LEX logo
1. květen 2013

Zveme všechny zájemce na seminář na téma „Základy nutné obrany a krajní nouze“, který se bude konat v sobotu 18.05.2013 v prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56. Cílem semináře je přispět ke zvýšení právního vědomí střelecké i laické veřejnosti a upozornit na některé mýty, které se neustále objevují na střeleckých fórech i ve sdělovacích prostředcích ve vztahu k institutům nutné obrany a...

číst dále...
21. duben 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi ve společnosti Prototypa-ZM, s.r.o., která se koná dne 30. 4. 2013

číst dále...
10. duben 2013

Dne 28. 3. 2013 vyšlo číslo 4/2013 časopisu Střelecká revue, ze kterého jsme převzali tento zajímavý článek: Po roce se členové sdružení LEX a pozvaní hosté opět sešli v prostorách brněnské střelnice Trigger Service na přednášce o nejnovějších trendech balistické ochrany. Přednášel Jiří Koutník z firmy Shield Tech a svými zkušenostmi přispěl také profesor MUDr. Miroslav Hirt z brněnského Ústavu soudního lékařství. Oproti předchozí přednášce, která se týkala celkové historie balistické ochrany, jsme se tentokrát zaměřili...

číst dále...
25. únor 2013

Střelecká komise ČMMJ, o.s. ve spolupráci s LEX, o.s. (sdružení na ochranu práv majitelů zbraní) a OMS Žďár nad Sázavou uspořádá v sobotu 6. dubna 2013 v konferenčním sále Hasičské vzájemné pojišťovny ve Ždáře nad Sázavou (sídlo OMS) seminář zabývající se výše uvedenou problematikou

číst dále...
23. únor 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář na téma „Obecná problematika střelných poranění z pohledu soudního lékařství“, který se koná dne 8. 3. 2013 v Ústavu soudního lékařství Brno, Tvrdého 2a...

číst dále...
22. leden 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář na téma „Nové trendy v balistické ochraně II“, který se koná dne 25. 1. 2013 na střelnici TRIGGER service Brno

číst dále...
23. září 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář na téma "Historie a činnost ČÚZZS Praha", který se koná dne 5. 10. 2012 na střelnici TRIGGER service Brno

číst dále...
15. září 2012

Myslivecké sdružení Pokrok Kluky pořádá v sobotu 6. 10. 2012 od 09:00 hodin na jejich myslivecké chatě seminář „Rizika střelce při nutné obraně a krajní nouzi“ formou diskuzního panelu za účasti Mgr. Petra France – předsedy Okresního soudu v Kutné Hoře, instruktora služební přípravy Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a advokáta. Základní téma: použití střelné zbraně při obraně života, zdraví a majetku v bytě, vlastním domě, na vlastním pozemku...

číst dále...
9. září 2012

Dne 26. června 2012 se v budově Ministerstva vnitra uskutečnil za účasti zástupců Ministerstva vnitra, Policejního prezidia České republiky, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva seminář, jehož tématem byl centrální registr zbraní... 

číst dále...
10. červen 2012

Zveme Vás na seminář o krajní nouzi a nutné obraně, který se bude konat v kině Aero 8. září 2012. Z důvodů omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Program a a registrační instrukce naleznete v přiložené pozvánce.

číst dále...