LEX logo

Jiří Pospíšil je od roku 2014 poslancem Evropského parlamentu. Zeptali jsme se na jeho názory na současné aktivity orgánů EU v oblasti držení zbraní.

 Proč jste proti regulaci zbraní?

Proti současnému návrhu na regulaci zbraní, jak ho předložila Evropská komise, jsem zcela zásadně. Jsem přesvědčen, že lidé mají právo vlastnit zbraň, když dodržují základní státem daná pravidla. Protože uznávám právo člověka držet zbraň i za účelem jeho obrany, domnívám se, že tato státem daná pravidla nemohou směřovat k odebírání dosud povolených typů zbraní legálním držitelům či dalšímu nadbytečnému zužování prostoru pro legální vlastnictví zbraně.

Současné pokusy omezit legální držitele zbraní, kdy se argumentuje hrozbou terorismu či omezením kriminality, stojí na falešných argumentech, protože teroristé a zločinci v drtivé většině nedrží legální zbraně, ale obstarávají si je stejně na černém trhu nebo mimo EU. Navrhované zvýšení regulace u legálních držitelů se proto logicky těchto nekalých živlů téměř nedotkne a povede jen k buzeraci těch, kteří se zbraněmi nakládají podle práva.

 Jaký je váš vztah ke zbraním?

Zbrojní průkaz nemám a střílel jsem jen párkrát v životě. Jsem proto snad příkladem, že i člověk, který se sám střelbě pravidelně nevěnuje, může prosazovat rozumné řešení, které nepovede k omezování těch, kteří zbraň legálně vlastní.

V posledních měsících mám ale navíc ke zbraním opravdu blízko, protože jsem v Evropském parlamentu členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který patří mezi ty, v nichž se projednává návrh Evropské komise na novou směrnici o zbraních. Na jednáních výboru od počátku kritizuji zejména úpravu znehodnocování zbraní či zákaz skupin zbraní, které byly dosud legální.

Absurdní jsou také návrhy, které mohou začít omezovat muzea či sběratele zbraní. Znáte snad případy, kdy lupič spáchal zločin za použití zbraně z muzea?

K návrhu jsem předložil řadu pozměňovacích návrhů, které mají za cíl z něj odstranit ty největší zhůvěřilosti. Na rozdíl od některých kolegů si ovšem myslím, že návrh se opravit nepovede, klíčové pozměňovací návrhy nebudou přijaty nebo budou v rámci kompromisu natolik vyprázdněny, že výsledný text stejně legální držitele zbraní zbytečně omezí. Chystám se proto hlasovat proti návrhu směrnice jako celku.

Nejsem zcela proti myšlence některá pravidla v oblasti zbraní sjednotit v celé Unii, ale taková úprava by musela stát na původním principu EU, že společná pravidla přijímáme pro zjednodušení života lidí, nikoli k jejich buzeraci ze strany úřadů. Současný návrh Komise vsadil hlavně na nesmyslnou regulaci a měl by být zamítnut.

Má podle vás občan právo mít možnost bránit sebe nebo své blízké zbraní před agresory?

Ano, pokud se tak děje v rámci zákonem upravené nutné obrany. Když k vám například někdo vleze v noci domů a začne zbraní ohrožovat vás a vaši rodinu, musíte mít právo se bránit. Je iluze tvrdit, že vždy a všude vás může ochránit policie. Vždy vzniknou situace, kdy bude obrana na samotných občanech. Navíc zločinci si s obstaráním zbraně hlavu nikdy nelámou a na zákony o zbraních kašlou. Proto nemáme ty, kteří chtějí za tímto účelem zbraň vlastnit, nadbytečně omezovat.

Jak hodnotíte českou legislativu ohledně nabývání a držení zbraní?

Česká republika má podle mého názoru jednu z nejpropracovanějších zákonných úprav ohledně zbraní. Státní orgány mají díky ní trvale přehled o každé zbrani a jejích klíčových součástech od okamžiku výroby až do konce její životnosti. Pokud se chce Evropská unie nyní pokoušet o celoevropskou úpravu, mohla by se od České republiky poučit, jak má vypadat registrace a nakládání se zbraněmi.

Nejsem slepý k tomu, že by v některých oblastech celoevropská úprava pomohla, ale musela by se inspirovat právě třeba v našich principech. Navíc by musela zohledňovat, že v některých oblastech stojí v různých členských státech úprava držení zbraně na různých tradicích. Jak už jsem říkal, i v oblasti zbraní nemá Unie vše zglajchšaltovat, ale sjednocením pravidel lidem zjednodušit život.

 Myslíte, že je rozumné zakazovat i airsoftové hračky, imitující zbraň?

Určitě ne. Zakazovat airsoftové hračky nemá smysl. Ti, kteří by je chtěli použít způsobem, kdy budou třeba v někom vyvolávat dojem, že na něj míří opravdovou zbraní, ale musí být trestáni stejně, jako kdyby použili opravdovou zbraň. To ale stačí, nemusíme hned zakázat všechny airsoftové hračky. Nezakazujeme přece auta, přestože jsou někdy nástrojem spáchání trestného činu. Dejme lidem dostatek svobody a trestejme je, až když ji skutečně zneužijí k páchání něčeho trestného.

 Text: MUDr. Ronaldo Arias, foto: Střelnice LEIKO

Rozhovor s europoslancem Jiřím Pospíšilem proběhl v klubovně Střelnice LEIKO
Článek publikujeme s laskavým svolením šéfredaktora časopisu Střelecká revue.
Číslo 9/2016 si můžete též zakoupit nebo prolistovat v náhledu na: Alza Média: Střelecká revue č. 9/2016.