o kapacitě větší než 10 nábojů.

V souvislosti s tímto neštěstím se objevily úvahy, zda by mu omezení v českém zákonu o zbraních dokázalo zabránit, popřípadě zda by mu dokázala zabránit omezení v nové evropské směrnici o nabývání a držení zbraní.

Česká legislativa

Český zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, uvádí (§ 18), že zbrojní průkaz může být vydán pouze osobě zdravotně způsobilé; podmínky zdravotní způsobilosti definuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu. Vyhláška v sekci „Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost“ uvádí mimo jiné:

  • afektivní poruchy (poruchy nálady),
  • závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy,
  • poruchy osobnosti a chování,
  • závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory.

Žadatel s těmito typy poruch musí projít vyšetřením odborným lékařem, který vyhodnotí rizikovost jeho stavu a rozhodně o nevydání, popřípadě odnětí zbrojního průkazu.

U tohoto pachatele byla (již půl roku před činem) shledána posttraumatická stresová porucha (PTSD), která vykazuje znaky výše zmíněných poruch. Lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že v podmínkách české legislativy by došlo k nevydání/odnětí zbrojního průkazu, neboť pachatel vykazoval agresivitu v takové míře, že vůči němu již v minulosti musela zasahovat policie a soud uvažoval o nařízení ústavního léčení.

Evropská legislativa

Evropská směrnice o zbraních, platná od loňského června, zakazuje nabývání některých samonabíjecích pušek, která byly původně vojenské, a některých samonabíjecích zbraní se sklopnou pažbou.
Legislativa státu Kalifornie tyto zbraně zakazuje již od roku 1999. To je však bezpředmětné, poněvadž pachatel použil obyčejnou pistoli.

Evropská směrnice o zbraních také zakazuje nabývání zásobníků do pistolí s kapacitou větší než 20 nábojů a do pušek s kapacitou větší než 10 nábojů. Zásobníky, které již jsou v civilním držení, mají zůstat legální.
Legislativa státu Kalifornie již od roku 1999 zakazuje prodej, dovoz a výrobu jakýchkoli zásobníků s kapacitou více než 10 nábojů. Zásobníky, které byly v legálním držení před rokem 1999, zůstávají legální. Je však velmi nepravděpodobné, že by pachatel držel zásobník takto legálně, protože vzhledem k datu zákazu a věku pachatele by jej musel vlastnit od svých devíti let.

Shrnutí:

Zatímco český zákon by velmi pravděpodobně dokázal v takovéto situaci tragédii zabránit (pokud by pachatel nebyl schopen si zbraň obstarat zcela nelegálně), omezení obsažená v evropské směrnici by to zjevně nedokázala, neboť Kalifornie je má zavedena v ještě přísnější formě již 19 let.