LEX logo

Vážení kolegové a přátelé,

jistě již víte, že Senát včera zamítl novelu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, která měla do tohoto zákona zavést občanské právo na držení a nošení zbraní. Měli bychom tak právní normu, která by se opírala o výslovné výjimky v evropských zakládacích smlouvách (výlučná kompetence členských států při zajišťování národní obrany a vnitřní bezpečnosti), což by umožnilo vyjmout civilní zbraně v ČR z působnosti evropské zbraňové směrnice. Senát ale tento návrh zamítl a ústavní právo tím (protentokrát) definitivně spadlo pod stůl.

Před řešením této záležitosti se však Senát zabýval projednáváním (podle nich) jiné věci, a sice stotisícové petice proti regulaci zbraní ze strany EU. Zde se senátoři kupodivu celkem jednoznačně shodli na tom, že v boji proti terorismu omezení práv bezúhonných občanů nepomohou, že evropská směrnice je v tomto směru zcela pomýlená a náš zákon o zbraních je velmi dobrý a je třeba jej zachovat.

Vzhledem k tomu, že o několik hodin později zamítli návrh, který toto mohl zajistit, je zřejmě zcela na místě, aby se na ty, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi (což je v praxi totéž), začali obracet občané z jejich okrsků s dotazem, jakým způsobem tedy splní toto usnesení a zajistí, že kvalitní česká legislativa bude zachována a omezení neužitečná v boji proti terorismu do ní nebudou promítnuty.

Záznam hlasování o usnesení týkajícím se petice

Záznam hlasování týkajícím se ústavní změny