LEX logo

 

Ve středu 11. 10. 2017 Senát po krátkém projednání odložil hlasování o novelizaci ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, která do tohoto zákona má zavéstprávo bezúhonných občanů nabývat, držet a nosit zbraně.

Věříme, že odklad hlasování nebyl motivován špatnými úmysly, nýbrž snahou přistupovat k legislativnímu procesu zodpovědně a v souladu s respektovanými jednacími zvyklostmi.

Uznání práva bezúhonných, zákona dbalých občanů na držení zbraní jako jednoho ze základních občanských práv považujeme za natolik významný krok, že kvalitní přípravu a řádné projednání vnímáme jako naprosto nezbytné.

Předpokládáme, že čas získaný tímto odkladem bude smysluplně využit k práci na vyřešení námitek a vyjasnění pochybností, které při projednávání tohoto návrhu zazněly.

LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní