LEX logo

Svaz vojáků v záloze České republiky z.s. (SVZ) je jedno ze zájmových sdružení, které vzniklo po zániku Svazarmu. Sdružuje bývalé vojáky z povolání, členy Aktivní zálohy, záložníky z dob povinné vojny, současné příslušníky ozbrojených sborů i občany, kteří na vojně nikdy nebyli, ale mají k armádě a obraně země kladný vztah.

V poslední době se hodně diskutuje, jak zlepšit připravenost občanů k obraně státu. SVZ k tomu zaujal aktivní přístup: vyhlásil celostátní střeleckou soutěž o získání odznaku KVAS (Kvalifikace armádního střelce). Pro ni vytvořil disciplínu branné sportovní střelby, ve které i civilisté - držitelé zbrojního průkazu mohou porovnat svou výkonnost s požadavky střeleckého výcviku AČR.

Kvalifikace armádního střelce (KVAS) je založena na cvičeních vojenského střeleckého výcviku podle současných předpisů AČR. Některé úlohy bylo nutno oproti armádním předpisům mírně upravené - např. střelba na „vpřed běžící figuru na 200 m“ byla změněna na střelbu na terč čtyřikrát menší ve vzdálenosti 50 metrů, aby tuto disciplínu bylo možno střílet na většině civilních střelnic. Upraveny byly také úlohy vyžadující střelbu dávkou, protože tu civilní zbraně samozřejmě neumí.

 Soutěžní střílení obsahuje sedm úloh. Čtyři jsou z útočné pušky: střelba vstoje, z pohotovostní polohy (tj. přilícení a zamíření při každém výstřelu) a dvakrát vleže. Z velkorážní pistole se střílí obouruč, z pohotovostní polohy, a úloha střídající držení obouruč a jednoruč silnou i slabou rukou.

Střelec nemusí splnit limit všech úloh v rámci jednoho soutěžního střílení: od organizátora soutěže dostává „zápočtový lístek“, na který jsou postupně zaznamenávány dosažené výsledky. Dosažení armádních limitů na soutěžích potvrzují rozhodčí a po splnění všech sedmi úloh organizátor lístek odešle na ústředí SVZ. Tam je střelci vystaven certifikát o splnění podmínek KVAS a vydán elegantní číslovaný odznak.

  

Dimitrij Hálkov, tajemník Svazu vojáků v záloze:

 

 

Myšlenka této soutěže vznikla na setkání u kulatého stolu ministra obrany v červnu 2017. Tam byly sezvány spolky se vztahem k armádě a brannosti s tím, aby přinesly své nápady a návrhy, co by mohly udělat pro zlepšení připravenosti státu k obraně. Svaz vojáků v záloze ČR je spolek pěstující branně sportovní střelbu, napadlo nás proto hledat určité jasné kritérium, které by prokázalo, že k obranyschopnosti státu může přispět i střelecký sport. Vzali jsme tedy současné armádní předpisy a vypsali z nich základní střelecká cvičení, která se v armádě provádějí, včetně kritérií pro jejich splnění. Dosavadní zkušenosti ukazují, že naši členové jsou schopni armádní požadavky nejen plnit, ale často také hodně přesáhnout.

Ohlas na tuto novou soutěž je velice příznivý mezi našimi členy i veřejností. Soutěž samozřejmě není omezena jen pro členy SVZ, ale je otevřena i pro členy jiných střeleckých spolků nebo i neorganizovanou veřejnost se zbrojním průkazem a odpovídajícími zbraněmi. Do budoucna připravujeme rozšíření našich vzdělávacích aktivit například o zdravotnickou přípravu. Za důležitou pokládáme též právní přípravu, protože jedna věc je cvičit se zbraní na střelnici a druhá věc je, aby voják v případě povolání ke službě věděl, k čemu je povoláván a v jakých právních mezích se pohybuje.

 text a foto: David Karásek - mluvčí a člen představenstva LEX z.s.

 

Vleže se střílí úloha 3 rány na 50 metrů (terč „nekrytě ležící figura s kruhy“) a 6 ran na terč „vpřed běžící figura“ (velikostí přizpůsobený možnostem střelnice)

 

Střelba z velkorážní pistole se cvičí na tři způsoby držení - obouruč, silnou rukou i slabou rukou

 

Terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 

Střelba z pohotovostní polohy: střelec má zbraň skloněnu pod úhlem 45°. Po signálu během tří sekund zamíří a vystřelí, pak zbraň opět skloní. Mezery mezi časem pro střelby jsou 4-7 sekund.

 

Terč „vpřed běžící figura“, zde čtyřikrát zmenšený pro padesátimetrovou střelnici

 

Zápočtový lístek pro soutěž KVAS

 

Odznak Kvalifikace armádního střelce

 

Popis úloh a podmínky splnění

 

Dimitrij Hálkov, tajemník Svazu vojáků v záloze

 

Úlohy pro cvičení jsou převzaty z předpisů AČR