LEX logo

Zveme všechny zájemce na seminář na téma „Základy nutné obrany a krajní nouze“, který se bude konat v sobotu 22.06.2013 v prostorách BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA, Sládečkova 393/90, Ostrava-Michálkovice.

Cílem semináře je přispět ke zvýšení právního vědomí střelecké i laické veřejnosti a upozornit na některé mýty, které se neustále objevují na střeleckých fórech i ve sdělovacích prostředcích ve vztahu k institutům nutné obrany a krajní nouze.

Co seminář na téma „Základy nutné obrany a krajní nouze“

Kde: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA, Sládečkova 393/90, Ostrava-Michálkovice   <<< nové místo konání

Kdy: dne 22.06.2013 od 13:00 hodin do 17:00 hodin

Přednášející: advokát Mgr. Miloslav Jančík

Program: přednáška + diskuze

  • právní rámec nutné obrany a krajní nouze
  • aktuální judikatura + exkurz do vývoje nutné obrany a krajní nouze v posledních cca 10 letech
  • jak vypadá běžný případ nutné obrany v praxi a obvyklý postup orgánů činných v trestním řízení
  • právně konformní postup při jednání v nutné obraně + "polehčující okolnosti"
  • poskytování první pomoci?
  • jak jednat při příjezdu policie a nevystavit se nebezpečí újmy na zdraví
  • jak jednat při následném zadržení

 Organizační příspěvek: 100,- Kč

(členové LEXu mohou uplatnit slevu ve výši 50 %)

Pořadatel: LEX o.s.

Spolupořadatel: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA

Bude možnost zdarma vyzkoušet laserovou střelnici.

Občerstvení zajištěno - bude otevřený školní bufet (teplé a studené nápoje a něco malého k jídlu)

Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem registrovat.

Členové LEXu se mohou přihlásit přímo na členském fóru http://www.gunlex.cz/forum/ nebo na e-mailové adrese: miloslav.brunn:A:gunlex.cz (uveďte jméno, příjmení a členské číslo).

Ostatní zájemci se mohou přihlásit pouze na shora uvedeném e-mailu (neopomeňte uvést jméno a příjmení).

Je volných 125 míst (poslední aktualizace 22.06.2013 00:09 hodin).