LEX logo

Zveme všechny zájemce na seminář na téma „Základy nutné obrany a krajní nouze“, který se bude konat v sobotu 18.05.2013 v prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56.

Cílem semináře je přispět ke zvýšení právního vědomí střelecké i laické veřejnosti a upozornit na některé mýty, které se neustále objevují na střeleckých fórech i ve sdělovacích prostředcích ve vztahu k institutům nutné obrany a krajní nouze.

Co seminář na téma „Základy nutné obrany a krajní nouze“

Kde: Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56 – viz: http://www.souepl.cz/

(seminář proběhne ve společenském sálu (kinosálu), vstup bočním vchodem, který se nachází cca 20 metrů napravo od vjezdu do areálu SOUE Plzeň - aktualizace 16.05.2013)

Kdy: dne 18.05.2013 od 10:00 hodin do 14:00 hodin

Přednášející: advokát Mgr. Miloslav Jančík

Program: přednáška + diskuze

  • právní rámec nutné obrany a krajní nouze
  • aktuální judikatura + exkurz do vývoje nutné obrany a krajní nouze v posledních cca 10 letech
  • jak vypadá běžný případ nutné obrany v praxi a obvyklý postup orgánů činných v trestním řízení
  • právně konformní postup při jednání v nutné obraně + "polehčující okolnosti"
  • poskytování první pomoci?
  • jak jednat při příjezdu policie a nevystavit se nebezpečí újmy na zdraví
  • jak jednat při následném zadržení

 Organizační příspěvek: 150,- Kč

(členové LEXu mohou uplatnit slevu ve výši 33,33 %)

Organizátor: LEX o.s.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutná registrace!

Členové LEXu se mohou přihlásit přímo na členském fóru http://www.gunlex.cz/forum/  nebo na e-mailové adrese: miloslav.brunn:A:gunlex.cz (uveďte jméno, příjmení a členské číslo).

Ostatní zájemci se mohou přihlásit pouze na shora uvedeném e-mailu (neopomeňte uvést jméno a příjmení).

Je volných 140 míst (poslední aktualizace 17.05.2013 13:29 hodin).