LEX logo

S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020. Bohužel dle platných ochranných omezení není možné takovou akci uspořádat. Zároveň se nákaza přiblížila i do blízkosti některých členů představenstva či kontrolní komise LEX z.s.

O náhradním termínu jednáme. Valná hromada se pravděpodobně bude konat na jaře 2021. Tato valná hromada pak projedná účetní závěrky za oba roky (2019 a 2020) a další nezbytné body včetně voleb do představenstva a kontrolní komise. V tuto chvíli jsme nuceni postupovat v režimu kooptovaných členů, kterým skončily regulérní mandáty na jaře tohoto roku.

Představenstvo LEX z.s.