LEX logo

Francie byla jedním ze států, který při projednávání zbraňové směrnice nejvíc tlačil na omezení samonabíjecích zbraní, zásobníků a podobně. Je zajímavé se podívat, která z navrhovaných omezení již má zavedena a kterých se snažila dosáhnout cestou EU.

Také francouzská legislativa dělí zbraně do kategorií A, B, C a D. Jejich obsah je ovšem odlišný. Kategorie A se dále dělí na vojenský materiál, což jsou samočinné zbraně (včetně samočinných spoušťových ústrojí), těžké zbraně pro střelbu raket, granátů atd., laserové zbraně a průbojné/výbušné/ zápalné střelivo. Vojenský materiál zahrnuje i zbraně hromadného ničení, ale pro nás dost nepochopitelně i prostředky ochrany proti nim, jako ochranné masky nebo detektory záření.

 

 

Druhý okruh zbraní kategorie A jsou zakázané zbraně, na které lze dostat výjimku. Jsou to povětšinou právě ty zbraně, které evropská směrnice nově zakazuje, snad jen v ještě přísnější verzi: pistole se zásobníky s kapacitou nad 20 nábojů (včetně malorážkových), samonabíjecí pušky na střelivo se středovým zápalem se zásobníkem na víc než 10 nábojů, samonabíjecí zbraně ke střelbě z ramene, které lze sklopením, zasunutím či odebráním ramenní opěrky zkrátit pod 60 cm, a samonabíjecí zbraně vyrobené ze samočinných. Navíc pak ještě zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně o ráži větší než 20 mm a s hladkým vývrtem hlavně o brokové ráži větší než 8, samonabíjecí malorážky se zásobníkem na víc než 30 nábojů a opakovací pušky se zásobníkem na víc než 30 nábojů.

Logika omezení kapacity je taková, že nadlimitní zásobník je zakázán vždy a zbraň se stane zakázanou ve chvíli, kdy je do ní takový zásobník vložen. Zbraně nabíjené z pásu (i samonabíjecí) jsou zakázané úplně. U nadlimitních zásobníků si můžete zažádat o udělení výjimky - pokud se účastníte mezinárodních soutěží, při kterých se takové zásobníky používají, a můžete doložit, že trénujete alespoň tři roky.

Zbraně kategorie B - na povolení - už jsou dostupné i normálním smrtelníkům. Je ovšem nutno si uvědomit, že zatímco v ČR povolení představuje pouze jeden papír navíc, ve Francii žadatel musí dokládat důvod žádosti, a i tak povolení vůbec nemusí dostat. Mezi podmínky vydání povolení patří věk alespoň 18 let (i když pro účastníky mezinárodních soutěží může být limit snížen až na 12 let), fyzická a psychická způsobilost potvrzená lékařem, svéprávnost a bezúhonnost definovaná obdobně jako u nás (výčtem konkrétních zločinů). Žadatel také nesmí být uveden v registru osob, které mají (např. soudem) zakázáno držet zbraně, a nesmí svým chováním vyvolávat podezření, že by zbraně mohlo být zneužito.

Žádá-li o povolení pro sportovní účely, musí být členem státem uznané sportovní střelecké federace, musí doložit, že alespoň tři roky trénuje a že má pro zbraně předepsané zabezpečení (trezor nebo trezorovou místnost). Aby dostal povolení, musí předložit kladný posudek Francouzské střelecké federace - historickou paralelu si pamětníci jistě domyslí.

Pokud žádá o povolení z důvodu rizika při zaměstnání, musí toto riziko doložit. I v takovém případě obvykle nedostane povolení zbraň nosit; zákon umožňuje pro tyto účely vydat jedno, maximálně dvě povolení, aby mohl mít jednu zbraň v práci a druhou doma. Možnost získat povolení k nošení zbraně na obranu je v podstatě pouze teoretická - ani šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo, který zahynul při teroristickém útoku na redakci, takové povolení nedostal, ačkoli mu bylo prokazatelně vyhrožováno smrtí.

Pokud tedy střelec dostane povolení na zbraň kategorie B, co si vlastně může koupit? Jsou to zejména zbraně s podlimitní kapacitou (do 20 nábojů u krátkých zbraní, do 10 u dlouhých samonabíjecích). Dále je zde omezení délkou - do kat. B spadají dlouhé zbraně kratší než 80 cm, kulovnice s hlavní kratší než 45 cm a brokovnice s hlavní kratší než 60 cm. Pro nás nezvyklá je i definice podle ráží: mezi zbraně na povolení patří pušky na náboje ráže 7,62x39, 5,56x45, 5,45x39, 12,7x99 a 14,5x114. Do kategorie B řadí francouzský zákon i obranné spreje s kapacitou přes 100 ml. Další omezení dopadá na střelivo: sportovní střelec má pro každou zbraň stanovenu kvótu max. 1000 nábojů na rok, držitel pro výkon povolání max. 50 nábojů na rok.

Do kategorie C - na ohlášení - řadí francouzská legislativa samonabíjecí pušky do tří ran, opakovačky s kapacitou do 10 nábojů, zbraně nabíjené ručně, jiné než palné zbraně s maximální energií přes 20 J a znehodnocené zbraně vyrobené po roce 1946. Tyto zbraně nepodléhají povolovacímu procesu a stačí je ohlásit (zpravidla při koupi) držiteli zbrojní licence, který registraci předá policii. To ovšem neznamená, že by si takovou zbraň mohl koupit kdekdo - kupující musí splňovat podmínku bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a nesmí být v registru osob, které nesmějí držet zbraně. Také musí být členem loveckého, sportovního nebo sběratelského sdružení.

Mezi zbraně kategorie D - volné - patří ve Francii plynové zbraně s energií střely 2-20 J, expanzní zbraně a také některé zbraně uvedené na zvláštním seznamu ministerstva vnitra - patří tam např. útočné nože a dýky, teleskopické obušky nebo obranné spreje schválené ministerstvem průmyslu a obchodu. Do kategorie D patří rovněž sběratelské zbraně, které jsou definovány poněkud komplikovaně - u zbraní vyrobených před rokem 1900 patří do kategorie D všechny mimo těch, které vyhláška ministerstva vnitra výslovně řadí do jiných kategorií. Krom toho tatáž vyhláška výslovně řadí do kategorie D i některé zbraně vyrobené po tomto datu. Do kategorie D se také řadí repliky zbraní zkonstruovaných před rokem 1900, pokud nepoužívají jednotné náboje.

Držení zbraní této kategorie je volné od 18 let. Volné držení však neznamená volné nošení; kdo nosí, nebo byť jen přenáší (ve stavu vylučujícím okamžité použití) zbraň, musí být schopen na požádání uvést řádný důvod. Co se považuje za řádný důvod, to předpisy neupřesňují; řádnost důvodu podléhá posouzení policie, popřípadě soudu, přičemž sebeobrana se za řádný důvod nepovažuje.

Ručně nabíjené zbraně s hladkým vývrtem hlavně, tj. zlamovací brokovnice, byly ve Francii dlouho v kategorii D a považovaly se v podstatě za sportovní nářadí. Novela směrnice EU o zbraních je přesunula do kategorie C. Když jsem se před třemi lety ptal francouzského kolegy, kolik je u nich držitelů zbraní, řekl, že asi 200 000. A pak jsou tu ještě asi dva miliony držitelů brokovnic, ale těm je to jedno…

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

  

Článek publikujeme s laskavým svolením šéfredaktora časopisu Střelecká revue.
Číslo 10/2019 si můžete zakoupit v e-shopu nebo na: Alza Média: Střelecká revue č. 10/2019.