LEX logo

Obsah

Vážená střelecká i nestřelecká veřejnosti,

jak již bývá zvykem i v rámci letošních voleb do Evropského parlamentu jsme kandidující subjekty oslovili s otázkami, které se týkají legálního civilního držení zbraní a střeliva. Níže si můžete přečíst, jak se s tím jednotlivé subjekty popasovaly. Odpovědi jsou seřazeny dle vylosovaných čísel. Později došlé odpovědi budou uvedeny na konci článku.

Všem subjektům či koalicím jsme emailem na příhodné kontaktní adresy uvedené na jejich webových stránkách zaslali následující dotazy. Pokud stránka neexistuje nebo neobsahovala žádný kontaktní email, subjekt nebyl osloven.

Zaslané otázky:
 1. Souhlasíte se zachováním a podporou práva řádného občana na sebeobranu a práva na vykonávání zájmů jako je sběratelství, sportovní střelba či lov a s tím spojené legislativy, podle které je za splnění jasně daných podmínek možné získat oprávnění k držení a nošení zbraně?
 2. V případě, že by se během vašeho mandátu europoslance dostaly do kolize práva řádných a slušných majitelů zbraní s návrhy evropské legislativy (například: zákaz olova nebo omezení provozu střelnic či vytvoření centrálního registru zbraní v EU), jak se zachováte?
 3. V případě, že by během vašeho mandátu europoslance došlo k revizi směrnice o zbraních, budete podporovat práva českých majitelů zbraní nebo budete podporovat společné evropské řešení, ať bude jakékoliv?
Číslo 1: Klub angažovaných nestraníků

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 2: Liberální aliance nezávislých občanů

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 3: SPD a Trikolora (koalice)

Dobrý den, pane Smetánko,

níže posílám své odpovědi:

 1. ANO, jsem pro zachování práva držet legálně zbraň.
 2. Stejně jako během mého působení v EP 2014-2017 budu proti všem návrhům směrnic a nařízení, které by jakkoliv omezovaly práva českých občanů držet zbraň.
 3. Budu hájit právo českých občanů držet zbraň.

Petr Mach
lídr SPD a Trikolora

 

Dobrý den,

z pověření paní předsedkyně Zuzany Majerové odpovídám:

 1. ano - rozhodně
 2. vždy budeme hájit práva majitelů zbraní na ochranu  majetku, obydlí a bezpečí svého i blízkých
 3. budeme podporovat práva českých majitelů

S pozdravem
Za tým kanceláře Trikolora
Dan Štěpánek

 

 1. Jednoznačně ANO.
 2. Platí národní legislativa, CRZ EU je nepřijatelný. Omezování provozu střelnic a zákaz olova jsou též nepřijatelné!
 3. Neexistuje a ani nemůže existovat "společné evropské řešení". Každý stát EU je jiný. Naše národní legislativa je zatím nejlépe propracovanou, nicméně musíme zabránit Rakušanovi, aby ji prznil. Ochrana naší české legislativy s nárokovým držením zbraně v případě splnění všech podmínek daných zákonem je jednoznačně prioritou. Vše ostatní je nepřijatelné.

Radek Koten
Poslanec Parlamentu ČR

Číslo 4: Mourek

Dobrý den, pane viceprezidente,

děkuji za oslovení a jménem naší strany přikládám odpovědi:

 1. Souhlasíme se zachováním práva řádného občana na sebeobranu a práva na vykonávání zájmů jako je sběratelství, sportovní střelba či lov ve znění stávající české legislativy, respektive upravené legislativy navázané na lepší evidenci duševního zdraví majitelů zbraní, která se aktuálně projednává.
 2. V případech environmentálních dopadů (zákaz olova, omezení provozu střelnic) bychom v Evropském parlamentu prosazovali decentralizovaný model legislativy v rámci nějž by si každý stát nastavoval vlastní pravidla. Centrální registr zbraní bychom podpořili za předpokladu marginálních administrativních dopadů na držitele i přidružené organizace.
 3. Smyslem Evropského parlamentu je nalézat shodu napříč sedmadvaceti členskými státy. Nicméně bychom vždy hájili zájmy českých držitelů, vědomi si faktu, že reprezentujeme právě jejich pohled.

S pozdravem,
Petr Špringr
předseda strany

Číslo 5: LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI

LEX - plný název strany: LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce

Dobrý den,

děkuji za Váš zájem a přikládám naše odpovědi:

 1. Ano, souhlasíme.
 2. Proti veškeré škodlivé evropské legislativě budeme aktivně hlasovali "PROTI".
 3. Jako kandidáti za Českou republiku budeme vždy hlasovat výhradně ve prospěch obyvatel České republiky.

Přeji Vám hezký den a ať se Vám osobně, i vašemu spolku, ve všem daří.
Hezký den.
Pavel OPL

Číslo 6: PRO – Jindřicha Rajchla

Vážený pane Smetánko,

děkujeme Vám za zaslaný dotazník a za Váš zájem o naše názory. Velmi si vážíme Vaší práce a úsilí, které věnujete své činnosti.

Podrobně jsme se seznámili s Vašimi otázkami a po zvážení všech aspektů jsme se rozhodli, že se ankety nezúčastníme. Navíc otázky samotné považujeme za poměrně zavádějící.

Základní politické postoje PRO – Jindřicha Rajchla naleznete ZDE (poznámka LEX: aktivní odkazy nezveřejňujeme).

Ještě jednou děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší další práci.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,
za tým PRO
Eva Fiderická
tisková mluvčí

Číslo 7: Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

LEX - plný název strany: Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz.

LEX: Na webu nenalezen kontaktní email, tedy otázky nezaslány.

Číslo 8: Referendum o vstupu ČR do EU v roce 2003 bylo zmanipulováno státem

LEX - plný název strany: Referendum o vstupu ČR do EU v roce 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní za 200 mil. Kč, která občanům sdělila pouze výhody členství, nevýhody byly zamlčeny – i přesto z celkem 8,3 mil. voličů pouze 3,5 mil. hlasovalo pro vstup (4,8 mil. voličů bylo proti nebo nehlasovalo). Švýcaři se stali jedním z nejbohatších národů světa a členy EU nejsou. Vztahy s EU řeší prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu a bilaterálních smluv. Vydáme se stejnou cestou.

Pane inženýre, zdravím,

jsem majitelem zbrojního průkazu, chodím střílet na střelnici s P 10.

Na ty Vaše tři otázky v souhrnu takto:

Pro naši koalici - prosím přečtěte si pak její název (to jste ještě nečet´) - až dostanete volební lístek, platí v prvé řadě, že chceme nezfalšované referendum o našem setrvání v EU (následně v NATO). Nevíte to totiž - je to zločinecká organizace.

Z mé strany se nedočkáte tedy v žádném případě nějakého - jakéhokoli omezování nošení zbraní, vlastnění zbraní pro osobní potřebu - jakoukoli.

Oba víme, že zbraň nikdy nikoho sama nezabila - ale lidé to dělají - to je jiná však otázka.

Naopak - a to nevíte, naším programem jest nová ústava pro Českou republiku, a v té bude - to navrhujeme - výrazné posílení napadeného proti útočníkovi, chápete to ? - musí to být v ústavě (stručně - jestliže mě, staříka, napadne někdo jakkoli téměř - a já ho odbachnu pistolí řádně evidovanou a vlastněnou - budu osvobozen, podobně jako je tomu v USA).

Myslím, že to Vám bude stačit - ne,

S Pánem Bohem Vám
Radoslav Štědroň
předseda (od jejího vzniku v roce 2004)
Strana státu přímé demokracie - strana práce

Číslo 9: PŘÍSAHA a MOTORISTÉ

Vážení,

zasílám odpovědi vypracované naším lídrem do EP Filipem Turkem. Děkujeme za možnost participovat v tomto dotazníkovém průzkumu.

 1. Samozřejmě ano, považuji vlastnictví a nošení zbraně za základní právo každého slušného občana České republiky a sám jsem dlouhodobě držitelem a nositelem zbraní. Vlastním Colt 1911 Series 80 Magnum 45 a Desert Eagle 50AE. Máme perfektně rozděleny kategorie a opravdu jeden z nejlepších a nejsmysluplnějších zákonů o zbraních a nesmíme si jej nechat vzít.
 2. Budu hájit naše zájmy a zájmy majitelů zbraní a vytvářet jakoukoli iniciativu, která by tomu zabránila. To jak na evropské, tak české části politického spektra.
 3. Jednoznačně si musíme zachovat za všech okolností vlastní ošetření vlastnictví zbraní a náš vlastní zákon o zbraních. V případě nadřazených evropských směrnic budu bojovat za výjimky pro Českou republiku.

S pozdravem | Best regards
Ing. Jakub Svoboda
člen a kandidát do EP
MOTORISTÉ SOBĚ

 

Dobrý den,

za koalici Přísahy a Motoristů posílám odpovědi na Vaše otázky. V případě dotazů jsem k dispozici.

 1. Naprosto! A jsem popravdě velmi rád, že před několika došlo k novele Listiny základních práv a svobod, která tak nově obsahuje ustanovení, že „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Ústavní změna totiž zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem a posílí pozici ČR v případech dalších unijních regulací. Ani trochu nejsem podporovatel tendencí některých zemí EU zakazovat nošení jakýchkoli předmětů, které by mohly být použity jako zbraň. Odzbrojování obyvatelstva nám větší bezpečnost nepřinese, protože zločinci si zbraně vždycky opatří. Sběratelství je u nás velmi rozšířené a střelba je velkým sportovním odvětvím, ve kterém držíme jako ČR mnoho mezinárodních úspěchů. Nechápu, proč by nám měl někdo tyto aktivit brzdit nebo jakkoliv ztěžovat. O výkonu práva myslivosti, která má u nás více jak tisíciletou tradici, ani nemluvě!
 2. Budu jednoznačně bojovat za práva našich majitelů zbraní a budu odpůrcem takových návrhů. Tak zrovna u zákazu olova jsem se již v minulosti vyjádřil, že zavedení bezolovnatého střeliva by mělo obrovský negativní dopad na vnitřní bezpečnost naší země, policii i ostatní držitele zbraní. U lovu zvěře by se zase jednalo o zcela zásadní a negativní krok, neboť za olovo neexistuje stoprocentní náhrada, co se týče jeho vlastností a účinků střel, v nichž je obsaženo. Jednoznačné ne takovým návrhům!
 3. Z toho, co jsem již uvedl, musí být všem jasné, že nepodporuji žádné legislativní návrhy EU, které by kolidovaly s naší národní zbraňovou legislativou, kterou já osobně považuji za jednu z nejlepších v Evropě.

Děkuji a přeji pěkný den.
Ondřej Požár DiS.
tiskový mluvčí

Číslo 10: SEN 21 a Volt Česko

LEX: Emailová zpráva se z Volt vrátila jako nedoručitelná.

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 11: Česká republika na 1. místě!

LEX: Emailová zpráva se vrátila jako nedoručitelná.

 Číslo 12: Strana zelených

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 13: ČSSD (koalice)

Dobrý podvečer,

zasíláme odpovědi na otázky:

 1. Souhlasíme
 2. Snažili bychom se, aby taková legislativa se nevztahovala na Českou republiku.
 3. Budeme proti jakýmkoli revizím, které by omezily práva českých majitelů zbraní

Přeji hezký víkend
Radek Nováček
předseda odborné komise

LEX: Druhý člen koalice „Směr Česká republika“ nedohledatelný.

Číslo 14: ANO 2011
 1. Ano, samozřejmě.  Význam práva na obranu slušných občanů ČR bohužel mj. i po zatažení ČR 5ti koaliční vládou a ministrem vnitra Rakušanem do tak zvaného "migračního paktu" enormně poroste, samozřejmě hájíme zájmy sběratelů, sportovních střelců i lovců. Střelci jsou významná komunita z hlediska skutečné obrany naší vlasti.
 2. Českou republiku je stále suverénní stát, který má vlastní národní legislativu a musí si, tak jak to předpokládá primární právo EU (SFÚ - smlouva o fungování EU), svoje bezpečnostní otázky řešit sám. Musí být schopen zajistit bezpečnost pro obyvatele ČR.  Zásahy do tohoto principu odmítáme, to hnutí ANO opakovaně prokázalo již minulosti svým postojem k migračním kvótám, postojem k novele směrnice 91/477/EHS (dnes (EU) 2021/555), tak svým postojem k všeobecnému zákazu olova, a i postojem k již přijatému částečnému zákazu olova, pokud jde o nakládání s takovým střelivem.
 3. Primární právo EU stanoví, že bezpečnostní problematika je výlučnou záležitostí členského státu, z tohoto pohledu považuje hnutí ANO již samotnou existenci normy (EU)2021/555 za problematickou a za vlády, jejíž součástí hnutí ANO bylo, podala ČR proti této směrnici, bohužel neúspěšnou, žalobu.   Hnutí ANO bude nadále zastávat princip, že bezpečnost je věcí ČR a nepodpoří další přenos pravomocí mimo ČR.

MUDr. Jiří Mašek
Místopředseda výboru pro bezpečnost PSP ČR

Číslo 15: ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR - proti přijetí eura! (koalice)
 1. S tímto nelze jinak než souhlasit.
 2. Tak jako po celou dobu výkonu mandátu europoslance, budu vždy hlasovat v souladu s přáním českých občanů a tyto naprosté nesmysly budu bojkotovat tím, že budu hlasovat proti. Bojoval jsem proti zákazu olova, psal jsem dopisy EK, že jejich důvody proč ho zakázat jsou zcela nesmyslné a nejsou podloženy odborně. Hlasoval jsem proti zákazu olova.
 3. Samozřejmě, že jako držitel zbrojního průkazu budu podporovat práva českých majitelů zbraní. Společné evropské řešení bude zcela jistě směřovat k omezení práv majitelů zbraní a v podstatě nedostupnost vlastnit zbraň. Viz GB a další státy, které znemožnily přístup k soukromým zbraním. Hlasovat budu proti omezení práv majitelů zbraní.

S pozdravem
H. Blaško
lídr kandidátky Aliance za samostatnost ČR-NE Euru a bývalý europoslanec

Číslo 16: ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY (zastavíme drahotu a válku)

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 17: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) (koalice)

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

LEX: 05. 06. 2024 Dorazila odpověď od Tomáše Zdechovského. V souladu s avizovanými pravidly později došlé odpovědi uvedeny na konci.

Číslo 18: REFERENDUM - Hlas Lidu

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 19: Svobodní

Dobrý den,

posílám odpovědi na Vaše otázky za Svobodné, které zpracoval pan Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, expert strany na obranu a kandidát č.10 do EP.

 1. Právo na život a jeho obranu je základní ústavním právem každého občana, jak vyplývá z listiny základních práv a svobod. Jakékoliv pokusy vládnoucí garnitury, ať už evropské či národní, o razantní omezení tohoto práva jsou porušením této listiny. Já i moje manželka jsme držiteli zbraní a rádi si zajdeme na střelnici. Navíc jsem aktivní myslivec. Snažím se naučit základní střelecké návyky i své dvě malé děti. Vždy budu bojovat za zachování naší zbraňové legislativy majíce na paměti George Orwella, který v právu držet zbraň viděl symbol demokracie a jeho omezování připisoval totalitním režimům.
 2. Už dnes se silně vymezuji proti salámové metodě unijních úředníků skrytě omezovat národní zbraňovou legislativu. Zákazem olova a omezením velikosti zásobníku to začíná. Omezováním provozu střelnic a vytváření EU evidence zbraní by to pokračovalo. A končilo by to tím, že by zbraně směli vlastnit pouze dostatečně servilní vybraní jedinci. Vždy budu bojovat proti těmto totalitním praktikám a jako evropský poslanec nikdy podobné návrhy nepodpořím.
 3. Vždy budu hájit práva českých občanů, jakož i českých majitelů zbraní. Jsem vlastenec, držitel zbraní a svobodu považuji za to nejcennější, co je člověku pro život dáno. Z žádné vysoké funkce, kterou jsem v životě zastával, jsem nezblbnul a nezpychnul. Proto nehrozí, že by se mi to stalo ve funkci europoslance tak, jak k tomu došlo u mnohých přede mnou. Funkci europoslance budu vykonávat zodpovědně a s pokorou majíce na paměti, kdo mě do ní zvolil.

S pozdravem,
MgA. Veronika Blažková, MBA
tisková mluvčí

Číslo 20: Sociální demokracie

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 21: Starostové a osobnosti pro Evropu (koalice)

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 22: HLAS za uzákonění EUTANAZIE, HLAS za rovnoprávnost ŽEN, HLAS za bezpečnou a spolupracující EVROPU! (www.hnutihlas.cz)

Dobrý den,

děkujeme za Vaše dotazy. Odpovím k otázkám.

 1. Souhlasím
 2. Současnou míru regulace považuji za dostatečnou. V případě návrhů na změny budu kontaktovat Vaše sdružení pro konzultaci. Jako právník budu vždy hájit kvalitu právní úpravy před ideologií.
 3. Současnou míru regulace považuji za dostatečnou. V případě návrhů na změny budu kontaktovat Vaše sdružení pro konzultaci. Jako právník budu vždy hájit kvalitu právní úpravy před ideologií.

S pozdravem
Milan Hamerský
lídr kandidátky
Hlas za eutanázii

Číslo 23: Česká pirátská strana

Dobrý den,

velmi se omlouváme za opožděnou odpověď. Níže posílám reakci za Českou pirátskou stranu:

 1. Ano
 2. V případě návrhu populistického (tedy bez reálného přínosu) budeme samozřejmě proti a ve frakci, které budeme členy, se pokusíme vyjednat jednotné stanovisko proti. V případě legislativy, která má své opodstatnění, ale dostává se do střetu s právem občanů držet a nosit zbraň (nebo souvisejícími tématy, jako je myslivost, sběratelství nebo podnikání související s těmito právy jako je provoz střelnic, prodej a půjčování zbraní apod.), bude nutný složitější postup. V takovém případě se budeme snažit vyjednat kompromis, který zachovává zmíněný přínos, ale do práv držitelů zbraní a souvisejících oblastí zasáhne minimálně (pokud možno vůbec, protože česká legislativa už bude z pohledu nové EU legislativy dostačující).
 3. Pokud by došlo k revizi směrnice o zbraních, za ideální považujeme převzetí českého přístupu k této problematice - společné evropské řešení přístupu k regulaci civilního držení zbraní by mělo být nahrazeno novým, které bude založeno na české právní úpravě. Ta se totiž v praxi osvědčila nejlépe. Nepodpoříme řešení, které by bylo v přímém rozporu s českým přístupem k řešení této problematiky a významně omezilo práva českých držitelů zbraní.

Přeji hezký den,
Veronika Šmídová
Vedoucí PR komunikace České pirátské strany

Číslo 24: PRO vystoupení z EU (koalice)
 1. Ano jsem jednoznačně pro, jak je to popsáno.
 2. Pokud to situace dovolí, tak veškerý byrokratický teror EU ignorovat.
 3. Pro mě je důležitá moje země, řešení EU jen v tom případě, že by mělo na naši zemi racionální a pozitivní dopad.

Ing. Pavel Mužný

Číslo 25: Nový směr

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 26: STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů – Sdružení nezávislých, České strany národně sociální (koalice)
 1. Ano, jednoznačně souhlasím.
 2. Budu proti tomu bojovat a takové návrhy nepodpořím.
 3. Budu podporovat práva českých majitelů zbraní.

Za koalici Stačilo! odpověděla vedoucí kandidátky europoslankyně Kateřina Konečná

Číslo 27: Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
 1. Ano, souhlasím  se zachováním a podporou práva řádného občana na sebeobranu a práva na vykonávání zájmů jako je sběratelství a sportovní střelba
 2. Podpořím "práva řádných a slušných majitelů zbraní"
 3. Podpořím práva slušných českých majitelů zbraní

Jiří Anderle, předseda DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Číslo 28: Volte Pravý Blok

LEX - Celý název strany: Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7

Vážení, posíláme vám odpovědi naší politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7.

Odpovědi volebního lídra politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net Petra Cibulky:

 1. Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net už desítky let prosazuje pro Českou republiku švýcarský miliční systém domobrany, kdy všichni občané pro krátké ale povinné vojenské službě odchází do zálohy s kompletní osobní výzbrojí a výstrojí. Ve Švýcarsku, jako jediném státě Evropy, tak není ozbrojen stát proti svým občanům, ale naopak svobodní občané na obranu svých práv. Proto je pro nás přirozené, že všichni občané, kteří nepředstavují bezpečnostní riziko, mají právo držet a nosit zbraň.
 2. Vycházíme z toho, že EU je už mnoho desítek let infiltrována ve všech svých nejvyšších patrech ruskými tajnými službami, které si ji přetvořili ve svůj nový Sovětský svaz. Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net jde do evropských voleb s tímto heslem: ABY EVROPA A JEJÍ OBČANÉ MOHLI SVOBODNĚ ŽÍT, EVROPSKÁ UNIE MUSÍ ZEMŘÍT. Proto nebudeme podporovat žádné pokusy skrytě totalitního Bruselu omezit v EU svobody a práva občanů. Navíc jsme přesvědčeni, že ruská světová hybridní protizápadní válka se už chýlí ke konci a začíná ostrá fáze této 3. světové války 2011-2037, v níž zahyne 1/3 Lidstva, kdy v roce 2025 islámské Turecko, které má už dnes silnější armádu než všechny evropské armády NATO dohromady, zaútočí na infiltrovanou, zrazenou, odzbrojenou a proto nebráněnou Evropu, která zrušila svoje armády, povinnou základní vojenskou službu, zastavila výrobu zbraní a střeliva, což dnes konečně vidíme na vlastní oči na Ukrajině, kterou státy NATO nemají, kromě svého obvyklého nekonečného žvanění, proti ruské agresi čím podpořit. Po tureckém útoku v roce 2025 začne v Evropě v roce 2026 občanská válka, kdy armády marxistů a muslimů bude řídit dobře zakonspirovaná západní agentura ruské špionaže GRU a armády evropských vlastenců a křesťanů bude řídit dobře zakonspirovaná západní agentura ruské špionaže KGB. Až v jižní Evropě nebude stát kámen na kameni, požádá sovětský Brusel svoji Moskvu o bratrskou internacionální vojenskou pomoc, tedy o okupaci Evropy a její připojení k Rusku. Tomu musíme všemi prostředky zabránit. Proto občané Evropy musí být svobodní, dobře ozbrojení a odhodlaní svobodu Evropy ubránit.
 3. Jak už jsem zde několikrát řekl, budeme podporovat práva a svobody českých majitelů zbraní a dobře víme proč.

Prosím po zveřejnění mých odpovědí o zaslání internetového odkazu, za což vám předem moc děkuji.
S pozdravem vše dobrí všem dobrým a Zlé pryč!
Petr Cibulka

Číslo 29: SENIOŘI SOBĚ

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

Číslo 30: Levice

LEX: V době zveřejnění článku bez odpovědi.

 

Odpovědi došlé po zveřejnění článku:
Číslo 17: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) (koalice)

LEX: Dne 05. 06. 2024 dorazila odpověď od Tomáše Zdechovského:

Dobrý den,

posílám odpovědi pana europoslance Zdechovského na vaše otázky.

1. ANO

2. Budu podporovat práva řádných a slušných majitelů zbraní.

3. Budu podporovat práva českých majitelů zbraní, protože neočekávám, že by evropské řešení přineslo v této oblasti nějaké zlepšení pro Českou republiku.

S pozdravem
Adam Baštinec
Tiskový mluvčí europoslance
Spokesperson of MEP Zdechovský