LEX logo

Sdružení LEX přesto, že musí a respektuje usnesení nejvyššího soudu, považuje toto usnesení za nešťastné. Toto usnesení podalo návod jak legalizovat krádež a vyslalo negativní signál do společnoti, že ač je soukromé vlastnictví Ústavou označené za nedotknutelné, je čím dál tím těžší jej chránit.

A to bohužel i přispěním nejvyššího soudu. Moc soudní je jednou ze třech pilířů demokratického státu. Historickou, ale i aktuální základní povinností státu je povinnost postarat se o vnitřní bezpečnost. Paradoxně však jsme svědky toho, že ve jménu falešného humanismu jsou práva pachatele trestného činu lépe chráněna, než práva oběti. Stát, potažmo soud, by si měl uvědomit, že pilířem státu je řádný občan a ne kriminální živel.

Bohužel usnesení NS opět posunulo hranici v neprospěch řádných občanů tohoto státu.

 

Toto stanovisko bylo zasláno všem celostátním médiím. Více o judikátu Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR - Usmrcení zloděje je vražda