LEX logo

Vážení čtenáři, vážení členové,

Dovolujeme si Vás upozornit na zajímavou skutečnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výběrové řízení na pozici předsedy/předsedkyně Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Detaily samotného výběrového řízení naleznete na tomto odkaze:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/uredni-deska/predseda---predsedkyne-ceskeho-uradu-pro-zkouseni-zbrani-a-streliva--274298/

Jedná se o služební místo. Termín pro podání žádosti je 29. května 2023. Viz předmětný článek.

Podmínky účasti zahrnují: státní občanství ČR, plnoletost, svéprávnost a bezúhonnost, zdravotní způsobilost a negativní lustrační osvědčení. Dále pak magisterské vzdělání v technickém oboru zaměřeném na zbraně a střelivo.

Není zcela jednoznačné, jak bude výběrová komise posuzovat okolnosti popsané v úvodu, tedy že:

Pro výkon služby jsou vhodné odborné znalosti a zkušenosti jako držení zbrojního průkazu skupiny A, D, certifikát vedoucího auditora managementu kvality, certifikát manažera kvality, vyšší muniční průkaz, průkaz Státního pyrotechnika, průkaz Odpalovač ohňostrojů nebo osoba odborně způsobilá k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4 a T2 případně odbornosti obdobné.

V podmínkách výběrového řízení to specifikované není, takže předpokládáme, že nevlastnění těchto dokladů nepovede k diskvalifikaci uchazečů ze strany výběrové komise.

 

Komisi přejeme nezaujatý postoj a všem žadatelům hodně zdaru.

 

Ing. Jakub Smetánka MPA - viceprezident LEX z.s.