LEX logo

Představenstvo spolku LEX z.s. souhlasí s vyjádřením ministra vnitra Lubomíra Metnara a mluvčí resortu ze dne 7.2.2018, v kterém mimo jiné uvádějí, že: „Nikdo jim nebude žádné zbraně brát“ a „V žádném případě však stát nebude tyto zbraně vyvlastňovat či jinak odebírat“. Oceňujeme otevřený vzkaz pro 300.000 držitelů zbraní a věříme, že MVČR udělá vše pro to, aby jejich práva byla ochráněna.

Zaráží nás však, jakým způsobem byl materiál (ne)projednán Legislativní radou vlády. Tento významný legislativní tisk, který může mít značný budoucí dopad na svobodu a bezpečnost občanů České republiky, nenechal předseda Rady ministr Robert Pelikán projednat expertní platformou LRV a na jednání vlády uplatnil pouze své stanovisko předsedy. Z tisku tak bohužel vypadla jedna zcela zásadní připomínka, namítající protiústavní retroaktivitu některých přechodných ustanovení, které se týkají právě budoucího nakládání s již drženými zbraněmi.

Spolek LEX by rád znal důvody, kvůli kterým ministr Pelikán nevyužil expertních schopností Legislativní rady vlády, která by jistě tento problém rozebrala do detailu a jistě našla schůdné a legislativně čisté řešení. Věříme však, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR tento zcela stěžejní bod neopomene.

V Praze dne 12.2.2018
Představenstvo LEX z.s.